Bol.com tagged posts

JAN VLUG HEEFT NU GEEN TIJD MEER

JAN ‘THE GOOD GUY’ VLUG VOND DE ZAAK-DEMMINK TOCH OOK ZO’N SCHANDE? * MAAR JAN VLUG HEEFT NU GEEN TIJD MEER VOOR EEN GESPREKJE [janvlug.nocomment] * HET LEUGEN-BOLWERK ROND JASPER S. STORT IN MET DONDEREND GERAAS * WIM DANKBAAR ERKENT SLEUTELROL DEMMINK IN ZAAK-VAATSTRA

HIERONDER DE PANIEK-EMAIL VAN JAN VLUG AAN BOL.COM * JAN ‘THE GOOD GUY’ VLUG WORDT JAN ‘DE BOEKVERBRANDER’ VLUG

VLUG

Geachte heer, mevrouw,

Op uw site wordt de verschijning aangekondigd van “Het Verboden Dagboek” door Wim Dankbaar. Ik wijs u erop dat dit boek uiterst smadelijke en lasterlijke beschuldigingen bevat aan het adres van onder andere twee volstrekt onschuldige (voormalige) asielzoekers, Peter R. de Vries, een aantal Officieren van Justitie, een aantal Ministers van Justitie en, niet in de laatste plaats, ondergetekende.

Wim Dankbaar wordt terzake de beschuldigingen aan het adres van o.a. de asielzoekers door justitie vervolgd. De rechter heeft die zaak verwezen naar de meervoudige strafkamer en n.b. een psychiatrisch onderzoek van Dankbaar bevolen.

Lees verder

‘MARIANNE’ PINDE ZES MAANDEN NA DE MOORD

BESTEL NU DE PEDIGRAAF-STICKERS OOK VOOR DE WAARHEID IN DE ZAAK-VAATSTRA! * PEDIGRAAF LOOG EN BEDROOG OM DE MOORDENAARS VAN MARIANNE VAATSTRA VRIJE AFTOCHT TE KUNNEN BIEDEN

BREAKING: TWEEDE TRANCHE DAGBOEKEN OPGEDOKEN VAN MAAIKE TERPSTRA, NOG EXPLOSIEVER DAN HET EERSTE DEEL

BREAKING: ZAAK-VAATSTRA EXPLODEERT EENS TE MEER IN DE OPMAAT NAAR DE PUBLIKATIE VAN HET BOEK VAN WIM DANKBAAR EN HANS MAURITZ [BESTEL HIER] * JAN VLUG ZETTE BOL.COM ONDER DRUK TE BOEK UIT HET ASSORTIMENT TE NEMEN ONDER DREIGING VAN EEN ‘STRAFRECHTELIJKE AANGIFTE’

LEES HET HELE VERHAAL OP BOUBLOG * HIER DE DAGBOEKEN VAN MAAIKE TERPSTRA DEEL 1 * WE HEBBEN HET ALTIJD GEZEGD: DE ZAKEN-VAATSTRA EN DEMMINK CONVERGEREN ALS IN EEN HORROR-OPERA EN VORMEN DE WEERZINWEKKENDE LAATSTE ACTE VAN ONZE PEDO-RECHTSTAAT

baukeboek

Zo wordt hierin door Maaike beschreven dat er in oktober/november 1999 (dus ruim 6 maanden na de moord) in Groningen tevergeefs was geprobeerd te pinnen met het bankpasje van Marianne. Op het eerste oog zou dat uiteraard kunnen wijzen op een verdachte inwoner uit de omgeving van de plaats van het delict. Ware het niet dat dit (ingeslikte) pasje nooit meer is ‘teruggevonden’ door de recherche of door die bank en dat ook Jasper Steringa daar nooit mee is geconfronteerd. Hetgeen immers op roofmoord zou wijzen. Nee, Maaike kreeg zelfs (geheel tegen haar eigen overtuiging in) te horen dat zij dat pasje van Marianne inmiddels van de recherche al moest hebben teruggekregen. Maar dat een mogelijke handlanger van de moordenaar (asielzoeker?) dat pasje in Groningen heeft gebruikt is nooit nader onderzocht.

Het betreft hier een geparafraseerde passage uit het recent opgedoken tweede deel van het dagboek van Maaike Terpstra uit de periode 2001-2003. Dit deel is nog explosiever dan het eerste deel en zet Juistitie neer als een perverse bende kindermoordenaars en past aldus naadloos bij de vervolging van Joris Demmink. We verheugen ons reeds op de reactie van Yehudi Moszkowicz, Henk Mous, Jan Vlug en Peter R. de Vries op de recente ontwikkelingen. En Hans Anker? Wat zou er door hem heengaan?

Share
Lees verder