D 66 tagged posts

ZAAK-PEDIGRAAF: OPNIEUW TERREUR ZWARTE MAFIA?

BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING

DEZE SITE SCHRIJFT NU DE PEDIGRAAF-WAARHEIDS-CHALLANGE UIT: MENSEN MOGEN FOTO’S STUREN VAN WAT ZE HEBBEN GEDAAN MET DE PEDIGRAAF-WAARHEIDSSTICKERS! DE ORIGINEELSTE WORDEN GEPUBLICEERD OP DEZE SITE! BESTEL ZE NU HET NOG KAN [[email protected]] EN DOE MEE MET DE EERSTE ‘WAARHEIDS-WEDSTRIJD’ VAN NEDERLAND!

BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING * BREAKING

EXTRA: ALEXANDER PECHTOLD OPNIEUW OP DE VLUCHT VOOR JORIS DEMMINK * NWO EN HORROR-STAAT AL AANWEZIG BIJ D 66: BRILJANTE VIDEO VAN JDTV [MUST WATCH] * TERWIJL HEEL EUROPA IN ELKAAR DONDERT BLIJFT D 66 FEEST VIEREN * LET OP DE NAZI-SYMBOLEN BIJ DE D 66-PARTIJDAG IN AMSTERDAM

LEES HIERONDER DE EMAIL DIE MICHA STUURDE AAN HET AMSTERDAMSE HOF OVER DE PEDIGRAAF-ZITTING VAN WOENSDAG:


Steve Brown doet verslag van de Pedigraaf-zitting in eerste aanleg. Lees hier het hele verhaal van destijds.

Van: micha kat [mailto:[email protected]]
Verzonden: woensdag 5 februari 2014 10:23
Aan: Voorlichting Hof (Amsterdam)
CC: Bas Le Poole; Mark Krul | Wise Men Advocaten
Onderwerp: zitting TMG / Kat d.d. 12-2, 10 uur/ dringend

Geacht Hof,

De zitting in bovengemelde zaak is om vele redenen ‘speciaal’. Het gaat nu om het volgende: bij de behandeling in eerste aanleg op de Amsterdamse rechtbank vonden ongekende intimidaties plaats vanuit het gerecht. Er was politie aanwezig, gewapende parketwachten, mijn publiek mocht niet plaatsnemen in de zittingszaal en werd zelfs ‘bewaakt’ waarbij werd verwezen naar een ‘dreiging’ die van hun uit zou gaan. Ook werd het niet toegestaan opnames te maken in strijd met de persrichtlijn.

Lees verder