Amsterdamse Hof tagged posts

SPREAD THE WORD: WWW.TELEBEGRAAF.NL

EXTRA: KRIJGT MICHA ZIJN VRIJBRIEF VAN HET OM ZODAT HIJ AANWEZIG KAN ZIJN BIJ ZIJN EIGEN RECHTSZAKEN? * NEDERLANDSE OVERHEID VERHINDERT ONDERZOEK NAAR MOORD OP FRED DE BROUWER: LEES HET HELE VERHAAL BIJ MAUD OORTWIJN

WEER EEN STAP DICHTER BIJ DE ONDERGANG VAN ‘S LANDS MEEST CRIMINELE MEDIUM * ‘PEDOGRAAF’ OVERAL OP DEZE SITE VERANDERD IN ‘PEDIGRAAF’: ZO HONEN WE DE CORRUPTE RECHTERS UIT DIE ONS VEROORDEELDEN TOT DWANGSOMMEN * NIEUW BANNER OP DEZE SITE LEIDT HET NEDERLANDSE VOLK NAAR WWW.TELEBEGRAAF.NL

Telebegraaf.nl

Waar het Pedograaf-vonnis in eerste aanleg nog vrij ruime aandacht kreeg in de juridische vakpers, is het rond het -veel belangrijkere- Pedograaf-arrest van het Hof compleet stil. Dit bewijst dat De Pedigraaf alles en iedereen in een fatale wurggreep houdt, want de enige reden voor dit bizarre zwijgen is dat niemand de aandacht wil vestigen op het verboden woord ‘Pedograaf’ en al helemaal niet op onze proxy-websites www.telebegraaf.nl en www.telegroef.nl die wel het groene licht kregen. Uiteraard verzwijgt ook de nazi-krant (dat mag dan weer wel?) de uitspraak van het Hof waar ze toch wel behoorlijk stuk van zullen zitten: hun belangrijkste product, www.telegraaf.nl, wordt door de stront gesleurd door twee contra-websites waar ze niets tegen kunnen doen! Daarom is het nu zaak zo veel mogelijk bekendheid te geven aan telebegraaf en telegroef om het criminele pedo-concern TMG (ook dat mag nog worden gezegd!) zo veel mogelijk schade toe te brengen. Micha Kat wint voor Nederland en de persvrijheid op alle fronten!

Share
Lees verder

MAG MICHA TELEGRAAF PEDIGRAAF NOEMEN?

HET HAAGSE HOF KOMT ER NIET UIT: HET ARREST VOOR DE TWEEDE MAAL UITGESTELD, NU TOT 20 MEI * ENIGE VERKLARING: EEN FUNDAMENTELE CLASH TUSSEN DE RECHTERS DIE RECHT WILLEN DOEN EN ZIJ DIE DE MACHT WILLEN BESCHERMEN

pedograafsticker.ok

Op 12 februari diende het hoger beroep van Micha (en op punten ook van De Telegraaf) tegen het Pedigraaf-vonnis van de Amsterdamse rechtbank. Dit vonnis kwam tot stand in een ongekende sfeer van terreur en intmidaties en Micha werd veroordeeld tot -opnieuw- torenhoge dwangsommen voor elke keer dat hij het woord ‘Pedigraaf‘ gebruikt. Nog nooit eerder in de Nederlandse juridische geschiedenis werd het gebruik van een woord strafbaar gesteld -en dat nog zonder enige motivering ook- uitsluitend om een machtige, beursgenoteerde partij te beschermen. Niet zomaar een partij natuurlijk, maar een partij die samenwerkt en samenspant met de macht -ook de rechterlijke macht- om alle beerputten gesloten te houden

Lees verder

PEDIGRAAF-ARREST AANGEHOUDEN

BREAKING: HET AMSTERDAMSE HOF KAN NOG GEEN BESLISSING NEMEN OVER DE VRAAG OF MICHA DE TELEGRAAF MAG AANDUIDEN ALS ‘DE PEDIGRAAF’ * ARREST DAT STOND OP 25 MAART AANGEHOUDEN TOT 22 APRIL * MICHA WINT VOOR NEDERLAND EN DE PERSVRIJHEID OP ALLE FRONTEN * BINNENKORT ZIJN ZE WEER TE BESTELLEN IN EEN NIEUWE OPLAGE: DE PEDOGAAF-WAARHEIDS-STICKERS * HELP MICHA MEE DE TELEGRAAF (OPLAGE Q4 2013 -10,5%) HELEMAAL TE SLOPEN TOTDAT ALLE NAZI-PRESSTITUTES ONDER DE BRUG LIGGEN

Share
Lees verder

ZAAK-MOS: ‘TERREUR’ TEGEN DE TELEGRAAF

EXTRA: LEES OOK HET VERSLAG VAN DE ZITTINGEN OP GOEDENIEUWS.NL

TELEGRAAF ROEPT HULP POLITIE IN VOOR BEGIN BART MOS-TRIBUNAAL * RAADSHEREN GEWRAAKT WEGENS CAMERA-VERBOD * WRAKINGSKAMER MOET OPNAMES TOESTAAN ONDER DREIGING VAN TWEEDE WRAKING * LATER: DE ZITTING VAN DE WRAKINGSKAMER OP BEELD * NOG GEEN ENKELE VRAAG BEANTWOORD DOOR BART MOS * GROTE OPKOMST BIJ BART MOS-TRIBUNAAL

EXTRA: MICHA VANMIDDAG MEER DAN EEN UUR VERHOORD OVER ‘BELEDIGING’ VAN MARCEL GELAUFF VAN DE NOS

Zie de site van Steve Brown. Lees ook het artikel over de gang van zaken op het Amsterdamse gerechtshof van 9:30 uur vandaag tot 14:45 uur op de site van Martin Vrijland. Vrijland schreef geschiedenis toen de wrakingskamer zijn aanvraag voor het maken van opnames van die zitting moest honoreren. Over twee weken doet deze wrakingskamer uitspraak over onze wraking van de drie vrouwen van het eerste college. Deze drie Gratieen werden gewraakt omdat ze weigerden toe te staan dat het Bart Mos-tribunaal zou worden gefilmd of vastgelegd op audio. Bart Mos gaf desgevraagd aan ‘niet te willen dat zijn tribunaal op de site van Kat terecht komt’. Volgens de AG van het OM zou het toestaan van opnames de reeds ‘zeer vijandige situatie’ tussen Kat en De Telegraaf ‘verder laten escaleren’ met mogelijke ‘destabliserende gevolgen’ voor De Telegra de samenleving.

Share
Lees verder

OUTLINE VAN HET BART MOS-TRIBUNAAL

OVER VIJF UUR GAAT HET BEGINNEN OP HET AMSTERDAMSE GERECHTSHOF ACHTER HET CS: VOOR HET EERST IN DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE JOURNALISTIEK STAAT EEN REPORTER VAN DE TELEGRAAF ONDER EDE. KOMT DAT ZIEN!

1. Hoe heb je Micha Kat leren kennen?

2. Hoe verliep de samenwerking tussen De Telegraaf en Micha? En tussen jou en Micha?

3. Waarom werd Micha vlak voor zijn vertrek naar Bangkok in 2008 opeens ontslagen?

4. Waarom weigerde de hoofdredactie Micha een verklaring te geven hiervoor [VIDEO]? Wat is jouw oordeel over deze handelswijze van De Telegraaf?

5. Uit het feit dat De Telegraaf Micha aannam, blijkt dat er tevredenheid bestond over zijn werk? (zie HP/de Tijd)

6. Hoe staat men bij De Telegraaf ten opzichte van Chipshol/de familie Poot?

7. Schets de totstandkoming van het artikel Voorzitter klokkenluiders met de dood bedreigd van 28 sept. 2010 [PROD. 1]

8. Wat waren jouw bronnen voor de stelling dat de dreiging afkomstig was ‘uit het criminele milieu’? Wat bedoelde je met ‘het criminele milieu’?

9. Hoe is het mogelijk dat er 4 dagen voor jouw publicatie een advertentie in de media verscheen van Chipshol ‘Klokkenluider me de dood bedreigd via Justitie’? Hoe verklaar je het verschil tussen ‘het criminele milieu’ en ‘justitie’? [PROD. 2]

10. Stond je in de tijd van die publicatie in contact met Chipshol en Micha?

Lees verder

TELEGRAAF ACHTER AANGIFTE VAN BART MOS

BREAKING: VEILIGHEID MICHA VOOR MAANDAG NOG NIET GEGARANDEERD * DOOR DREIGING ARRESTATIE KOMST VAN MICHA ONZEKER * SPANNEN TELEGRAAF EN JUSTITIE OPNIEUW SAMEN TEGEN MICHA VIA HERNIEUWDE TERREUR EN INTIMIDATIES?

TELEFOONTAPS BEWIJZEN: TELEGRAAF BESCHERMT JORIS DEMMINK: ‘MICHA GAAT MISSCHIEN MET PISTOOL NAAR DEMMINK’

bartmos

Vlak voor het Bart Mos-tribunaal op 3 maart om 10:00 (Amsterdamse GERECHTSHOF dus NIET RECHTBANK) komt aan het licht dat Bart Mos bij zijn aangifte tegen Micha handelde op bevel van De Telegraaf, de krant met wie Micha vanaf 2008 is verwikkeld in een levensgroot conflict. Dit blijkt uit telefoontaps van Justitie in de zaak-Kalbfleisch. De tap met sessie-nummer 858 (18-04-2011, Sparrow & Partners belt Kalbfleisch op de NMa): Dan hebben we nog Micha Kat. Kalbfleisch zegt dat die zich zondagochtend om 6 uur gemeld had met een pedofielen-tirade. Kalbfleisch heeft hem weggedrukt. Jeroen Sparrow zegt dat hij ook over hem schrijft. Kalbfleisch wil ze wel steunen als zij hem gaan aanpakken, maar dat moeten zij met meerderen doen. Sparrow zegt dat De Telegraaf een aanklacht tegen hem heeft ingediend. Zij vinden dat hij gestoord is en misschien nog wel eens met een pistool naar Demmink gaat. Kalbfleisch overweegt zich tot de politie te wenden als Kat hem hinderlijk blijft volgen, want hij is ook bij Westenberg voor de deur gesignaleerd, dus dat kan ook bij hem gebeuren. Intussen lijkt het erop, dat Micha niet zelf aanwezig kan zijn bij het Bart Mos-tribunaal

Lees verder