Cees Poot tagged posts

MICHA LAAT GETUIGEN HOREN IN CLAIMZAAK

BREAKING: TOTALE OORLOG TUSSEN MICHA EN DE ZWARTE PEDO-MAFIA * MICHA-CLAIM TEGEN DE CRIMINELE RECHTER WESTENBERG EN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK (1 MILJOEN): HANS WESTENBERG, HUGO SMIT, MARJOLEIN BEGEER (SECRETARESSE SMIT) EN CHIPSHOL-JURIST CEES POOT OPNIEUW GEHOORD * TERWIJL MICHA EEN OORLOG VOERT TEGEN DE RECHTERLIJKE MACHT WORDT HIJ DOOR DIEZELFDE RECHTERLIJKE MACHT BERECHT

U KUNT NOG ALTIJD INSTAPPEN IN DE MICHA-CLAIM DOOR EEN BEDRAG TE STORTEN OP DE REKENING VAN DE STICHTING. BIJ VOLLEDIGE TOEWIJZING VAN DE CLAIMS KRIJGT U HET TIENVOUDIGE UITBETAALD

westenberg-KatMicha’s advocaat Doeko Bosscher in de Micha claim-zaak verzoekt het Amsterdamse Gerechtshof Hans Westenberg, Hugo Smit, Marjoelein Begeer en Cees Poot onder ede te laten horen om aldus voor de zoveelste keer te bewijzen dat Westenberg wel degelijk heeft gebeld met Smit. In eerste aanleg had het rechtbank dit bewijsaanbod genegeerd. Het Hof kan dit verzoek niet weigeren. In de parallelle schadeprocedure die Smit tegen Westenberg opstartte mocht Westenberg 40 getuigen oproepen die geen van allen iets zinnigs te verklaren hadden. Als opnieuw vast komt te staan -wat al vast staat- dat Westenberg heeft gebeld staat daarmee direct ook vast dat hij Micha te kwader trouw heeft gedagvaard door stellingen te poneren (‘ik heb nimmer gebeld’) waarvan hij wist dat deze leugenachtig zijn. Volgens vaste rechtspraak van de HR levert dit misbruik van procesrecht op. Westenberg zal Micha de schade moeten vergoeden die hij hem heeft toegebracht met zijn procedure. Deze schade is begroot op 500.000 Euro. Eenzelfde bedrag vordert Micha van de Raad voor de Rechtspraak die Westenberg aanzette tegen Micha te gaan procederen en de procedure financierde.

Share
Lees verder

MSM DANSEN OP DE LIJKEN VAN DE POOT-FAMILIE

DE MSM VIEREN NU HUN FEESTJE: ‘CHIPSHOL GOOIT DE HANDDOEK‘ * MSM MEDE SCHULDIG AAN GROOTSTE ZWENDEL UIT DE NEDERLANDSE CORPORATE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS * IEDEREEN DIE CHIPSHOL MEEHIELP SLOPEN -ZOALS MELANIE SCHULTZ VAN HAEGEN– WERD BELOOND EN GEPROMOVEERD, WIE CHIPSHOL HIELP -ZOALS TON HOOIJMAIJERS- GESTRAFT

MET DE VERKOOP VAN CHIPSHOL IS OOK EEN EINDE GEKOMEN AAN DE FINANCIELE STEUN VAN DE FAMILIE POOT AAN MICHA KAT

pootfam
Directeur Peter Poot en jurist Cees Poot van Chipshol met advocaat Matthijs Kaaks. Kaaks was aanvankelijk de advocaat van Micha Kat. Nadat hij door Micha aan Chipshol werd gekoppeld, dumpte hij Kat als dank.

Geen enkel MSM-medium heeft ooit de waarheid willen opschrijven over de Chipshol-zaken. Van de tientallen (honderden?) artikelen en uitzendingen waren er wel enkele bij die -net als in de affaire-Demmink- een paar stapjes zetten, maar het echte verhaal werd nooit verteld: de criminele samenspanning tussen de staat en andere overheden, de luchthaven en de rechterlijke macht om Chipshol kapot te maken. De centrale rol hierin speelde de criminele rechter Hans Westenberg maar die mag nog altijd niet worden aangepakt. De laatste kans Westenberg te laten opdraaien voor zijn criminele malversaties is de Micha-claim die thans is gaan lopen in hoger beroep er waarin de ex-rechter een claim moet bevechten van 500.000 Euro. Micha kan dat geld goed gebruiken, want met de aangekondigde verkoop van Chipshol is ook de steun komen te vervallen van de familie Poot ad 2.500 Euro per maand. Micha was een van de voornaamste adviseurs van de familie vanaf 2003. Hij ontwikkelde mede de site www.schipholwanbeleid.nl en de familie Poot stond aan de wieg van deze site. Ook zorgde Micha ervoor

Lees verder