Adri Vermaat tagged posts

CHRISTENHONDEN TROUW VLUCHTEN VOOR MICHA

DE PEDO-BESCHERMERS VAN TROUW DURVEN MICHA WEL -ZONDER ENIG WEDERHOOR- WEG TE ZETTEN ALS IDIOOT MAAR DURVEN NIET MET HEM TE PRATEN * WE BLIJVEN TROUW BENADEREN * MICHA BENADERDE AUTEUR a. VERMAAT TIJDENS DE UTRECHTSE VERHOREN DIVERSE MALEN, MAAR HIJ WEIGERDE MET MICHA TE SPREKEN * MSM WORDEN VAN ZIELIG NU CRIMINEEL [03 dec 2014 09:44 Outgoing]

Micha Kat 2-12-2014
Aan: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Geachte hoofdredactie,

vanderlaanOmdat jullie weigeren direct met mij in contact te treden (jullie durven wel een poging te doen mijn reputatie te verwoesten via een geheel leugenachtig stuk door A. Vermaat maar praten is er niet bij; zelfs toen de heer Vermaat zijn stuk schreef heeft hij mij niet durven benaderen) deze email. Via het secretariaat van de hoofdredactie probeer ik al geruime tijd contact te zoeken maar elke keer wordt ik door ene mevr. Jansen met leugens het bos in gestuurd. Dat kan er dus ook nog wel bij

Lees verder

GAAT TROUW SLANDER-STUK MICHA RECTIFICEREN?

BREAKING: DEZE WEEK BESLIST TROUW OVER EEN RECTIFICATIE VAN EEN STUK DAT ER VOLLEDIG OP WAS GERICHT DE REPUTATIE EN GELOOFWAARDIGHEID VAN MICHA TE VERNIETIGEN ‘A LA PETER R. DE VRIES’ * ‘MICHA KAT, EEN PUBLICIST DIE ALLEEN IN COMPLOTTEN GELOOFT’ * GEEFT DIT ACHTERBAKSE STUK DE STATUS VAN MICHA UITEINDELIJK JUIST EEN EXTRA BOOST?

trouw

Afgelopen week was er herhaaldelijk contact met Trouw inzake een artikel dat deze krant begin 2013 publiceerde onder de kop Micha Kat, een publicist die alleen in complotten gelooft. Aanleiding was natuurlijk ‘Perdiep-gate‘ waaruit bleek dat Trouw in staat is artikelen te publiceren die van a tot z zijn gelogen en zelfs niet-bestaande bronnen opvoert. De secretaresse van de hoofdredactie gaf aan dat er over mijn verzoek tot rectificatie is gesproken en dat er komende week een beslissing over wordt genomen. De kop van het artikel van de hand van Adri Vermaat is natuurlijk de voornaamste steen des aanstoots en overduidelijk erop gericht de reputatie en geloofwaardigheid van Micha aan te tasten waarbij de krant zich natuurlijk ook weer op hilarische wijze over-schreeuwt: ‘louter en alleen in complotten gelooft, alles wat Micha Kat opschrijft en zelfs waar hij in gelooft -dus zonder het op te schrijven- is een complot’. Dan het malicieuze peioratieve ‘publicist’. Het moge duidelijk zijn

Lees verder

ONGEKEND MSM-BEDROG TER UITLOKKING WOIII

EXTRA: INTERVIEW MET ADELE VAN DER PLAS OVER BAYBASIN EN DEMMINK IS INTERESSANT, MAAR VOLGENS DE LICHT DEMENTERENDE ADRI VERMAAT IS ER NOG STEEDS ‘GEEN BEWIJS’ VOOR DEMMINK’S ‘ONTUCHT MET JONGENS’ * HIERMEE STELT TROUW ZICH IN FEITE OP EEN LIJN MET DE NYT ZOALS BESCHREVEN IN DIT ARTIKEL

DIT ZOU ONS TOCH VOOR EENS EN VOOR ALTIJD MOETEN DOEN BESLUITEN NOOIT MEER EEN MSM-PRODUCT AAN TE RAKEN * NET ALS BIJ DE OORLOG IN IRAK SPEELT THE NEW YORK TIMES OPNIEUW EEN ONGEKEND SMERIGE PROPAGANDA-ROL * ALLE REGISTERS OPEN VOOR HET SELLEN VAN WOIII

PROPAGANDA- EN LEUGEN-TECHNIEKEN VAN THE NEW YORK TIMES LIJKEN TE ZIJN OVERGENOMEN VAN ONZE EIGEN MARTIN VRIJLAND: HET MANIPULEREN VAN FOTO’S

De Amerikaanse ‘kwaliteitskrant’ The New York Times heeft foto’s gestolen van een Russische fotograaf en deze gepubliceerd als ‘bewijs’ dat Putin achter de opstand zit in het oosten van de Oekraine tegen de fascistische Bilderberg-regering in Kiev. De valse aard van het bewijs kwam echter spoedig aan het licht en de krant kwam gisteren met een sort-of rectificatie ergens onzichtbaar achter in de krant. Hier [RT] en hier [met video] meer over deze poging het volk te bedriegen met de meest basale en doorzichtige vormen van oorlogspropaganda. Het is qua journalistiek gewoon niet te bevatten dat de MSM wereldwijd zich op deze wijze zelf wensen te vernietigen, maar ze hebben blijkbaar geen andere keus. Dat blijkt vooral uit het feit dat dezelfde krant ook in 2003 toevlucht nam tot ongekende vervalsingen en manipulaties om de oorlog tegen Saddam te sellen. Ook toen moest de krant diep door het stof [backgrounds]. In Nederland wordt de rol van oorlogs-ophitser met name gespeeld door De Telegraaf met thans een stuk op de site waarin de aangetoond valse informatie vanuit de NYT gewoon wordt gepresenteerd als feit: Putin zou de regio blijvend willen ‘destabiliseren’, kennelijk via het sturen van ‘geheime’ troepen zoals de NYT aannemelijk probeerde te maken.

Share
Lees verder

DEMMINK OF ONSCHULDIG OF ‘TE INGEWIKKELD’

LUISTER NAAR SASKIA BELLEMAN OP RADIO 1 DIE NA ADRI VERMAAT DE LAATSTE PANISCHE WITWAS-POGINGEN DOET OM DEMMINK EN HAAR PEDOFIELEN-KRANT TE REDDEN * WAAR GAAT DIT HEEN? * WIE WORDEN DE LAATSTE 2 GETUIGEN VAN DE ROESTIGE SPIJKER (ZOU VANDAAG BEKEND MOETEN WORDEN)

belleman

BREAKING: PANIEK BINNEN MSM KRIJGT HYSTERISCHE TREKJES * NOG FELLERE BASHING VAN ‘COMPLOTDENKERS’ NU DOOR SASKIA BELLEMAN WIENS KRANT ZELF IN HET PEDO-NETWERK ZAT * DE NIEUWE LINE OF DEFENCE VAN DE MSM: OF DEMMINK IS ONSCHULDIG, OF DE ZAAK IS ZO INGEWIKKELD DAT ER ‘GEEN TOUW MEER AAN VAST TE KNOPEN IS’ * MARTIN VRIJLAND INGEZET ALS NIEUWE MEDIA-INFILTRANT IN CRUCIALE FASE VAN ZAAK-DEMMINK * MSM STRIJDEN INMIDDELS MEER VOOR ZICHZELF NA JAREN VAN STEUN AAN PEDOFIELEN EN CRIMINELEN DAN VOOR DEMMINK * SASIKA BELLEMAN IS ZELF DE GROOTSTE COMPLOTDENKER: ‘MISSCHIEN ZIT DE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT ER WEL ACHTER’

Share
Lees verder

TROUW VANDAAG: GEEN SPAT BEWIJS TEGEN DEMMINK

ADRI VERMAAT VAN TROUW BLIJFT PEDOFIELE EN KINDERVERKRACHTENDE EX-SG VERDEDIGEN * HET COMPLOT-GESCHREEUW VAN DE MSM BEGINT NU ECHT HYSTERISCHE TREKJES TE VERTONEN * ZELFS VERKLARINGEN ONDER EDE EN ONTHULLINGEN VAN OUD-HOOFDOFFICIEREN WORDEN VAN TAFEL GESPEELD * VERMAAT PROBEERT OOK DEZE WEBSITE TE DEMONISEREN MAAR REPT OVER ‘KLOKKENLUIDERONLINE.NL’ UIT ANGST DAT NOG MEER MENSEN DEZE SITE GAAN BEZOEKEN

TROUW-JOURNALIST IS BANG DAT JORIS DEMMINK ‘VOOR ZIJN LEVEN IS GEBRANDMERKT’ * NADAT DE VOLKSKRANT EEN PRIJS KREEG VOOR HET UITSCHAKELEN VAN EEN BELANGRIJKE TEGENSTANDER VAN DEMMINK TREEDT NU TROUW A DECHARGE IN HET STRIJDPERK

vermaatHij is een van de trouwste bezoekers van het Demmink-tribunaal en is dan ook de vaste Demmink-man van Trouw: Adri ‘plastic tas’ Vermaat. Dag in dag uit zat hij naast Marcel Haenen van NRC met zijn aantekenblok en schreef al het verwoestende bewijs tegen Demmink op als een trouwe hond. Maar in zijn zieltogende ochtendblad zingt hij een ander lied. ‘Aantijgingen, maar nog geen spat bewijs‘ kopt Trouw vandaan op pagina 4. Let vooral op de woorden geen spat. Is hetzelfde verschijnsel als Storm van ’s Gravensande die repte van debiele verklaringen van twee oud-gevangenisdirecteuren. Bij gebrek aan ontlastende feiten en omstandigheden heeft de Demmink-mafia nog maar een keus: zichzelf overschreeuwen. Eerder deed Vermaat is al in een artikel over Micha Kat die hij omschreef als ‘een publicist die alleen in complotten gelooft’. Met andere woorden: als iets geen complot is, gelooft Micha het niet. Gelukkig krijgen steeds meer mensen door dat de MSM niet meer zijn dan een gekkenhuis (LEES GEKKENHUIS NRC HANDELSBLAD] van staatstrollen die worden meegesleurd in een tsunami van bedrog en delicten gepleegd door onze overheid. Hun oplages imploderen maar in plaats van naar waarheid te gaan berichten

Lees verder