STICHTING “STEUN HUISARTS IN PROCES”

De website STEUNHUISARTSINPROCES.NL is opgezet om huisarts Hans van der Linde te steunen in de rechtszaak van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en van directeur infectieziektebestrijding professor Roel Coutinho. Hans van der Linde vindt dat de belangen van Coutinho als overheidsadviseur zijn verstrengeld door zijn contacten met de farmaceutische industrie. De huisarts is eind oktober 2011 door de Staat gedagvaard omdat hij zijn uitlatingen over die belangenver-strengeling niet terug wilde nemen.

Daarmee kozen RIVM en Coutinho voor een intimiderende rechtsgang in plaats van een open maatschappelijke discussie over nut en noodzaak van de griepprik.

De proceskosten voor Hans van der Linde kunnen oplopen tot 50.000 euro of meer, die hij uit eigen zak moet betalen. Het RIVM en Coutinho hebben die zorgen niet, zij procederen op kosten van de overheid.

Hans van der Linde zal zich alleen goed kunnen verdedigen als hij financiële steun krijgt. Wij hopen dat u hem wilt steunen. Het gaat bij deze rechtszaak om de vrijheid van meningsuiting van een kritische huisarts.

De stichting Steun Huisarts in Proces houdt toezicht op de besteding van gelden en het bestuur zal daarvan verslag uitbrengen.

Daarnaaast heeft de stichting een petitie opgezet. Zij wil daarmee een duidelijk signaal afgeven aan de overheid dat velen het niet eens zijn met deze rechtsgang en de inperking van het open debat en de vrijheid van meningsuiting.

LEES MEER OP STEUNHUISARTSINPROCES.NL

TEKEN DE PETITIE “STOP PROCES TEGEN KRITISCHE HUISARTS” AUB

Met dank aan John van Riemsdijk

Print Friendly, PDF & Email
Share