SUPERGETUIGE BLIJFT MAAR SCOREN

HET DRIEDUBBELE BEDROG VAN BOUBLOG * DE LEUGENS VAN ERIC DONK * ERIC DONK STEELT ALLE FILMPJES VAN MICHA * ONGEKEND SMERIGE POGINGEN TOT KARAKTERMOORD OP MICHA

DE VERWIKKELINGEN ROND VAATSTRA EN DE SUPERGETUIGE WORDEN THE STORY OF THE CENTURY * MAIL EN POST MASSAAL NAAR BOUBLOG OM TE WIJZEN OP DE LEUGENS EN HET BEDROG

Nooit hebben we hier gezegd dat de supergetuige (al bijna 10.000 hits op Google) betrouwbaar is of zelfs geloofwaardig. Sterker: twee jaar geleden toen we voor het eerst met haar werden geconfronteerd namen we zelfs expliciet afstand van haar. Maar twee elementen in haar verklaringen hebben de supergetuige wat ons betreft weer helemaal ‘op de kaart’ gezet: het element Johan Friso en het element Gerlof Leistra. Beiden werden door haar genoemd als betrokken bij de moord op Marianne Vaatstra in verschillende rollen. Iedereen met echte kennis van misdaad en recherche zal het met me eens zijn: het gedrag van Justitie in de zaak-Vaatstra in zo krankzinnig, dat geen enkel scenario bij voorbaat dient te worden uitgesloten. Wat betreft Leistra is er zeer sterke circumstantial evidence en Friso is zonder twijfel verdachter geworden door ‘lawine-gate’. Dan is er de status van de supergetuige: een jurist, advocate nog wel. Maar er is meer. De lezers van deze site weten dat. Er komt steeds meer bij. Dit wordt the story of the century, mensen. Maar ik wilde beginnen met een anekdote uit de journalistiek die een en ander kan verduidelijken. LEES VERDER EN HUIVER BIJ HET DRIEDUBBELE BEDROG VAN BOUDINE EN DE LEUGENS VAN ERIC DONK

Op 16 maart 1968 -Boudine weet het ongetwijfeld- vond de belangrijkste gebeurtenis plaats in de Vietnam-oorlog: de massaslachting van My Lai. Hierbij werden meer dan 400 mannen, vrouwen en kinderen (waaronder baby’s) neergemaaid door C Company, 1st battalion, 20th regiment, 11th brigade, division ‘Americal’. Uiteindelijk zou dit het grote keerpunt worden in de oorlog en de hele wereld partij doen kiezen voor Vietnam. Maar de eerste 18 maanden na de massamoord was er niemand in geinteresseerd: Vietnamese ‘burgerdoden’ waren geen onderwerp. In september 1969 verscheen er een persbericht van het Amerikaanse leger. Ene luitenant Calley zou voor de krijgsraad worden gebracht wegens ‘een onbekend aantal doden in My Lai’. Geen enkel medium vond het bericht belangrijk genoeg voor nadere research. Freelance-journalist Seymour M. Hersh (foto) dacht daar anders over, zeker toen hij van een advocaat en een bron op het Pentagon het volgende te horen kreeg: Seymour, die Calley is een krankzinnige! He completely lost it en begon als een zombie om zich heen te schieten! Hier zit geen verhaal in! Hij hoort thuis in een gesticht! Toen vervolgens een medewerker van het Congres hem ‘ten stelligste en met klem afraadde de psychopaat te onderzoeken’ wist Hersch: I have a story! [Bernd Greiner, War Without Fronts, blz. 5]

Met andere woorden: als mensen gaat roepen ‘Pas op! Die bron is krankzinnig! Niet verder onderzoeken! Hoort thuis in een gesticht!‘ moet je als journalist extra alert zijn. Boudine roept, schreeuwt en krijst voortdurend dat de supergetuige krankzinnig is, zich schuldig maakt aan smaad en laster en dat ze al tien keer ‘schuddebuikend van het lachen’ heeft kennisgenomen van haar ‘evidente leugens’. Argumenten ontbreken. Daarbij: de supergetuige maakt absoluut geen krankzinnige indruk! O nee, ze is ‘rancuneus’ wordt dan gezegd. Maar kijk nu eens wat Boudine presteert in haar ‘berichtgeving’ over de supergetuige!

Meerdere malen is op Boublog beweerd dat Eric Donk, de JDTV-cameraman die het interview met de supergetuige vastlegde, de filmpjes van YouTube heeft gehaald na ‘een goed gesprek’ met de broers-Van Korlaar die hem er blijkbaar van hebben kunnen ‘overtuigen’ dat hun voormalige schoonzuster ‘een door rancune dan wel krankzinnigheid voortgedreven idioot is’. Ook op zijn eigen weblog meldde Donk dat hij de filmpjes vrijwillig verwijderde zonder dat er sprake was van druk, dwang of bedreigingen. Donk rept zelfs van een ‘verdrietige email’ die hij kreeg van ‘de ex-man van de “supergetuige”‘. Dit is de waarheid:

Van: Andre Vergeer [mailto:[email protected]]
Verzonden: zaterdag 14 april 2012 21:29
Aan: Eric Donk ([email protected])
Onderwerp: De advocate en de Van Korlaars

Hoi Eric,

Volgens mij is er sprake van een misverstand. Kun jij je licht er eens over laten schijnen?

Van je website JDTV:

“Recent hebben wij op deze site de beelden gepubliceerd van de zogenaamde “supergetuige”, wiens verklaringen op vele plekken op het internet terug zijn te vinden. Zij beweert dat haar ex man deel uit maakt van een zeer machtige en gevaarlijke maffiafamilie, die vele moorden op zijn naam zou hebben staan.

In augustus 2010 heeft JDTV een interview opgenomen met deze vrouw en haar verklaringen vastgelegd. Hierna hebben wij deze zaak naar ons beste kunnen onderzocht.

Aangezien wij geen feiten hebben kunnen vaststellen die het verhaal van de getuige bevestigen, hebben wij destijds besloten om dit niet te publiceren. Na het plaatsen van dit verhaal op diverse websites, hebben wij besloten om dit wel te doen zodat eenieder hier zelf over kon oordelen.

Dit tot groot verdriet van de broers. Na een korte mailwisseling met hen hebben wij besloten om dit verhaal alsnog te verwijderen. I.v.m. hun privacy hebben de broers gevraagd deze e-mailconversatie niet te publiceren, hetgeen wij dan ook niet voornemens zijn.

Dus geen groot complot, maar een ernstig familiedrama!”.

Nu had je ook aan mij laten weten dat je ‘bedreigd’ was met aangiften, klopt dat dan niet?:

Eric Donk

[17-3-2012 1:33:25] André Vergeer: Hé Eric. Nog een vraagje. Wie was de interviewer in het tweede deel van de opnamen van die advocate? Het lijkt een Tucker maar ik ben zijn naam kwijt..

[17-3-2012 1:34:15] Eric Donk: sietze

[17-3-2012 1:35:05] Eric Donk: ik heb nu die familie al achter me aan blog is nog geen 48 uur in de lucht en eerste dreigement van aangifte is er al

(………)

[18-3-2012 0:00:33] André Vergeer: k

[18-3-2012 0:00:51] André Vergeer: Ben zeer benieuwd ook naar jouw mening over die advocate

[18-3-2012 0:01:33] Eric Donk: die staat op het blog 😉

[18-3-2012 0:01:55] Eric Donk: we worden nu al bedreigd met aangifte omdat we het hebben gepubliceerd

[18-3-2012 0:02:04] André Vergeer: Moet ik wel eerst Flash player hebben. Is al drie keer mislukt

[18-3-2012 0:02:38] André Vergeer: Gewoon weghalen en opslaan op een andere plek…

[18-3-2012 0:03:25] Eric Donk: ik denk er over na volgens mij doen we niets verkeerds

[18-3-2012 0:04:46] André Vergeer: Nee, geheel mee eens. Het is die advocate die zich bij jullie heeft gemeld. Maar je weet het met die corrupte rechters niet..

[18-3-2012 0:05:06] André Vergeer: Ik denk dat jij je geen bokkesprongen kunt veroorloven..

[18-3-2012 0:05:30] Eric Donk: tja idd dat wel

[18-3-2012 0:05:39] Eric Donk: maar wel bizar weer allemaal

Ik wil het gewoon begrijpen en wellicht is er sprake van een misverstand?

Groeten, André.

Hier worden we toch wel even stil van. Immers: de bedreigingen van de Van Korlaar-broers aan Eric Donk vormen weer een ‘pluspunt’ voor de geloofwaardigheid van de supergetuige. Het feit dat Donk vervolgens opzichtig gaat lopen liegen over deze bedreigingen vormen een volgend pluspunt. Nog een pluspunt wordt gescoord via het gedrag van Boudine op Boublog dat zo verwerpelijk is, dat het bijna misdadig genoemd kan worden in journalistieke zin. Ga maar na:

1. Boublog geeft onjuiste informatie zonder kennis van zaken (‘De filmpjes zijn vrijwillig door Donk verwijderd omdat hij ‘het licht zag’).

2. Boublog hoont mensen en comments die vraagtekens zetten bij haar inschatting van de supergetuige weg zonder argumenten.

3. Op het moment dat Boudine via een email wordt gewezen op de volstrekt onjuiste informatie op haar site en gevraagd wordt te rectificeren weigert ze dat.

Ja inderdaad, gisteren stuurden we de chat tussen Andre en Eric per mail naar Boudine met de vraag of ze wil rectificeren. Over ‘tunnelvisie’ gesproken! We roepen nu iedereen op te posten en te mailen naar Boublog ([email protected]) om haar te dwingen te rectificeren. Dat zou een forse steun in de rug zijn voor de werkelijke strijders voor recht en waarheid en een forse klap voor de kongsi aan verdrukten en gefrustreerden die elkaar nu gevonden schijnen te hebben in het benoemen van een nieuwe vijand: Micha Kat. Het is werkelijk niet te geloven wat er in Eric Donk is gevaren nu hij degene die hem jaren heeft gesteund en betaald door de stront probeert te sleuren met list en leugens. Hij heeft alle filmpjes van JDTV opnieuw verwijderd van het openbare kanaal -een vorm van diefstal want de filmpjes zijn net zo goed van mij als van hem. Ik heb hem er zelfs voor betaald! Er zijn zelfs berichten dat Eric zijn toevlucht heeft genomen tot Yehudi Moszkowicz! En waarom liegt hij over de bedreigingen van de van Korlaars? Waar is Eric Donk mee bezig? Wat is de rol van Wim Dankbaar (foto)? Waarom loopt hij voortdurend rond te bazuinen dat ik niet goed bij mijn hoofd ben en verspreidt vertrouwelijke emails? Wat heb ik hem aangedaan? Welke rol speelt de Friese gokkasten-exploitant, investeerder en horeca-ondernemer Aant Koonstra, geheim opdrachtgever van Eric Donk die opeens niet meer wil communiceren en wegduikt? Hoe ver moet deze smerige guerilla-oorlog nog escaleren voordat er weer een gesloten front kan ontstaan tegen de werkelijke misstanden in Nederland? Of ben ik dan al dood?

Tot slot weer even terug naar de supergetuige. Ik noemde reeds de elementen Friso en Leistra. Wat Leistra betreft: hij heeft al weer meer dan een maand geleden aangifte tegen ons gedaan wegens laster maar daarvan hebben we nog niets vernomen. De aangifte zal toch niet worden geseponeerd? Een derde element wat ik centraal zou willen stellen is de verklaring van de supergetuige over de moord op de agent Hay Hovens in 1967. Op Wikipedia vinden we dit in een lijst van in Nederland omgekomen politiemensen;

Hay Hovens brigadier 46 23 mei 1966 wordt in bos bij Tegelen doorzeefd met kogels door de gebroeders van Koorlen Evert Peter Claas Aldebrand / Evert loste het dodelijke schot[20]

Het cijfer [20] verwijst naar een uitzending van SBS. Kan iemand in Nederland dit eens echt goed uitzoeken? Zou het kunnen dat de supergetuige ook hier weer gewoon de waarheid spreekt? Een ander element dat goed moet worden uitgezocht is de tuchtzaak die tegen haar is gevoerd als gevolg waarvan ze uit het vak is gezet. Wie was de klager? Wat is er precies gebeurd in deze zaak? Welke feiten zijn boven tafel gekomen? Deze strijd is nog niet gestreden. Nog lang niet. Duidelijk is wel dat Boudine een incompetente bedrieger is. To be continued.

Print Friendly, PDF & Email
Share