Camilleri.nl tagged posts

DE SCHULD VAN DEMMINK: HET ULTIEME BEWIJS

Onderstaande column is geschreven voor Camilleri.nl, een site waarmee Micha een overeenkomst had gesloten maandelijks een column te schrijven tegen een gage van 80 Euro. Om ‘onbegrijpelijke’ redenen weigerde Camilleri dit stuk te publiceren. Tevens weigert de website Micha te betalen voor 4 columns (320 Euro) waarmee deze ‘crimesite’ zich zelf exposed als crimineel.

Fatetur facinus, quisquis iudicium fugit

door Micha Kat

Hij die zich onttrekt aan het rechterlijk oordeel, bekent. Dit Latijnse gezegde is de laatste jaren steeds vaker van toepassing en de in marmer gehouwen waarheid ervan komt in vele high profile-zaken onbarmhartig aan het licht, in Nederland en elders. Bijvoorbeeld in de geruchtmakende killer cop-zaken in de VS die de federatie aldaar verregaand destabiliseren. De betreffende killer cops worden steeds weer door schimmige en in secrecy opererende grand jury’s -een van de meest bizarre fenomenen uit het Amerikaanse recht dat we hier in Nederland absoluut niet kunnen begrijpen- ‘beschermd’ tegen een openbaar proces waarin prosecution en defense tegenover een gewone jury in het strijdperk treden over de vraag of hier sprake is van moord. Juist omdat deze zaken blijkbaar ‘niet geschikt’ worden bevonden voor openbare behandelingen bij een gewone rechter moet de conclusie reeds bij voorbaat luiden dat de killer cops moordenaars zijn. Dat is althans mijn mening. In ons land zien we trouwens dezelfde trend: als onze killer cops al voor de rechter komen, gebeurt dat in bizarre, pseudo-openbare settings

Lees verder

MICHA COLUMNIST OP CAMILLERI.NL

CAMILLERI

EERSTE COLUMN DIRECT EXPLOSIEF: OVER HET VERRAAD VAN ADVOCAAT KLAAS AANTJES UIT RIJSWIJK DIE MICHA ZOU ‘BIJSTAAN’ IN DE MICHA-CLAIM * HELE ORDE VAN ADVOCATEN IS EEN SMERIGE EN CORRUPTE BENDE FASCISTEN * ORDE ZWIJGT OVER ZAAK-DEMMINK EN DURFDE ZELFS NIETS TE ZEGGEN OVER DE CORRUPTE RECHTERS WESTENBERG EN KALBFLEISCH

Share
Lees verder