STRAFZAAK: HORROR-JOESOEF VERVANGEN

FRAUDERENDE HORROR-OFFICIER JOESOEF DJAMIL VERVANGEN IN STRAFZAAK TEGEN MICHA KAT EN ERIC DONK * GEEN REDENEN GEGEVEN * OM WEIGERT DE RECHTEN VAN MICHA KAT TE ERKENNEN * KAT KOMT OP 6-2 DUS NIET NAAR NEDERLAND

DOLDWAZE EN HYSTERISCHE TOESTANDEN ROND STRAFZAAK MICHA EN ERIC DIE OP 6 FEBRUARI WORDT VERVOLGD * BE THERE * NADERE INFO VOLGT * STEUN MICHA EN ERIC IN HUN STRIJD TEGEN DE JUSTITIE-CRIMINELEN EN STORT EEN BEDRAG OP DE REKENING VAN ONZE STICHTING

Het OM heeft Offcier van Justitie Joesoef Djamil van de strafzaak tegen Micha en Eric afgehaald. Dat heeft het OM gemeld aan de advocaat van Micha en Eric. De vervanger is ene Tsjalsma die we reeds kennen omdat deze onder Joesoef ook aan de zaak werkte. Hiermee is direct de vraag gerechtvaardigd wat deze ‘vervanging’ om het lijf heeft. ‘Hilter vervangen door Himmler’, daar schieten wij en de Nederlandse rechtstaat weinig mee op. Maar interessanter is de vraag waarom het OM de talentvolle, gedreven en uiterst deskundige succes-allochtoon heeft vervangen door een bleke knaap uit de polder. Waren het de directe banden tussen Joesoef en Demmink? Was het de rol van Joesoef in de babymoord-commissie die bekend staat onder de naam NODO? We gaan het allemaal vragen en uitzoeken, waarbij het natuurlijk bijzonder alarmerend is dat

het Haagse parket eerdere en expliciete vragen van Micha Kat over Joesoef heeft geweigerd te beantwoorden:

Is dergelijk gesol met Officieren acceptabel? Ons lijkt het van niet. Maar er is meer. Altijd. Zo moet er volgens ons nog altijd worden geoordeeld over de wraking van politierechter Puite omdat deze ons verbood het pseudo-proces op te nemen. De rechtbank probeert deze wraking van tafel te spelen door hem ‘te verstoppen’ in de tweede wraking, die van de wrakingskamer die moest oordelen over de wraking van Puite. Gaan we niet accepteren!

JA MENSEN HET KOST NATUURLIJK VEEL MOEITE MICHA EN ERIC VEROORDEELD TE KRIJGEN IN EEN POLITIEK SCHIJNPROCES MAAR OM EN ZM GAAN DIE UITDAGING MET VOLLE ENERGIE EN OVERTUIGING AAN, DAARBIJ OPGEZWEEPT DOOR DE PEDOFIELE MOORDENAAR JORIS DEMMINK!

Dan hebben we nog de kwestie van het filmen zelf. Later meer daarover. Nu bespreken we de verbijsterende weigering van het OM -gemeld aan onze advocaat- de rechten van Micha Kat te erkennen als deze naar Nederland komt voor de zitting. Dat betekent dat Kat reeds op Schiphol kan worden vastgenomen en worden volgespoten met medicatie. Reeds vijf keer werd Kat op onrechtmatige wijze gearresteerd waarvan een keer direct na een zitting in zijn strafzaak op 11 februari 2011 (op 5:00 in onderstaand filmpje dat de intimidaties van Justitie mooi in beeld brengt):

Over deze arrestatie heeft het OM inmiddels toegegeven dat deze onrechtmatig was. Bij een andere arrestatie werd Kat geconfronteerd met een psychiater. Alles is te zien via JDTV. Dat het OM ondanks deze reeks van incidenten van machtsmisbruik weigert Kat een vrijwaring aan te bieden is ontluisterend, alarmerend en zou onder normale omstandigheden reeds direct moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid. We herinneren ons eenzelfde weigering aan het adres van een of meer van de Turkse getuigen tegen Demmink. Hierdoor durfden deze getuigen twee jaar lang niet naar Nederland te komen. Als de wedstrijd op eerlijke wijze zou verlopen zou Kat zeker aanwezig zijn en winnen. Maar de wedstrijd verloopt niet eerlijk want Justitie speelt voortdurend vals spel. Wat zou de trainer van een voetbalteam doen als hij zou weten dat zijn tegenstanders stijf staan van de dope en ook nog eens allemaal een stiletto bij zich dragen? Stuurt hij zijn mannen dan de wei in? Maar het OM maakt het nog erger: daar houdt men vol ondanks overstelpende bewijzen van het tegendeel -die het zelf deels ook erkent- wel eerlijk spel te spelen! Hiermee is eens te meer aangetoond dat Justitie in Nederland bestaat uit levensgevaarlijk geperverteerde en schidzofrene criminelen die ogenblikkelijk uit de samenleving zouden moeten worden verwijderd!

Print Friendly, PDF & Email
Share