STROP ROND NEK DEMMINK, KALBFLEISCH

ALARM: HOEVEEL ‘VERWARDE GEESTEN‘ ZULLEN ER OP PRINSJESDAG OPDUIKEN ROND DE GOUDEN KOETS VAN BILDERBERG-BEA? * SOON TO COME: 10 JAAR 9-11 EN 1 JAAR ERWIN LENSINK * GEESTEN VAN KINDERVERKRACHTERS ALS DEMMINK ZIJN ‘NIET VERWARD’

COMMISSIE-DEETMAN PROBEERDE CONCENTRATIEKAMP-PEDO PRAKTIJKEN IN LIMBURG TE VERDOEZELEN MET NOS EN L1 [de mislukte cover-up] * KLOKKENLUIDER KOMT MET HET WARE VERHAAL * RK-KERK BLIJKT IN WERKELIJKHEID SATANISCHE EN SADISTISCHE PEDO-MARTELCLUB * WANNEER VLIEGEN DE KERKEN IN BRAND?

De positie van pedo-onderzoeker Pieter Kalbfleisch tegen wie reeds een onderzoek van de Rijksrecherche loopt wegens meineed en corruptie is verder onder druk komen te staan nu de meest weerzinwekkende gruwelijkheden aan het licht zijn gekomen in Huize St. Joris Joseph in Heel. Op de foto hierboven zie we opper kinder-killer

en ‘Salesiaan‘ J. Demmink prominent aanwezig bij de installatie van aars-bisschop Eijk in Utrecht. Het OM onder leiding van Gonsalves-gezel Herman Bolhaar (tevens voormalig voorzitter van de Taskforce Mensenhandel bij het OM) heeft reeds aangegeven voortvarend aan de slag te zullen gaan met de verbijsterende verklaringen over het internaat!

Print Friendly, PDF & Email
Share