Anneke Storm van ’s Gravensande tagged posts

ZWARTE MAFIA IN ACTIE: DE OPSTELTEN-BRIEF

STRAFADVOCAAT VAN MICHA H. WEISFELT WEIGERDE EEN BRIEF TE SCHRIJVEN AAN MINISTER OPSTELTEN EN KRIJGT NU EEN TUCHTKLACHT AAN ZIJN BROEK * DIT IS DE ZWARTE MAFIA IN HORROR-ACTIE: DE CRIMINELE EN CORRUPTE PEDO-MINISTER MAG NIET WORDEN BENADERD

opstelten.mic
Gaf Opstelten het OM opdracht -op verzoek van zijn vriend Demmink- Micha internationaal te laten signaleren, arresteren en interneren? Advocaat Weisfelt weigerde de minister een brief te sturen.

Dat minister Opstelten tot over zijn corrupte oren in de zaak-Demmink zit staat vast. Dat Opstelten delicten pleegt staat vast. Zes voormalige gevangenisdirecteuren hebben aangifte tegen hem gedaan wegens obstructie van de rechtsgang ten faveure van nota bene zijn corpsballen-vriend Demmink en zelfs de president van de Hoge Raad heeft de minister op dit punt aangevallen, ongehoorde krankzinnigheid die nooit eerder in Nederland is voorgekomen. Maar de delicten van Opstelten gaan natuurlijk nog veel verder, want bij zijn acties ter bescherming van Demmink hoort natuurlijk ook de hetze van het OM -die plaatsvindt onder zijn volledige verantwoordelijkheid– tegen Micha die nu al drie jaar duurt met inzet van zowel alle dwangmiddelen die het wetboek van strafvordering kent. Wat is er dan logischer dat Micha bij zijn verdediging de pijlen richt juist op deze Opstelten en zijn advocaat vraagt

Lees verder

11-4: MATTHIJS KAAKS VERSUS HENK KROL

VOLGENDE WEEK VINDT EEN VAN DE BELANGRIJKSTE ZITTINGEN PLAATS IN DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS * MAAR WAT GAAN DE HOOFDROLSPELERS DOEN? * WINT DE EERLIJKHEID EN DE WAARHEIDSVINDING OF DE SMERIGE POLITIEKE SPELLETJES? * HENK KROL KRIJGT VAN ONS HET VOORDEEL VAN DE TWIJFEL, HIJ KAN GESCHIEDENIS SCHRIJVEN EN VOLKSHELD WORDEN, MISSCHIEN WEL ONZE VOLGENDE PREMIER

henkkrolpw

De absolute en totaal sensationele climax van meer dan tien jaar affaire-Demmink. Dat is de historische confrontatie die op vrijdag 11 april gaat plaatsvinden tussen advocaat mr. M. Kaaks en journalist-politicus Henk Krol. We hebben hier direct de drie beroepen te pakken die cruciaal zijn in een democratische samenleving maar die in deze dagen van toenemende terreur meer dan ooit onder druk staan: advocaat, journalist en politicus. De rechtstaat, de media en het bestuur. That’s what it’s all about. Dus de belangrijkste vraag die zich aandient is deze: zullen Kaaks en Krol inderdaad en daadwerkelijk de rechtstaat dienen, de vrijheid van meningsuiting en een eerlijke politiek, of zal hun optreden worden overheerst door alles wat onze samenleving kapot heeft gemaakt: dubbele agenda’s, achterbakse kongsi’s, financiele belangen en geheime deals? Wat Krol betreft: hij deed bij Pauw & Witteman een alarmerende uitspraak toen hij aangaf te hopen dat Demmink onschuldig zal blijken te zijn. Dat Demmink schuldig is staat vast en zeker iemand als Henk Krol die reeds in 2003 in het bezit was van 19 getuigeverklaringen alleen over het Anne Frank Plantsoen zou dat moeten weten. Krol had net zo goed kunnen zeggen: ik hoop dat Marianne Vaatstra komende Koningsdag weer vrolijk door Zwaagwesteinde zal fietsen. Deze uitspraak zou erop kunnen wijzen dat Krol op 11 april een verradersrol gaat spelen en leugenachtig gaat verklaren a la Anneke Storm. Maar wij verwachten dat niet. De bizarre uitspraak van Krol bij Pauw & Witwasman kan ook het gevolg zijn van afspraken die hij moest maken met de beide corrupte en overbetaalde pedo-propagandisten. Wat hier ook van zij, bloedstollend spannend wordt het eens te meer. Het lot van Demmink, van onze rechtstaat en van heel Nederland

Lees verder

TROUW VANDAAG: GEEN SPAT BEWIJS TEGEN DEMMINK

ADRI VERMAAT VAN TROUW BLIJFT PEDOFIELE EN KINDERVERKRACHTENDE EX-SG VERDEDIGEN * HET COMPLOT-GESCHREEUW VAN DE MSM BEGINT NU ECHT HYSTERISCHE TREKJES TE VERTONEN * ZELFS VERKLARINGEN ONDER EDE EN ONTHULLINGEN VAN OUD-HOOFDOFFICIEREN WORDEN VAN TAFEL GESPEELD * VERMAAT PROBEERT OOK DEZE WEBSITE TE DEMONISEREN MAAR REPT OVER ‘KLOKKENLUIDERONLINE.NL’ UIT ANGST DAT NOG MEER MENSEN DEZE SITE GAAN BEZOEKEN

TROUW-JOURNALIST IS BANG DAT JORIS DEMMINK ‘VOOR ZIJN LEVEN IS GEBRANDMERKT’ * NADAT DE VOLKSKRANT EEN PRIJS KREEG VOOR HET UITSCHAKELEN VAN EEN BELANGRIJKE TEGENSTANDER VAN DEMMINK TREEDT NU TROUW A DECHARGE IN HET STRIJDPERK

vermaatHij is een van de trouwste bezoekers van het Demmink-tribunaal en is dan ook de vaste Demmink-man van Trouw: Adri ‘plastic tas’ Vermaat. Dag in dag uit zat hij naast Marcel Haenen van NRC met zijn aantekenblok en schreef al het verwoestende bewijs tegen Demmink op als een trouwe hond. Maar in zijn zieltogende ochtendblad zingt hij een ander lied. ‘Aantijgingen, maar nog geen spat bewijs‘ kopt Trouw vandaan op pagina 4. Let vooral op de woorden geen spat. Is hetzelfde verschijnsel als Storm van ’s Gravensande die repte van debiele verklaringen van twee oud-gevangenisdirecteuren. Bij gebrek aan ontlastende feiten en omstandigheden heeft de Demmink-mafia nog maar een keus: zichzelf overschreeuwen. Eerder deed Vermaat is al in een artikel over Micha Kat die hij omschreef als ‘een publicist die alleen in complotten gelooft’. Met andere woorden: als iets geen complot is, gelooft Micha het niet. Gelukkig krijgen steeds meer mensen door dat de MSM niet meer zijn dan een gekkenhuis (LEES GEKKENHUIS NRC HANDELSBLAD] van staatstrollen die worden meegesleurd in een tsunami van bedrog en delicten gepleegd door onze overheid. Hun oplages imploderen maar in plaats van naar waarheid te gaan berichten

Lees verder

INTERVIEW MET ADVOCAAT VAN ANNEKE STORM

BAS MARTENS, ADVOCAAT VAN JONGETJES-REGELAAR A. STORM VAN ‘S GRAVENSANDE, SPREEKT MET MICHA KAT * DEMMINK-VERHOREN: MAANDAG DREIGT BURGER-ARREST VAN DEMMINK-ADVOCAAT HARRO KNIJFF WEGENS VERDENKING VAN HET GEVEN VAN DE OPDRACHT VOOR DE MOORD OP FRED

EXTRA: PETER KIPPEVEL DE VRIES WEET HET OOK ALS VOETBALMAKELAAR NOG STEEDS BETER DAN DE REST

Share
Lees verder

STORM WERKTE VOOR ‘JEUGDBESCHERMING’

EXTRA: SASKIA BELLEMAN SCHRIJFT [Telegraaf-Belleman-15-03-14] DAT JACQUES VAN HUET RANCUNEUS WAS OMDAT DEMMINK EN NIET HIJ WERD BENOEMD IN HET HELSINKI-COMITE

ANNEKE STORM VAN ‘S GRAVENSANDE IN PEDO-COMPLOT, MOET ZEER NAUW HEBBEN SAMENGEWERKT MET JORIS DEMMINK * WAS STORM VAN ‘S GRAVENSANDE AANWEZIG OP DE AFSCHIEDSRECEPTIE VAN JORIS DEMMINK IN DE RIDDERZAAL?

jeugdbescherming

MEINEED-PLEGENDE EN JONGETJES-REGELENDE STAFMEDEWERKER STORM VAN ‘S GRAVENSANDE WERKTE IN 1998 VOOR DE SECTOR JEUGDBESCHERMING VAN HET DG PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES * DAT VERZWEEG ZE TIJDENS HAAR VERHOOR * ZE BEANTWOORDDE VRAGEN AAN MINISTER VAN JUSTITIE A.I. HANS DIJKSTAL OVER INCEST * DEZE ANTWOORDEN NOG ONVOLLEDIG EN ONJUIST OOK

Share
Lees verder

KLOL KOMT ADVOCAAT MATTHIJS KAAKS TE HULP

EXTRA: ONDERGANG TELEGRAAF NU OOK IN MSM: NRCOMBUDSMAN * ‘DEBIELE’ (QUOTE VAN A. STORM) SPINS ROND ELS BORST EN FRED TEEVEN ALS DE ZAAK-DEMMINK NAAR EEN CLIMAX GAAT

VRIJDAG KAN DE ZAAK-DEMMINK DEFINITIEF WORDEN BESLIST ALS DE MEINEDIGE VERKLARING VAN A. STORM WORDT DOORGEPRIKT * MAAR IS MATTHIJS KAAKS HIERTOE IN STAAT? * DIT MOET KAAKS VRIJDAG VRAGEN

LEES HIER [VAN HUET] EN HIER [MOLENKAMP] DE VERKLARINGEN

kaaks3Onderstaande vragenlijst is uiteraard slechts indicatief. Van groot belang is dat Kaaks reageert en anticipeert op basis van de antwoorden die op de zitting worden gegeven. Juist dat is een van de punten waar Kaaks wel een talent voor heeft. Heeft het dan allemaal alleen te maken met lef? Vreest Kaaks sancties vanuit de zwarte mafia als hij de geschiedenis in zal gaan als de advocaat die een einde heeft gemaakt aan Justitie as we know it -een vrees die overigens geheel gerechtvaardigd zou zijn? De verklaringen zoals bij de notaris gedeponeerd zijn zeer summier en dat is een voordeel want laat de maximale ruimte voor het invullen van achtergronden en details die cruciaal kunnen zijn bij het beantwoorden van de alles overheersende vraag: wie liegt? Wie gaat de gevangenis in voor meineed? De ex-directeuren zelf? Onderstaande vragen gaan uitsluitend over de kern van de problematiek en staan dus los van ‘vaste onderdelen’ zoals persoonlijke achtergronden, voorbereiding en de loopbanen binnen Justitie. [Tussen haken] staan relevante passages uit de bij de notaris gedeponeerde verklaringen.

A. De verklaring van A. Storm van ’s Gravensande

1. Wat heeft Storm precies verklaard over Demmink?
2. Waar heeft ze dit verteld? Hoe zag de [bar, kleine hotelbar] eruit?

Lees verder