Bart van Urk tagged posts

FLASH FORWARD: VAN U. BEKENT MOORD BORST

DE EERSTE WET VAN JORIS DEMMINK: D X B = S * RECHTSTAAT NEDERLAND VOLKOMEN VERWOEST DOOR DEMMINK EN DE PEDOFIELEN * ORWELL-LIKE HORROR-STAAT NU REALITEIT * DE ELITE BEPAALT WIE SCHULDIG IS AAN MOORD EN SPEELT VOOR GOD * DNA WORDT ALLESBEPALEND IN HET STRAFRECHT * POLITIEK, ADVOCATUUR, MEDIA, RECHTERLIJKE MACHT: IEDEREEN ZWIJGT

Geachte mevrouw Maclean,

BARTVANUIk treed op als advocaat voor de heer drs. M. Kat in verscheidene civiele zaken. Ik begreep van de heer mr H. Weisfelt, Kats vorige strafadvocaat dat Kat stond gesignaleerd voor de afname van DNA. U heeft dat Weisfelt enige tijd geleden gemeld met als basis het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 5 maart 2013, zie de email correspondentie hieronder. De heer mr T. Stapel verbonden aan het kantoor Vos & Vennoten behandelt overigens inmiddels Kats strafzaken, en kopieer ik hem volledigheidshalve in bij dit bericht. Ik verwacht op korte termijn pleidooi in een of verscheidene civiele zaken, waarbij Kat waarschijnlijk aanwezig wil zijn. Kat verzet zich tegen de afname van zijn DNA. Kunt u mij aangeven of de signalering nog van kracht is, en Kat dus moet vrezen voor gedwongen afname van zijn DNA? Ik ontvang uw antwoord graag binnen een week na heden. Met vriendelijke groet, Doeko Bosscher. Deze mail stuurde mijn advocaat op 23 januari naar het OM. Thans is ruim een week verstreken maar het antwoord is nog niet binnen. Opnieuw een provocatie van het satanische OM dat wordt geleid door criminelen en pedofielen. Maar waar we het nu over willen hebben is de reden dat Micha zich met zijn leven zal verzetten tegen gedwongen afname van zijn DNA. Deze reden is de ‘eerste wet van Joris Demmink’ die luidt:

Lees verder

FORTUYN-WITWASSER IN ‘ELS BORST-COMMISSIE’

IT GETS CRAZIER BY THE MINUTE: NU MOET REIN JAN HOEKSTRA, HET BREIN ACHTER HET WITWASSEN VAN DE STAATSMOORD OP PIM FORTUYN, DE STAATSMOORD OP ELS BORST WITWASSEN * IN COMMISSIE OOK BOEZEMVRIEND EN ZWAGER VAN DE SUPER-CORRUPTE HORROR-RECHTER PIETER KALBFLEISCH REMBRANDT ZUIJDERHOUDT * EN ALS KLAP OP DE VUURPIJL NOG EEN PEDO-HOOFDOFFICIER

hoekstraNadat deze website de advocate van Bart van U. kon exposen als een pedo-raadsvrouw (net als Richard Korver, Jan Vlug, Job Knoester, het kantoor Anker & Anker: advocaten die de belangen dienden van de pedo-netwerken) blijkt nu dat een ‘commissie’ die ‘onderzoek moet gaan doen’ naar Bart van U. zodanig is samengesteld, dat alleen al aan de hand van de namen kan worden bewezen dat Els Borst is vermoord in opdracht van Joris Demmink. Zo is de voorzitter van deze commissie niemand minder dan Rein Jan Hoekstra, het brein achter het witwassen van de (eveneens op instigatie van Demmink) vermoorde Pim Fortuyn. Opvallend is verder de aanwezigheid van de zwager van de mega-corrupte ex-rechter Pieter Kalbfleisch, Rembrandt Zuijderhoudt. Zuijderhoudt en Kalbfleisch zijn zeer goed bevriend en de eerste heeft Kalbfleisch regelmatig van advies gediend over hoe hij zich staande moest houden nadat hij tegen de lamp was gelopen. Goed volk dus. Maar alleen het feit dat er zo’n commissie in het leven is geroepen -los dus van de namen- is al een bewijs dat deze zaak van het hoogste (categorie Fortuyn) ‘staatsbelang’ is wat in Nederland wil zeggen: de waarheid mag nimmer never nooit niet aan het licht komen!

Share
Lees verder

LEVENSGEVAARLIJKE JUSTITIE-HYSTERIE IN NEDERLAND

TWINTIG JAAR GELEDEN BEGON DE DOWNHILL RUN VAN JUSTITIE MET DE PUTTENSE MOORDZAAK EN KIJK EENS WAAR WE NU STAAN! * ALLE POGINGEN DE ‘RECHTERLIJKE DWALINGEN’ TE REPAREREN EN HET FALEN VAN JUSTITIE AAN TE PAKKEN WAREN FAKE EN BEDROG * PETER R. DE VRIES DE GROTE DUIVELSE KRACHT ACHTER DE GROTE METAMORFOSE VAN JUSTITIE TOT EEN HORROR-GESTAPO IN DIENST VAN CRIMINELEN EN PEDOFIELEN

columbo
De tijd van Columbo, toen moorden nog werden opgelost via bottom up- en slim rechercheren, ligt definitief achter ons. Thans worden ‘daders’ top down ‘uitgekozen’ en via gefalsificeerd bewijs opgeofferd. Deze ‘nieuwe lijn’ wordt verkocht aan het volk door Peter R. de Vries.

Eenentwintig jaar geleden werd in Putten stewardess Christel Ambrosius vermoord. Het was het begin van de Puttense Moordzaak. Voor het eerst kwam aan het licht dat Justitie bereid en in staat is bewijs te vervalsen en mensen waarvan het weet dat ze onschuldig zijn zwaar te bestraffen. Deze zaak luidde de periode in van ‘rechterlijke dwalingen‘ met als ‘hoogtepunten’ de Schiedammer Parkmoord, Lucia de Berk, Ina Post, Deventer Moordzaak en Baybasin. Thans kunnen we de verwoestende conclusie trekken, dat Justitie vanaf de moord op Christel in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen die ervoor heeft gezorgd dat de ‘rechterlijke dwalingen’ steeds erger werden, het vervalsen van het bewijs steeds stuitender en onbeschaamder net als het intimideren van getuigen en journalisten. In deze periode werd ons land ook geconfronteerd met bizarre slachtingen van baby’s en jonge vrouwen en fraude door het NFI die elk begrip te boven gaat. Thans zijn we in de situatie terecht gekomen dat at random mensen uit hun huizen worden gesleurd (Jasper S.) om te worden opgeknoopt als ‘daders’ van de meest weerzinwekkende moordpartijen. Tegen deze mensen bestaat geen spat bewijs voor de betreffende moord en ze kunnen op geen enkele wijze aan hun slachtoffer worden gelinkt. Het ‘bewijs’ bestaat louter uit verklaringen van Justitie over DNA. Deze verklaringen worden niet getoetst. Samen met een ‘bekentenis’ die kan worden afgedwongen op tal van manieren -die de facto neerkomen op marteling wat verboden is- is dit DNA genoeg voor een veroordeling. Hiermee heeft Justitie precies

Lees verder

BREAKING: JUSTITIE IS NU TOTAAL KRANKZINNIG

LEVENSGEVAARIJK: JUSTITIE IN NEDERLAND ON THE LOOSE, AT RANDOM MENSEN OPGEPAKT VOOR MOORDEN GEPLEEGD DOOR DE ‘ELITE’ * ELITE GEBRUIKT ‘DNA’ ALS ‘WONDER-ALIBI’ STRAFFELOOS TE KUNNEN MOORDEN EN VERKRACHTEN * NA JASPER S. NU BART VAN U. * PETER R. DE VRIES OPNIEUW IN DE ROL VAN ‘VERKOPER’ VAN BEDROG * EN WIE IS VOOR DIT ALLES VERANTWOORDELIJK? IVO O., DE GROTE BESCHERMER EN CORPSBALLEN-VRIEND VAN JORIS DEMMINK!

ZIEN WE DE OVEREENKOMSTEN MET JASPER S? OOK BART VAN U. MOET HANDELEN ONDER EEN SOORT VAN ‘PSYCHISCHE DWANG’ EN OOK BART KAN ZICH WAARSCHIJNLIJK ‘NIETS MEER HERINNEREN’

elsborst3

Open brief aan de advocaat van Bart van Urk

door Andre Vergeer

Geachte heer advocaat, geachte heer Van Urk. Uiteraard wil ik mij niet mengen in een lopend strafonderzoek maar ik wil wel alvast waarschuwen tegen de aantijgingen van Justitie die blijkbaar al tot een publieke veroordeling hebben geleid van Bart Van Urk in de moord op zijn zuster en op Els Borst. Uiteraard zal mijn brief Bart zelf niet bereiken omdat hij in volledige beperkingen zit maar u als advocaat kan mijn schrijven wel ontvangen en op al z’n merites beoordelen.

Wat werd er gisteren, 26 januari, door Justitie eigenlijk precies naar buiten gebracht? Ten eerste zou Bart al bijna zijn veroordeeld voor de moord op zijn zuster (vandaar dat hij in beperkingen zit) en was hij al eerder (in 2012) min of meer ontoerekeningsvatbaar verklaard. Hij zou ‘verward’ zijn en bang een keer slachtoffer te worden van een terroristische aanval. Nee, dit alles was toen

Lees verder