Arendo Joustra tagged posts

BREAKING: EINDE VOOR PEDO-BLAD ELSEVIER

UPDATE: BIJ ELSEVIER MAG NIEMAND WAT ZEGGEN. ER WORDT VERWEZEN NAAR LONDEN. DAAR ZEGT WOORDVOERDER PAUL ABRAHAMS: “We don’t comment on market rumours”. DAN ALS HEM HET VUUR AAN DE SCHENEN WORDT GELEGD: “We draaien 10 miljard omzet. Het blad Elsevier is non-material voor ons.” DAN GEVRAAGD NAAR WAAROM ER DAN ZO GEHEIMZINNIG OVER MOET WORDEN GEDAAN: “Hier wilde ik het bij laten” GELUIDSOPNAME IS VAN SLECHTE KWALITEIT 19 mrt 2015 10:32 Outgoing

FALL OUT DEMMINK-GATE: PEDOFIELEN-BLAD HEEFT ALLE GELOOFWAARDIGHEID VERLOREN EN WORDT GEDUMPT DOOR MOEDERCONCERN IN TOTALE PANIEK * LEES HET HELE VERHAAL OP NRCOMBUDSMAN

EXTRA EN BREAKING: DE ACHTTIENDE POGING VAN DE TELEGRAAF CAMIEL EURLINGS WIT TE WASSEN VAN PEDO-VERDENKINGEN * IS DEZE SPIN WEER OPGEZET DOOR HET BUREAU VAN JACK DE VRIES?

LEISTRAIn your face, opnieuw! Nadat deze site ‘journalisten’ als Gerlof Leistra en Arendo Joustra had exposed als deelnemers (actief dan wel passief) aan de Demmink-pedonetwerken zien we nu dat het moederconcern Reed Elsevier gedwongen is het vod te dumpen. In paniek, want kort geleden stelde topman Erik Engerd nog ‘het erfgoed te koesteren’. Ook een rol heeft natuurlijk de krankzinnige Fukushima-‘journalistiek’ gespeeld van de door de stralingsmafia betaalde Simon Rozendaal. Alle achtergronden en linken op Nrcombudsman, sinds jaar en dag onze site over de ondergang van de MSM. Grappig overigens dat Gerlof Leistra nog probeerde om Micha achter te tralies te krijgen samen met Joris Demmink. Nu zien we dat het schip van Gerlof zelf op de klippen loopt -net als zijn vriend Demmink. We will be victorious!

Share
Lees verder

PEDO-BLAD ELSEVIER OMGEKOCHT DOOR CIDI

EXTRA: MICHA BELT MET HET CIDI OM TE VRAGEN OF HIJ NET ALS ARENDO JOUSTRA MEE MAG OP EEN PERSREIS NAAR ISRAEL EN DE JODEN [15 aug 2014 12:07 Outgoing]

STEEDS SCHERPER WORDEN DE CONTOUREN ZICHTBAAR VAN DE SATANISCHE SAMENZWERING TUSSEN NWO EN MEDIA * GERLOF LEISTRA EN ARENDO JOUSTRA SPELEN EEN SLEUTELROL BIJ DE VERDEDIGING VAN DEMMINK EN LATEN ZICH OOK BETALEN DOOR HET CIDI * ZOWEL ELSEVIER ALS HET CIDI WERKEN SAMEN MET JUSTITIE TEGEN MICHA EN DEZE SITE * ZWARE GEUR VAN KINDERMISBRUIK ROND ELSEVIER * ELSEVIER HEEFT SPECIALE BANDEN MET HET KONINKLIJK HUIS

Het Haagse Hof bepaalde in de laatste zitting van de Vogelenzang-zaak dat er een onderzoek moet komen naar samenspanning tussen NOS, Elsevier en Justitie. Dat onderzoek komt er natuurlijk niet en de zaak werd verplaatst van Den Haag naar Arnhem, want de Haagse raadsheren hadden te veel oor voor de kant van Micha. Zo gaat dat in Nederland pedoland. Lees hier hoe pedo-hoofdredacteur Arendo Joustra zich heeft laten omkopen door de massamoordenaars van het CIDI om mee te helpen aan de nieuwe holocaust tegen de Palestijnen. Dat juist Elsevier op deze wijze tegen de lamp loopt, is natuurlijk geen toeval want het weekblad is een riool voor satanische, perverse en criminele krachten. Geen toeval is ook dat zowel Elsevier als het CIDI (via het MDI) aangifte deden tegen Micha vanuit de angst dat steeds meer mensen via deze site de ware aard ontdekken van Elsevier en het CIDI. Weten we nog hoe Elsevier-man Simon Rozendaal ineenkromp van angst toen hij werd geconfronteerd met de waarheid over Fukushima? In het Youtubje hierboven spreken we hierover met adjunct-hoofdredacteur Rene van Rijckevorsel. Duidelijk is dat Elsevier ook moet zorgen dat de radio-actieve holocaust zonder haperingen ten uitvoer van worden gebracht.

Share
Lees verder

DOEK VALT VOOR DEMMINK EN OPSTELTEN

BREAKING: NRC HANDELSBLAD GAAT A CHARGE EN MAAKT EINDE AAN ALLE ‘TWIJFELS’: DEMMINK CENTRAAL IN ROLODEX * VOLKSKRANT EN SENIELE RENE FICQ ONTMASKERD ALS CORRUPT EN CRIMINEEL NET ALS GERLOF LEISTRA, ARENDO JOUSTRA, JOHN VAN DEN HEUVEL EN PETER R. DE VRIES * VERKLARING LEEN DE KOTER VOLLEDIG ONDERSCHREVEN DOOR OUD-HOOFDOFFICIER HANS VRAKKING

DE ULTIEME WRAAK VAN FRED DE BROUWER IS DAAR * ZIJN MOORD WAS DUS VOLSTREKT ONNODIG EN DIENT MET SPOED TE WORDEN ONDERZOCHT * HET IS NU TE LAAT VOOR DE DEMMINK-SQUADS, ZE KUNNEN NAAR HUIS * STAAN DEMMINK EN KNIJFF BINNENKORT VOOR DE RECHTER WEGENS DE MOORD OP FRED?

OPSTELTENDEMMINK

De dominostenen zijn aan het vallen. Demmink stond centraal in het Rolodex-onderzoek, zo staat nu vast. Daarmee is dus ook vastgesteld dat hij rond 2003 actief was in het Eindhovense Anne Frank-plantsoen en dus ook dat hij in 1996 kinderen heeft verkracht en Turkije en dus ook dat Anneke Storm rond 1992 kinderen voor hem moest regelen en dus ook dat het Baybasin-‘complot’ (vanaf 1995) geen ‘complot’ is maar de weerzinwekkende waarheid. Allemaal zaken trouwens die reeds bewezen waren door overdadig bewijs in alle denkbare soorten en maten. Maar nu dan de val van die eerste dominosteen dankzij een verklaring van oud-hoofdofficier te Amsterdam tijdens het Rolodex-onderzoek Hans Vrakking in NRC Handelsblad. De scoop van NRC werd gisteren al aangekondigd op Twitter; blijkbaar zag de krant die Demmink in het verleden op opzichtige wijze verdedigde thans geen mogelijkheden meer voor a decharge-rapportages en koos men voor de waarheid. Een rol zal zeker ook gespeeld hebben de extreme druk waaraan NRC-verslaggever Marcel Haenen de laatste maanden werd blootgesteld vanuit de alternatieve media. Op de rand van de afgrond koos NRC dus voor de journalistiek in plaats van voor de macht

Lees verder

GERLOF EN ELSEVIER GESPONSORD DOOR BIG FARMA?

MISDAAD-MAN VAN ELSEVIER BLIJFT PROBEREN PILLEN TE SLIJTEN AAN MICHA KAT [leistra.demmink.update] * LEES HIER HET COMMENTAAR VAN ELSEVIER-HOOFDREDACTEUR ARENDO JOUSTRA OVER DE ZAAK-DEMMINK * ELSEVIER-MAN SIMON ROZENDAAL OOK BETAALD DOOR STRALINGS-MAFIA * LEISTRA BLIJFT WEIGEREN ALIBI TE VERSCHAFFEN VOOR DE NACHT VAN 30 APRIL OP 1 MEI 1999

Share
Lees verder

ZAAK-DEMMINK: COMING OUT VAN GERLOF LEISTRA

‘MISDAADVERSLAGGEVER’ VAN ELSEVIER KRUIPT EINDELIJK UIT ZIJN HOL EN TOVERT OF ALL PEOPLE FRITS KORTHALS ALTES OP TAFEL OM DEMMINK TE ONTLASTEN * LEES EN KIJK OOK NAAR BURGERARREST DEMMINK OP OLYMPICZION

LEISTRAGerlof Leistra ‏@GerlofLeistra 3 u Voor #Demmink lijkt zeker op internet de onschuldpresumptie niet te gelden. Onaanvaardbaar, zegt oud-minister Korthals Altes in @Elsevier aldus een recente tweet van Gerlof Leistra, met Marcel Gelauff aangever tegen Micha en mede-verantwoordelijk voor zijn detentie van vier maanden zonder proces (over ‘onschuldpresumptie’ gesproken). Hier achtergronden over de rol van Gerlof in de Nederlandse pedo-journalistiek. Naar alle waarschijnlijkheid is zijn hoofdredacteur Arendo Joustra direct betrokken bij de pedo-netwerken. Zowel Leistra en Joustra hebben jarenlang -precies als Demmink- geweigerd op welke vraag dan ook te antwoorden. Recent vroegen we Leistra om een alibi voor de nacht van 30 april op 1 mei 1999 en ook dat weigert hij te geven. Nu komt hij dus op de proppen met Frits Korthals Altes als ‘bron’ voor een tirade tegen ‘internet’ en anderen die de ‘onschuldpresumptie’ zouden schenden inzake Joris Demmink. Is dit caberet of een nachtmerrie? Toch was het VVD-minister Frits Korthals Altes die al in 1985, net als de pnvd nu, voorstelde seks met jongeren vanaf twaalf jaar te legaliseren. Zou Gerlof dit echt niet weten of hebben we hier te maken met een satanische provocatie?

Share
Lees verder

DOET GERLOF LEISTRA OPNIEUW AANGIFTE?

OPNIEUW EEN BEWIJS DAT DE TIJD VAN DE CORRUPTE MSM-PEDO-JOURNALISTIEK VOORBIJ IS * ‘CRIME-REDACTEUR’ VAN ELSEVIER DIE NET ALS MARCEL HAENEN VAN NRC VOOR JUSTITIE WERKT BRENGT ZICHZELF IN DE NESTEN DOOR CORRUPTE STUKEN OVER DE MOORD OP ELS BORST

LEISTRAEen jaar of twee geleden rende journalist G. Leistra van Elsevier naar zijn vriend Joris Demmink om aangifte te doen tegen Micha Kat. Ik mocht volgens Gerlof niet opschrijven dat de ‘supergetuige’ hem had genoemd als een van de aanwezigen bij de moord op Marianne Vaatstra. Hier achtergronden over deze kwestie. Hier nog meer. Micha werd door de rechtbank Den Haag veroordeeld wegens smaad tegen Gerlof; de zaak dient thans in hoger beroep bij het Hof Arnhem-Leeuwarden, het Hof dat ook de vervolging van Demmink gelastte. Naar thans aan het licht komt moet Gerlof opnieuw aankloppen bij zijn vrienden van het OM in een poging zijn geloofwaardigheid te behouden. Wat ben je voor journalist als je zo corrupt bent dat je steeds door de mand valt en dan naar justitie moet rennen om de mensen die jou hebben ontmaskerd veroordeeld te krijgen? Het lijkt verdomme wel op het OM zelf dat mensen als Wim Dankbaar vervolgt in pogingen hun eigen wandaden af te dekken en aan het gezicht te onttrekken! Wij voorspellen: binnenkort zullen de gebouwen van Elsevier, Telegraaf en NRC door de ME bewaakt moeten worden om ze te beschermen tegen de volkswoede. Net als de huizen van politici en pedofielen zoals Benno L. Maar ja: politiek, pedofielen, MSM: het is allemaal een pot nat.

Share
Lees verder