Stukken WOB-verzoek Joris Demmink

laroes.jpegREACTIE HANS LAROES OP DEMMINK-BREIDEL VOOR JEROEN DE JAGER * JORIS DEMMINK SLEURT NA DE BRAUW NU OOK NOS MEE IN RAVIJN VAN LEUGENS EN BEDROG

Vandaag diende een hoorzitting op het Ministerie van Pedof Justitie inzake een WOB-procedure die is aangespannen door de Stichting Stralingsarm NL om inzage te verkrijgen in met name de AIVD-rapportages over Joris Demmink en zijn kindermisbruik. Via deze link de stukken en de pleitnota van de Stichting. Uitspraak: 1 september. Wil iemand die bij de zitting aanwezig was voor deze site een verslag maken? Tevens roept deze site bezoekers op aan de bel te trekken bij de MSM met de vraag waarom er geen aandacht is voor deze zeer interessante en explosieve WOB-procedure. Met name de NOS zou erin geinteresseerd dienen te zijn daar deze omroep tot voor kort zelf -gesteund door het advocatenkantoor Kennedy van der Laan- WOB-procedures voerde over dezelfde stukken. Maar dat was voordat NOS-verslaggever Jeroen de Jager werd kalltgestellt. De actiegroep VerontrusteVaders trok trouwens bij NOS-baas Hans Laroes aan de bel over de breidel voor De Jager:

Van: verontrustevaders [mailto:[email protected]]
Verzonden: woensdag 7 juli 2010 13:10
Aan:
NOS Publieksvoorlichting
Onderwerp:
De Zaak Joris Demmink
Urgentie:
Hoog

Voor alle NOS-redactieleden

Geachte redactie van het NOS-journaal,

De website www.klokkenluideronline.is vermeldt vandaag o.m. het volgende:

Jeroen de Jager raakte in conflict met de hoofdredactie van de NOS toen deze omroep in weerwil van afspraken en

beloftes niets bleek te willen doen met de persconferentie van Chipshol en de Expertgroep Klokkenluiders ter gelegenheid

van de presentatie van het boek De Demmink Doofpot.

De NOS had vijf journalisten op dit event afgestuurd maar weigerde over te gaan tot berichtgeving.

Mijn vraag aan jullie is: Is deze informatie op klokkenluideronline.is correct?

Als initiatiefnemer van de werkgroep VolkstribunaalJorisDemmink (i.o.) zou ik graag de reden willen weten waarom

de Nederlandse Omroepstichting in haar journaal  en/of op haar website geen aandacht heeft besteed aan de persconferentie

van Drs. Jan Poot in Nieuwspoort op 3 juni.j.l., terwijl zij volgens bovenstaand bericht met een overvloed aan journalisten aanwezig was.

Daarmee wordt de schijn gewekt dat de NOS op de één of andere manier op negatieve wijze bij deze zaak betrokken is als een soort

doofpotbevestiger.

Dat doet ons burgers en ouders het ernstigste vermoeden. Het versterkt de conclusies van Drs. Poot in zijn eerdere boek Doodzonde tegen de Rechtsstaat (2009),

dat wij niet langer een rechtstaat leven. Het begint er sterk op te lijken dat ook de pers en dus zelfs de NOS wordt gechanteerd om ernstig kindermisbruik

in heden en verleden door politici, ambtenaren,advocatuur en magistratuur, bankwezen, etc. af te dekken.

Een vreselijke realiteit, die wij als verontruste ouders in het belang van ons aller kinderen onder geen beding zo verder kunnen laten doorgaan.

Als u niet tot enige publicatie overgaat in deze zaak, is het onvermijdelijk dat de boosheid van de bevolking, die reeds op vele vlakken bestaat,

zich ook openlijk tegen persinstanties zal gaan keren, die op deze manier alle Bordeaux-regels voor fatsoenlijke journalistiek aan hun laars lappen.

In ons Nederland dat helaas geen wereldkampioen kan worden in eerlijke journalistiek, is het nodig dat men afscheid neemt van de VOC-Bilderberg mentaliteit,

die alles heeft verziekt en nog verziekt. Van deze club is het motto: De (geld) leugen maakt rijk!

David Rockefeller , 31 mei 1954” (slotwoorden 1e Bilderbergconferentie, Oosterbeek).

From: Hans Laroes

To: [email protected]

Cc: Hoofdredactie Nieuws ; Youssef Eddini ; Jeroen de Jager

Sent: Thursday, July 08, 2010 1:16 PM

Subject: antwoord

Geachte heer,

De informatie op klokkenluider.nl is van A tot Z onjuist.

Vr groet

Hans Laroes

Hoofdredacteur NOS-Nieuws

Van: verontrustevaders [mailto:[email protected]]
Verzonden: donderdag 8 juli 2010 13:46
Aan: Hans Laroes
CC: Hoofdredactie Nieuws; Youssef Eddini; Jeroen de Jager
Onderwerp: De Zaak Demmink, antwoord NOS 8 juli 2010 op vraag verontrustevaders.nl

Hoofdredactie NOS, T.a.v. Hans Laroes.

Hoi Hans,

Dank voor je snelle antwoord.

Ik ontvang graag de juiste info dan!

1) Was er een vertegenwoordiger of waren er meerdere vertegenwoordigers van de NOS aanwezig op de presentatie van Drs. Poot in Nieuwspoort?

2) Indien ja, waarom heeft de NOS daarover (nog) niets bericht, of is dat soms wel het geval?

3) Indien nee, waarom was de NOS dan niet aanwezig?

4) Wie is op dit moment de verantwoordelijke journalist bij de NOS voor het Demmink Dossier?

Ik ontvang graag zijn/haar telefoonnummer en/of emailadres

Met vriendelijke groeten

Frides Laméris, Zuidlaren

www.verontrustevaders.nl

050-4096142

From: Hans Laroes To: verontrustevaders Cc: Hoofdredactie Nieuws Sent: Thursday, July 08, 2010 2:00 PM Subject: RE: De Zaak Demmink, antwoord NOS 8 juli 2010 op vraag verontrustevaders.nl

Graag gedaan.

Ik ben bang dat wij over onze interne afwegingen en personeelszaken niet al te zeer in discussie gaan . Er zijn heel veel verhalen die we maken, er zijn hwel veel verhalen die we niet maken, er zijn gebeurtenissen waar wij bij zijn maar waarover we niet berichten omdat de nieuwswaarde anders is dan wij ons hadden voorgesteld.

Via [email protected] is alle informatie welkom

Vr gr

Hans Laroes

From: verontrustevaders <[email protected]>
To: Hans Laroes <[email protected]>
Sent: Thu, July 8, 2010 4:08:45 PM
Subject: Re: De Zaak Demmink, antwoord NOS 8 juli 2010 op vraag verontrustevaders.nl , vv

NOS-Hoofdredactie

Hoi Hans,
Dank wederom voor je snelle antwoord.
Quote uit je mail:
“Er zijn heel veel verhalen die we maken, er zijn heel veel verhalen die we niet maken, er zijn gebeurtenissen waar wij bij zijn maar waarover we niet berichten omdat de nieuwswaarde anders is dan wij ons hadden voorgesteld”.
We gaan er voorlopig maar even van uit dat jullie wel aanwezig waren, maar dat jullie (merkwaaridgerwijs niet wisten (itt tot verslaggevers van bv Trouw en AD) hoe jullie de info op de persconferentie ‘op objectieve wijze’ aan de Nederlandse bevolking moesten overdragen.
Over die motieven van dat niet kunnen moeten wij dan als burgers maar gaan gissen? Dan ga je echter al gauw in de richting van het stopgezette onderzoek van Zembla naar Demmink,
waarbij ernstige persoonlijke intimidatie van enkele journalisten door Demmink & C de oorzaak was van de algehele stopzetting van dit onderzoek (melden betrouwbare bronnen).
Wij burgers vrezen het ernstigste voor journalistieke vrijheid rondom de zaak Demmink als de NOS zonder geode reden deze persconferentie meent te moeten verzwijgen!
Ik ontving zojuist een bericht dat de zeer kundige juridisch adviseur van de Stichting Stralingsarm-Nederland al weer de nodige Wob-procedures
is gestart om één en ander boven tafel te krijgen en dat juich ik zeer toe.
Iedereen in den lande is al weer benieuwd welke trucendoos justitie (Demmink + Bilderberger Ballin) nu weer uit de doos zouden willen
toveren om de enorme rookontwikkeling van dit oplaaiende Demmink-vuur tegen te gaan en te doen alsof deze brand niet bestaat!
Met vriendelijke groeten
Frides Laméris, Vrijwillige Brandweer Zuidlaren
050-4096142
Print Friendly, PDF & Email
Share