doodsbedreiging tagged posts

OUTLINE VAN HET BART MOS-TRIBUNAAL

OVER VIJF UUR GAAT HET BEGINNEN OP HET AMSTERDAMSE GERECHTSHOF ACHTER HET CS: VOOR HET EERST IN DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE JOURNALISTIEK STAAT EEN REPORTER VAN DE TELEGRAAF ONDER EDE. KOMT DAT ZIEN!

1. Hoe heb je Micha Kat leren kennen?

2. Hoe verliep de samenwerking tussen De Telegraaf en Micha? En tussen jou en Micha?

3. Waarom werd Micha vlak voor zijn vertrek naar Bangkok in 2008 opeens ontslagen?

4. Waarom weigerde de hoofdredactie Micha een verklaring te geven hiervoor [VIDEO]? Wat is jouw oordeel over deze handelswijze van De Telegraaf?

5. Uit het feit dat De Telegraaf Micha aannam, blijkt dat er tevredenheid bestond over zijn werk? (zie HP/de Tijd)

6. Hoe staat men bij De Telegraaf ten opzichte van Chipshol/de familie Poot?

7. Schets de totstandkoming van het artikel Voorzitter klokkenluiders met de dood bedreigd van 28 sept. 2010 [PROD. 1]

8. Wat waren jouw bronnen voor de stelling dat de dreiging afkomstig was ‘uit het criminele milieu’? Wat bedoelde je met ‘het criminele milieu’?

9. Hoe is het mogelijk dat er 4 dagen voor jouw publicatie een advertentie in de media verscheen van Chipshol ‘Klokkenluider me de dood bedreigd via Justitie’? Hoe verklaar je het verschil tussen ‘het criminele milieu’ en ‘justitie’? [PROD. 2]

10. Stond je in de tijd van die publicatie in contact met Chipshol en Micha?

Lees verder

TELEGRAAF ACHTER AANGIFTE VAN BART MOS

BREAKING: VEILIGHEID MICHA VOOR MAANDAG NOG NIET GEGARANDEERD * DOOR DREIGING ARRESTATIE KOMST VAN MICHA ONZEKER * SPANNEN TELEGRAAF EN JUSTITIE OPNIEUW SAMEN TEGEN MICHA VIA HERNIEUWDE TERREUR EN INTIMIDATIES?

TELEFOONTAPS BEWIJZEN: TELEGRAAF BESCHERMT JORIS DEMMINK: ‘MICHA GAAT MISSCHIEN MET PISTOOL NAAR DEMMINK’

bartmos

Vlak voor het Bart Mos-tribunaal op 3 maart om 10:00 (Amsterdamse GERECHTSHOF dus NIET RECHTBANK) komt aan het licht dat Bart Mos bij zijn aangifte tegen Micha handelde op bevel van De Telegraaf, de krant met wie Micha vanaf 2008 is verwikkeld in een levensgroot conflict. Dit blijkt uit telefoontaps van Justitie in de zaak-Kalbfleisch. De tap met sessie-nummer 858 (18-04-2011, Sparrow & Partners belt Kalbfleisch op de NMa): Dan hebben we nog Micha Kat. Kalbfleisch zegt dat die zich zondagochtend om 6 uur gemeld had met een pedofielen-tirade. Kalbfleisch heeft hem weggedrukt. Jeroen Sparrow zegt dat hij ook over hem schrijft. Kalbfleisch wil ze wel steunen als zij hem gaan aanpakken, maar dat moeten zij met meerderen doen. Sparrow zegt dat De Telegraaf een aanklacht tegen hem heeft ingediend. Zij vinden dat hij gestoord is en misschien nog wel eens met een pistool naar Demmink gaat. Kalbfleisch overweegt zich tot de politie te wenden als Kat hem hinderlijk blijft volgen, want hij is ook bij Westenberg voor de deur gesignaleerd, dus dat kan ook bij hem gebeuren. Intussen lijkt het erop, dat Micha niet zelf aanwezig kan zijn bij het Bart Mos-tribunaal

Lees verder