Super-pedo wordt toprechter: Wabeke

wabekeVandaag is bekend geworden dat super-pedo Jan Wolter Wabeke [backgrounds] is benoemd tot raadsheer bij het Haagse gerechtshof. Natuurlijk wordt dit majeure nieuwsfeit -het is immers pedo-chef Demmink die dergelijke benoemingen orkestreert- compleet verzwegen door de MSM (te pijnlijk, te ontluisterend) maar dan is er altijd nog dat wabeke.raadsheer een-kolommertje in het Haarlems Dagblad dat het nieuwsfeit wel meldt. Dus terwijl ‘zwembad-pedo’ Benno L. wordt vervolgd en wordt gedemoniseerd, wordt ‘toga-pedo’ Wabeke op een nieuwe troon gehesen ter meerdere eer en glorie van Nederland Pedoland. Jan Wolter Wabeke was een van de twee kinder-verkrachtende hoofdofficieren van justitie die op de korrel zouden worden genomen in het Rolodex-onderzoek in 1998. Maar Jan Wolter komt ook prominent voor in het boek De Demmink Doofpot waarin de ‘Wabeke-papers’ een van de meest spectaculaire producties vormen (niet bestemd voor lezers onder de 18). Een crimineel die wordt benoemd tot toprechter: dat is typisch Joris Demmink. WABEKE MOET WORDEN GEWRAAKT EN WORDEN BESPUUGD ALS PEDO-RAADSHEER VAN HET HAAGSE HOF. Volgens een zeer goede bron was Wabeke reeds actief als kinderverkrachter in de periode-Stolk (rond 1980) te Den Haag. Medio maart van dit jaar

stapte de pedofiel compleet onverwacht en zonder opgaaf van reden op als ‘pedo Ombudsman Financiele Dientverlening’.  Een poging tot duiding: dit opstappen had alles te maken met de onderzoeken naar het faillissement van de DSB-Bank waarbij ook meerdere kinderverkrachters waren betrokken, above all Edje Nijpels. Jan Wolter werd als ‘financieel penis toezichthouder’ natuurlijk zwaar gechanteerd door zijn pedofiele DSB-vrinden en dus was het maar beter dat hij de pleiterik maakte voordat hij zou kunnen worden beschuldigd van pedo belangenverstrengeling als het ene na het andere ‘geheel onafhankelijke’ onderzoek de DSB- pedo bestuurders geheel en al ‘vrijpleitte’ voor wat er allemaal fout ging bij de bank. Thans mag Jan Wolter dus gaan rechtspreken in hoger beroep te Den Haag, de pedof ‘juridische hoofdstad van de wereld’ waar namen als Hendrik von Mecklenburg zu Schwerin, Cornelis Stolk, Joris Demmink, Hans Holthuis en Frits Salomonson de ‘ere-galerij’ vormen van ’s lands ‘overwinningen’ op de ‘kinderscharen’ die in het belang van het land dienden te worden ‘onderworpen’. Wij feliciteren Jan Wolter van harte met deze nieuwe ‘uitdaging’ en roepen de lezers op het boek De Demmink Doofpot waarin de nieuwe raadsheer zo prominent figureert te bestellen!

Print Friendly, PDF & Email
Share