eppo. European Prosecutor tagged posts

HORROR 2014: DE EUROPESE SUPER-VERVOLGING

EXTRA: MORGEN DE ONTKNOPING VAN NRC-GATE: HOE CORRUPT IS ‘S LANDS VOORNAAMSTE ‘KWALITEITSKRANT’?

BREAKING: VIA DE ACHTERDEUR SMOKKELT DE NWO EEN ‘EUROPEES OM‘ BINNEN DAT DE BEVOEDHEDEN KRIJGT ALLE BURGERS VAN DE EU OP TE PAKKEN EN VOOR DE RECHTER TE SLEPEN * JORIS DEMMINK LEGDE DE FUNDAMENTEN VOOR NIEUWE EUROPESE GESTAPO * NEDERLANDS PARLEMENT WAS DEZE ZOMER SCHERP TEGEN MAAR HEEFT NU NIETS MEER TE VERTELLEN * MICHA ZAL ALS OMBUDSMAN DIT HORROR-SCENARIO VERHINDEREN

bolhaarDe nieuwe Europse Super-PG die men van plan is komend jaar in te voeren (European Public Prosecutor) krijgt niet alleen de bevoegdheid dwangmiddellen toe te passen tegen EU-bugers die worden verdacht van ‘criminele handelingen tegen de financiele belangen van de EU’ maar ook om beslag te leggen op hun bankrekeningen. Here we are. Tevens wordt nu niet langer gesproken van louter financiele delicten, maar komt de facto het complete strafrecht in beeld alsmede het complete palet aan dwangmiddellen zoals afluisteren van telefoons en huiszoekingen. Hier alle achtergronden. Hiermee is de vestiging van de fascistische EU-horrorstaat de laatste fase ingegaan. De Nederlandse politiek sprak zich deze zomer nog uit fel tegen het optuigen van dit ‘Europese OM’ maar zwijgt thans in alle talen terwijl alles natuurlijk gewoon doorloopt en doorgaat -net als met het Verdrag van Lissabon. Over referenda over deze extreem vergaande aantasting van het nationale zelfbeschikkingsrecht wordt al helemaal niet gesproken. Een prettige jaarwisseling, ook namens Herman Bolhaar en Nicole Vogelenzang!

Share
Lees verder