STEEDS MEER KILLER SQUADS TEISTEREN NEDERLAND

DE LAATSTE MAANDEN ELS BORST, DE FAMILIE SCHMITTMAN EN NU HET ECHTPAAR WINKELHUIJZEN * HOE GRUWELIJKER DE MOORDEN, HOE EERDER DE POLITIE WEET: ZELFMOORD * BIJ KILLER SQUAD-MOORDEN MAG DE POLITIE GEEN ONDERZOEK DOEN * AL DEZE SLACHTOFFERS HADDEN INSIDE INFORMATIE DIE NIET NAAR BUITEN MOCHT KOMEN EN DE KERN VAN DE NWO RAAKT

winkelhuijzen

Juist op het moment dat de fraudes en de zwendel bij KPMG een hoogtepunt bereiken (met een belangrijke rol voor het Koninklijk Huis), worden een oud-topman van Deloitte en zijn vrouw dood aangetroffen nadat ze op de meest gruwelijk denkbare wijze aan hun eind zijn gekomen. Hoewel er geen enkele reden bestond voor het echtpaar zelfmoord te plegen, laat staan op de wijze waarop, met ‘wederzijdse messteken’, wist de politie al binnen 12 uur dat het hier om ‘zelfmoord ging’: om 14:10 was de ‘toedracht van de steekpartij nog een raadsel’ maar om 23:30 was de zelfmoord al vastgesteld, zulks ondanks de vastgestelde doodsoorzaak die zelfmoord volledig uitsluit. Hiermee is aangetoond dat de moord is gepleegd door killer squads, maar door welke? Er lopen er in Nederland tegenwoordig ettelijke rond. We identificeerden eerder de Demmink-squads die vijanden van de pedo-netwerken uit de weg ruimen en de Bernhard-squads die hetzelfde doen met mensen die een te groot gevaar vormen voor het Koninklijk Huis. Hier lijken we te maken te hebben met de KPMG-squads die optreden tegen mensen die info naar buiten brengen (of hebben gebracht) over de criminele activiteiten van de ‘big four’: KPMG, PwC, EY en Deloitte. Micha Kat is reeds vanaf 2000 bezig met deze organisaties die behoren tot de machtigste op aarde en cruciale werktuigen vormen in de handen van de NWO om te bevolkingen leeg te plunderen en zichzelf te verrijken. In 2009 publiceerde hij hierover het boek Boekhoudfraude. In de ogen van Micha is het geen toeval dat het echtpaar Winkelhuijzen is vermoord juist op het moment dat deze big four meer worden exposed dan ooit en direct nadat verwoestende feiten in het nieuws kwamen over KPMG en PwC. Over EY (Ernst & Young) heeft Micha al in 2010 een serie YouTubes gemaakt die de criminele activiteiten van deze organisatie belichten. Maar Deloitte is de ergste van de vier. Stond Winkelhuijzen op het punt verwoeste info naar buiten te brengen over deze criminele organisatie of had hij dat juist gedaan waarna wraak op hem is genomen? Er is geen enkele twijfel over de vraag of deze big four in staat moeten worden geacht tot moord als ze in hun voortbestaan worden bedreigd (er werken samen bijna 500.000 mensen wereldwijd): dat antwoord is ja.

Er is een speciale relatie tussen Demmink-beschermer Piet Hein Donner en Deloitte

In 2003 kwam een van de grootste fraudes uit de Nederlandse geschiedenis aan het licht: Ahold. Deze zaak liep meer dan tien jaar en werd pas recent afgesloten. De hele fraude werd opgetuigd en uitgevoerd door Deloitte. Op het moment dat Winkelhuijzen bij Deloitte wegging (1998), was de fraude juist begonnen. In het boek van Micha Kat en Pieter Lakeman wordt uitvoerig beschreven hoe Deloitte te werk ging. Op tientallen manieren hebben de gedupeerden geprobeerd hun geld terug te halen en een van die manieren was het voor de rechter slepen van Deloitte. Maar op een of andere manier kwam dat nooit echt tot stand en/of werd Deloitte op de meest bizarre wijze beschermd door de rechters. Direct was duidelijk dat hier andere belangen speelden. Tot Pieter Lakeman op een gegeven moment met het verhaal kwam dat Justitie-minister Donner in een geheime notitie had bevolen dat Deloitte met geen vinger mocht worden aangeraakt. Dat was in de periode dat Demmink juist de troon had bestegen op Justitie. Van KPMG weten we dat die club diep in de pedo-netwerken zat en dat de boot Apollo waarop kinderen werden verkracht en vermoord en snuff movies werden opgenomen eigendom was van een partner van KPMG. Het ligt in de lijn dat ook Deloitte betrokken was bij de pedo-netwerken. Dus ook daarover zou Winkelhuijzen de klok hebben kunnen luiden -en dus binnen het bereik van de Demmink-squads zijn gekomen- nog los van info over bedrog en plunderingen door Deloitte die reeds op zichzelf de inzet van de KPMG-squads zou verklaren. Door de linken tussen KPMG en het Koninklijk Huis kan in deze zaak zelf ook worden gedacht aan een optreden van de Bernhard-squads. Wat een land. Maar gelukkig hebben we aanstonds het WK Voetbal.

Print Friendly, PDF & Email
Share