Arnold Croiset van Uchelen tagged posts

CRIMINELE RECHTER VECHT DOOR EN DOOR

HANS WESTENBERG: “ALS IK TEN ONDER GA, TREK IK DE COMPLETE NEDERLANDSE RECHTSTAAT MET ME MEE!” CRIMINELE HORROR-RECHTER ON THE LOOSE: HIJ WIL DE ZAAK VAN MICHA GEWOON LATEN VOORKOMEN EN GAAT WAARSCHIJNLIJK OOK IN HOGER BEROEP IN DE ZAAK-HUGO SMIT -OP KOSTEN VAN DE BELASTINGBETALER

Dat er niemand is die de volstrekt op hol geslagen desperado Hans Westenberg kan stoppen, was al eerder duidelijk. Al twintig jaar lang trekt de man met steun van de zwarte mafia, de politiek en de MSM en op kosten van de belastingbetaler en spoor van verwoesting door onze rechtstaat. Maar de koek is nog niet op voor hooligan Hans. Want zelfs nu voor de derde keer is vastgesteld dat hij liegt en bedriegt en wel degelijk advocaten heeft geintimideerd per telefoon vlak voor belangrijke zittingen, gaat hij gewoon door met procederen. Zijn advocaat Croiset van Uchelen heeft de advocaat van Micha laten weten dat ome Hans ‘alle vertrouwen heeft’ in een voor hem gunstige uitspraak van het Amsterdamse Hof in de Micha-claimzaak. Van ‘onderhandelingen over een schikking’ kan geen sprake zijn, aldus de advocaat van Koning Willem. Hiermee dwingt Westenberg de raadsheren van het Hof bijna een corrupt en partijdig arrest te wijzen

Lees verder

ADVOCAAT VAN KONING VERWOEST RECHTSTAAT

DE CORRUPTE EN CRIMINELE RECHTER HANS WESTENBERG HEEFT MET TIEN JAAR LIEGEN, LIST EN BEDROG DE NEDERLANDSE RECHTSTAAT VERWOEST * ARNOLD CROISET VAN UCHELEN WEIGERT TE ZEGGEN HOEVEEL GELD HIJ INMIDDELS HEEFT GESTOLEN VAN DE NEDERLANDSE BELASTINGBETALER * ALS CROISET WORDT BETAALD DOOR DE BURGER ZIJN DE RAPEN GAAR

Over enige maanden begint het circus-Westenberg aan zijn laatste en meest verwoestende acte. De arena bevindt zich achter het CS te Amterdam: het gerechtshof aldaar waar ze inmiddels wel een Micha-trauma zullen hebben. De missie van Micha: het ophalen van een miljoen bij Hans Westenberg en de Raad voor de Rechtspaak. Be there! [ps: op 23 juni is op datzelfde Hof het vervolg van de Bart Mos-zaak; later meer]

Share
Lees verder

ERADUS-RECHTBANK: OPNIEUW WRAAK OP MICHA

DE RECHTBANK VAN DE CORRUPTE EN CRIMINELE PRESIDENTE CARLA ERADUS GAAT GEWOON DOOR MET VEDETTA TEGEN MICHA KAT * IN PLAATS VAN MILJOEN VOOR MICHA WEGENS TERREUR ZWARTE MAFIA MOET HIJ MEER DAN 3000 EURO BETALEN * MET WETTELIJKE RENTE EN BINNEN 15 DAGEN

BREAKING: RECHTERS IN NEDERLAND MOGEN VANAF NU GRATIS PROCEDEREN BIJ HUN VRIENDEN VAN DE ZWARTE MAFIA TEGEN IEDEREEN DIE HUN ‘ONAFHANKELIJKHEID’ EN HUN ‘ONPARTIJDIGHEID’ TER DISCUSSIE STELT * OPNIEUW FORSE SCHREDE NAAR DE TERREUR-STAAT MET MICHA CLAIM-VONNIS * ADVOCAAT WEIGERT IN HOGER BEROEP TE GAAN

Eradus

De passage uit Micha’s pleidooi waarin hij inging op de door hem onthulde -en al 10 jaar onweersproken gebleven- wandaden van rechtbankpresidente Carla Eradus werd niet opgenomen in het PV. Zelfs niet nadat Micha’s advocaat daartoe nog een aparte brief had geschreven. In het vonnis staat thans: de door hem (Kat) gewenste aanvulling (op het PV) is niet relevant voor enige in deze procedure te nemen beslissing. Hier staat dus in feite: het enkele feit dat Kat heeft onthuld [in 2004 in HP/de Tijd] dat onze presidente corrupt is en tal van kinderen bij hun ouders heeft laten weghalen om te worden uitgeleverd aan de pedo-mafia, is niet relevant voor de houding van dit college en van deze rechtbank in zaken waarin Kat partij is -zulks natuurlijk niettegenstaande het feit dat voortdurend het tegendeel blijkt in de vorm van de meest extreme en bizarre intimidaties en provocaties zoals we in Nederland nog niet eerder hebben gezien [Pedigraaf-zaak]. Thans komt het sadisme van Eradus cs. naar voren

Lees verder

FRAUDE EN MISDAAD BIJ ADVOCATEN VAN ORANJE

HET ADVOCATENKANTOOR ALLEN & OVERY WAAR DE ADVOCATEN ZETELEN VAN KONING WILLEM NU EINDELIJK ‘OFFICIEEL’ EXPOSED ALS RIJKS-PLUNDERFABRIEK * ARNOLD CROISET VAN UCHELEN, OOK DE ADVOCAAT VAN WESTENBERG IN DE MICHA-CLAIM, IS EEN 100% CONSIGLIERE * HOE KAN MICHA WINNEN VAN DE CRIMINELE ADVOCAAT VAN DE KONING ZELF?

ALLEN&OVERY

De witteboordencrimineel maakte zich schuldig aan belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. De rechter vonniste conform de eis van de officier van justitie. Van der Pijl kocht met zijn echtgenote zgn kasvennootschappen gedurende de jaren 2005 t/m 2011. In kasvennootschappen wordt geld gestort met de bedoeling om hiermee belasting over het lopende boekjaar te betalen. Van der Pijl en zijn echtgenote zorgden ervoor dat er zogenaamd verlies werd gedraaid waardoor er geen belasting hoefde te worden betaald. De Nederlandse staat liep hierdoor 8,5 miljoen euro aan belastinginkomsten mis. Toen de fiscus een aangifte van één van de kasvennootschappen onderzocht, werd er fraude geconstateerd en werd de Fiod ( Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) geïnformeerd. LEES VERDER

Share
Lees verder