Drenthe tagged posts

BREAKING: DE FAMILIE POOT VS. FAMILIE MORET

HOE KRANKZINNIG IS DE RECHTSONGELIJKHEID IN NEDERLAND GEWORDEN? * DE ENE FAMILIE MET VEEL GROND WORDT KAPOT GEMAAKT DOOR DE STAAT, DE ANDERE MAG DECENNIA LANG BOEREN EN PACHTERS IN DRENTHE TERRORISEREN * HORROR-BEWIND VAN MARGREET MORET IN DRENTHE GETOLEREERD EN GESANCTIONEERD DOOR ALLE OVERHEDEN EN HET KONINKLIJK HUIS

drenthe1

Ze bezit duizenden hectares verspreid over Zuid-Drenthe. Elke gemeente die er wil bouwen, een fietspad wil aanleggen of een riool, krijgt met haar te maken. Bestuurders vrezen haar onbuigzaamheid. Pachters durven niet tegen haar in te gaan. Magreta Femmy Moret-Wessels Boer. Aldus begint een verhaal in Trouw uit 1998 dat het enige noemenswaardige artikel is dat is te vinden over een van de grootste en meest bizarre wantoestanden in Nederland: een psychopate in Drenthe met een gigantisch bezit aan grond die reeds decennia heerst als een keizerin over haar ‘onderdanen’ die ze ongestraft en met willekeur mag terroriseren, kleineren en bestelen. Het onderwerp is compleet taboe verklaard in alle media. We lezen in het Trouw-artikel: Het familiebezit strekt zich uit over het zuidwesten en zuidoosten van de provincie Drenthe, van Meppel tot Coevorden, van Vledder tot Oosterhesselen. De ontstaansgeschiedenis is er een van op een slimme manier grond verwerven. Die laatste woorden brengen dus van Drenthe naar Schiphol naar die andere familie die ‘op een slimme manier grond verwierf’: de familie Poot van Chipshol. Maar die familie wachtte toch een ander lot dan Margreet Moret. Hoe de Staat reageerde op de 600 ha. van de familie Poot is bekend: via een nog nooit in ons land vertoonde operatie van bedrog, intimidatie, omkoping van rechters en chantage van lagere overheden werd de familie 450 ha. ontnomen, afgepakt. Recent besloten ze wat nog over is van hun onderneming te verkopen omdat ze met alle overheden als vijand geen kant meer op kunnen. Maar Margreet Moret wordt met haar ‘duizenden hectares’ compleet ongemoeid gelaten. Hoezeer Moret wordt beschermd

Lees verder