Folkert Jensma tagged posts

GAAT TROUW SLANDER-STUK MICHA RECTIFICEREN?

BREAKING: DEZE WEEK BESLIST TROUW OVER EEN RECTIFICATIE VAN EEN STUK DAT ER VOLLEDIG OP WAS GERICHT DE REPUTATIE EN GELOOFWAARDIGHEID VAN MICHA TE VERNIETIGEN ‘A LA PETER R. DE VRIES’ * ‘MICHA KAT, EEN PUBLICIST DIE ALLEEN IN COMPLOTTEN GELOOFT’ * GEEFT DIT ACHTERBAKSE STUK DE STATUS VAN MICHA UITEINDELIJK JUIST EEN EXTRA BOOST?

trouw

Afgelopen week was er herhaaldelijk contact met Trouw inzake een artikel dat deze krant begin 2013 publiceerde onder de kop Micha Kat, een publicist die alleen in complotten gelooft. Aanleiding was natuurlijk ‘Perdiep-gate‘ waaruit bleek dat Trouw in staat is artikelen te publiceren die van a tot z zijn gelogen en zelfs niet-bestaande bronnen opvoert. De secretaresse van de hoofdredactie gaf aan dat er over mijn verzoek tot rectificatie is gesproken en dat er komende week een beslissing over wordt genomen. De kop van het artikel van de hand van Adri Vermaat is natuurlijk de voornaamste steen des aanstoots en overduidelijk erop gericht de reputatie en geloofwaardigheid van Micha aan te tasten waarbij de krant zich natuurlijk ook weer op hilarische wijze over-schreeuwt: ‘louter en alleen in complotten gelooft, alles wat Micha Kat opschrijft en zelfs waar hij in gelooft -dus zonder het op te schrijven- is een complot’. Dan het malicieuze peioratieve ‘publicist’. Het moge duidelijk zijn

Lees verder