Ernst Hirsch Ballin tagged posts

CONTOUREN IN ZICHT VAN GIGA-PEDONETWERK

OPSTELTEN, DONNER, HIRSCH BALLIN, CLAUS, DEMMINK, AALBERSBERG, WABEKE, LEISTRA, LAROES EN HONDERDEN ANDERE ‘TOP-NEDERLANDERS’ SAMEN IN SADO-PEDONETWERK? * ER IS MAAR EEN VERKLARING DENKBAAR VOOR 1. HET KRANKZINNIGE OPTREDEN VAN OPSTELTEN EN 2. HET FEIT DAT HIJ ERMEE WEG KOMT

opstelten.micSteeds duidelijker worden de contouren zichtbaar van een gigantisch Nederlands pedofielen-netwerk dat is doorgedrongen tot in alle haarvaten van onze samenleving en waarin ook de MSM een prominente rol spelen. Dit kan hier zo worden gesteld op basis van alle feiten en omstandigheden die tot nu toe in Nederland bekend zijn geworden alsmede op basis van de bizarre verlamming van politiek, rechterlijke macht en media. Vandaag kwam in het nieuws dat Opstelten opnieuw de zaak loopt te saboteren. Deelname van Opstelten aan de kinderverkrachtingen vormt tevens de enige verklaring voor zijn bizarre emotionele dwalingen en uithalen in het Demmink-dossier, iets wat we overigens precies zo zagen bij zijn voorgangers Donner en (in mindere mate) Hirsch Ballin. Maar de belangrijkste steun vindt deze hypothese wel uit de situatie in Engeland waar een dergelijk giga-pedonetwerk inmiddels is aangetoond en een officiele commissie is benoemd de zaak te onderzoeken. Vandaag bericht SkyNews over nieuwe documenten die de betrokkenheid aantonen bij het pedonetwerk van de allerhoogste kringen in het bestuur van het Verenigd Koninkrijk. Tevens staat inmiddels de rol van de Bush-familie in de VS vast bij het verkrachten van kleine kinderen. En o ja: hoe zit het nu met Mark Rutte?

Share
Lees verder

SUPERGETUIGE GOES INTERNATIONAL

KEIHARDE, WEERZINWEKKENDE EN DIRECTE BESCHULDIGINGEN AAN HET ADRES VAN JOHAN FRISO, ZIJN MOEDER, MARK RUTTE, CARLA ERADUS, GERLOF LEISTRA EN ANDERE LEDEN VAN DE ‘ELITE’ * WANNEER WORDT DIT NU EENS EINDELIJK ECHT UITGEZOCHT? * EEN ‘EINDE DER TIJDEN’ GAAT ALTIJD HAND IN HAND MET DE MEEST AFZICHTELIJKE WREEDHEDEN EN WANTOESTANDEN

Wij presenteren dit interview met de ‘supergetuige’ omdat het gewoon uiterst nieuwswaardig is. We ‘eigenen ons de inhoud ervan niet toe’ zoals dat heet in juridisch jargon. Wel constateren we dat er in de loop der jaren zoveel circumstantial evidence is opgedoken die de beweringen van de supergetuige ondersteunen, dat we haar als getuige zeker serieus nemen. De key question: waarom mag niets van wat ze verklaart worden uitgezocht?

Share
Lees verder

HAMMERSTEIN, WEDZINGA EN JORIS DEMMINK

TWEE ‘VOORNAME’ JURISTEN PROBEREN PEDOFIEL DEMMINK TE HULP TE SCHIETEN: WAT DRIJFT HEN? * OSCAR HAMMERSTEIN IS KRANKZINNIG GEWORDEN * WICHER WEDZINGA IS GEWOON EEN BEDRIEGER DIE OP GEEN ENKELE WIJZE SERIEUS KAN WORDEN GENOMEN * INFOWAR BEREIKT NU OOK HET HART VAN DE ZWARTE MAFIA

WEDZINGA GEEFT ZICH NOG ALTIJD TEN ONRECHTE UIT ALS ADVOCAAT EN HOORT IN DE GEVANGENIS; HAMMERSTEIN (ZAT AL IN DE GEVANGENIS) WAS ZELF BETROKKEN BIJ KINDERMISBRUIK EN ‘VERDEDIGT’ NU DEMMINK

hammerstein2

Yehudi Moszkowicz. Marcel Haenen. Pedo-advocaat Job Knoester. Micha-psychiater Bram Bakker. Peter R. de Vries. Enkele namen die we tegenkomen op de Twitter-lijst van ex-rechter Wicher Wedzinga. Zegt niets. Hoewel? Wedzinga trekt de laatste weken de aandacht met pathetische en zelfs licht hysterische tweets voor Demmink. Ze doen een beetje denken aan Peter R. de Vries. Wicher Wedzinga ‏@WicherWedzinga 13 apr. @paul__van__dijk Zo gezien zouden “hearsay” en roddels ook niet tot een veroordeling van #Demmink mogen leiden en Wicher Wedzinga @WicherWedzinga Over een tijd zit niet #Demmink in de beklaagdenbank, maar de #media en is de hamvraag: “hoe heeft dit zo lang voort kunnen slepen?” Op zijn website presenteert de ex-rechter op het oog geleerde en doorwrochte beschouwingen over de Demmink-verhoren. Op het oog, want ook in deze stukken probeert Wedzinga niets anders dan het spijkerharde bewijs tegen Demmink te ‘demonteren’. Wat mij betreft loopt Wedzinga met zijn tweets en zijn twitter-vrienden volledig tegen de lamp. Waarschijnlijk probeert hij vanuit zijn kwetsbare positie als veroordeeld rechter persoonlijk gewin te behalen door Demmink te hulp te schieten. Deze houding van Wedzinga is eens te meer opmerkelijk omdat we in het verleden een compleet andere Wedzinga leerden kennen die zelf verklaringen aflegde tegen de pedo-top van Justitie

Lees verder

DE TIEN GROOTSTE DEMMINK-CRIMINELEN

GAAT NEDERLAND AFREKENEN MET DE CRIMINELE PEDO-TOP DIE HET LAND AL DECENNIA LANG TERRORISEERT EN DE RECHTSTAAT COMPLEET HEEFT VERWOEST? * HIER DE TIEN GROOTSTE ‘DEMMINK-CRIMINELEN’ (NAAST DEMMINK ZELF) DIE SO WIE SO ZULLEN MOETEN WORDEN GEOFFERD EN/OF BERECHT DOOR DE ‘COMMISSIE RECHTSHERSTEL’ OM ONS LAND TE REDDEN

Onderstaande mensen hebben zich schuldig gemaakt aan zeer zware strafrechtelijke feiten en aan misdaden tegen het Nederlandse volk. Naast concrete delicten als valsheid in geschrifte, het voorliegen van de kamer, ambtelijk machtsmisbruik, vervalsen/verduisteren van bewijsmateriaal, obstructie van de rechtsgang, verduistering/diefstal van gemeenschapsgelden en medeplichtigheid aan mishandeling en moord, zijn zij ook allen schuldig aan het lidmaatschap van cq. leiding geven aan een criminele organisatie:

SORGDRAGER

1. Ivo Opstelten. Als minister thans de primaire verantwoordelijke voor de hele kwestie en de voornaamste beschermer van Joris Demmink.

2. Piet Hein Donner. Veroorzaker van Demmink-gate door tegen tal van feiten en waarschuwingen in Demmink op de troon te hijsen.

3. Winnie Sorgdrager. Creerde eigenhandig de macabere machtsbasis voor Demmink eind jaren 90 waardoor Demmink zich onaantastbaar kon gaan voelen. Politiek verantwoordelijk voor de zaak-Baybasin.

Lees verder

VERBAND MOORD BORST EN ZAAK-DEMMINK?

ONDERZOCHT MOET WORDEN OF ER EEN RELATIE BESTAAT TUSSEN DE MOORD OP ELS BORST EN DE KOMENDE CLIMAX IN DE ZAAK-DEMMINK * WAT WIST BORST ALS ZORG-DESKUNDIGE VAN NEDERLAND PEDOLAND? * SPRAK BORST PECHOLD AAN OP ZIJN WANGEDRAG IN DE ZAAK-DEMMINK? * RAAKTE BILDERBERGMANNETJE ALEXANDER IN PANIEK? * WAS BORST OP DE HOOGTE VAN RELATIE DEMMINK-KH?

Deze week was de meest bizarre opmerking met betrekking tot het nieuws te horen uit de mond van D-66 voorman A. Pechtold in reactie op de dood van Minister van Staat Els Borst. Desgevraagd sprak hij met tranen in zijn ogen: “Het is voor Els te hopen dat haar lijden van korte duur is geweest.” Wij, de onwetende massa, het volk van Nederland beseften op dat moment nog niet eens dat Borst was vermoord. Ook wisten wij op dat moment nog niet, hóe ze was vermoord. Pas dit weekend is bekend geworden, dat Els Borst in haar garage op gruwelijke wijze letterlijk is doodgeslagen. De kranten meldden, dat ze op een verschrikkelijke manier is toegetakeld. Hoe meneer Pechtold aan die kennis kwam op dat moment zal wel een eeuwig raadsel blijven. De verbanden tussen de moord op Els Borst en de naderende climax van de zaak-Demmink die Nederland meer en meer

Lees verder

KLOL PRIJSVRAAG: WAT GAAT ER DOOR JE HEEN?

DEZE SITE BELOONT DE MEER DAN 10.000 DAGELIJKSE LEZERS NU MET EEN SPANNENDE PRIJSVRAAG * BESCHRIJF ZO EERLIJK EN ZO OPEN MOGELIJK WAT ER DOOR JE HEEN GAAT BIJ HET BEKIJKEN VAN ONDERSTAANDE VIDEO * BESTE INZENDERS WORDEN BENOEMD TOT RIDDER IN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS

Share
Lees verder