START IN SYRIË DE SATANISCHE WO III ?

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

LEES OOK: NAVO BREIN ACHTER BLOEDBADEN IN SYRIË EN DE LEUGENS OM SYRIË TE KAPEN

VRIJMETSELAAR ALBERT PIKE BESCHREEF DE SATANISCHE NWO STRATEGIE, TE WETEN DE 3 WERELDOORLOGEN, AL IN 1871:
“The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the “agentur” of the “Illuminati” between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion…We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.”

SYRIË – TEN DODE OPGESCHREVEN

Wat het Westen het laatste jaar in Syrië doet is destabilisering door het uitspelen van de etnische kaart.  Syrië is een complexe verzameling etnische groeperingen. Het is voor buitenstaanders een kleine moeite de vlam in de pan te doen slaan met als gevolg dood en verderf en “hopelijk een burgeroorlog”. Het Westen is een 100% onbetrouwbare bondgenoot gebleken, gezien de gebeurtenissen in het Midden-Oosten waar “dictators” moeiteloos worden ingewisseld voor weer nieuwe vazallen — Egypte, Tunesië, Irak, Afghanistan, Libië en dan nu Syrië. President Assad krijgt overal de schuld van en wordt onder zware druk gezet het land over te geven aan de “opstandelingen”

Maar zelfs de gecontroleerde Westerse media ontkomen er niet meer aan te berichten over de aangerichte bloedbaden door die “opstandelingen”, wil men nog iets van geloofwaardigheid overeind houden. De moordpartij in Houla en de aanval op het radio- en TV station in Damascus zijn wrange voorbeelden van Westers ingrijpen in de binnenlandse aangeklegenheden van een soevereine staat. Het is inmiddels ook vast komen te staan dat Britse elite-eenheden voor de poorten van Damascus zijn gesignaleerd, huurlingen (snipers)  zijn echter al langer dan een jaar in het land actief. Met het vermoorden van onschuldigen wordt systematisch getracht de bevolking tegen het leger van Assad op te zetten. De media gaan echter voorbij aan dit soort feiten en de ontmaskering van “opstandelingen” die met Syrië helemaal niets hebben te maken. Wij maakte eerder al melding van de gang van zaken in Syrië, maar u denkt toch niet dat iemand dit heeft gelezen?  Nederlanders laten zich het liefst dirigeren door de gangbare opinie, gepresenteerd door “betrouwbare bronnen en integere politici”.

Dit artikel schrijven wij, omdat het protectoraat Nederland onderdeel uitmaakt van de macht die op dit moment mensen koelbloedig over de kling jaagt in een land, waar we niets hebben te zoeken. De inwoners van dit protectoraat zijn via de belastingdienst wel degelijk medeplichtig aan deze criminele oorlogszuchtige acties. Ter meerdere eer en glorie van grootzakelijke en criminele belangen — en nergens anders om!

Vorig jaar schreven we het volgende, om wat betere achtergrondinformatie over Syrië en de geschiedenis van dat land voor het voetlicht te krijgen.

http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/11/29/syrie-ten-dode-opgeschreven/

Het regime zal onherroepelijk vallen.

29-11-2011 / Bashar Assad vertegenwoordigt een minderheid van de bevolking, de Alawieten. Deze minderheid regeert zoals gezegd sinds 1970, echter er is ook een voorgeschiedenis. Syrië, inclusief Libanon en de Turkse provincie Hatay in het Noordwesten, heeft eeuwenlang deel uitgemaakt van het Ottomaanse Rijk. Omdat de Turken aan de zijde van de As-mogendheden vochten tijdens de Eerste Wereldoorlog, zagen de Britten hun kans schoon om het Ottomaanse Rijk van het zuiden uit op te ruimen tot de huidige proporties van Turkije. Na de vrede van Versailles is overeengekomen, dat Frankrijk mandaat kreeg over Libanon en Syrië. De scheiding tussen beide landen is dus weer van buitenaf tot stand gebracht. De meerderheid van de Arabische inwoners wilden volledige onafhankelijkheid en de Fransen hebben na jaren van strijd dit pleit gewonnen, met hulp van…..de Alawieten. De grootvader van Assad onderhandelde in 1920 mee over de voorwaarden om de strijd te staken. Ook deze voorgeschiedenis speelt tegen Assad en zijn achterban. Daarnaast is het zo dat de Alawitische minderheid een sterk hiërarchische stammencultuur kent. Zij, die niet tot de officiersclan van de Assad stam behoren, twijfelen. Sommigen zijn al met de oppositie mee gaan doen. Het regime zal onherroepelijk vallen als gevolg van interne verdeeldheid en het langzaam afbrokkelen van de machtsbasis.

Op dit moment zijn er ontwikkelingen buiten het land aan de gang, die enige aandacht vragen. In de eerste plaats is er de steeds sterker wordende roep om een “no-fly zone” van de NAVO. Rasmussen heeft enige weken geleden gezegd, dat dit uitgesloten is. Het  ligt voor de hand dat deze “Hork van Libië” meer weet, dus trekken wij daaruit de conclusie dat men mogelijkheden ziet om de NAVO deze keer zijn handen schoon te laten houden. Het vuile werk kan door de Arabische Liga gebeuren, met verdekte steun van de Amerikanen. Vooralsnog zal verwoed worden geprobeerd vanuit de drie hoeken van het land het leger en de luchtmacht van Assad uit de tent te lokken.

En over de geopolitieke houding van de Russen en Chinezen, die consequent de windrichting volgen om hun beleid op af te stemmen:

Beste lezers, we kunnen echt het volgende vinkje wel plaatsten, het is een kwestie van tijd. De Syrische machthebbers staan alleen. De “bondgenoten” vallen straks stuk voor stuk af. Want er is geen VN mandaat nodig als de tijd rijp is, zie onze opmerking over het mandaat van de US president. Rusland en China zijn als bondgenoten niet betrouwbaar gebleken, zie het geval Libië, waar uiteindelijk in de koek wordt meegedeeld. Iran haakt af, want de ayatollahs zullen geen argument op een presenteerblaadje willen aanreiken om te worden aangevallen.

Balkanisering als buitenlandse politiek, een oud Brits recept: “Verdeel en heers”. Met een beetje pech komt de Moslim Broederschap aan het bewind in het land, met als gevolg een echte, bloedige burgeroorlog, geen hond die het ook maar iets interesseert. Maar de blauwdruk voor de nieuwe Centrale Bank van Damaskus ligt al klaar, gelooft u dat maar!

Resumerend: de grootvader van de huidige president vocht met de Franse kolonisator mee. De kleinzoon wordt door dezelfde krachten als het even kan het land uitgeschopt. Het neerhalen van een vliegtuig van de Turkse luchtmacht is een eerste teken, dat de spanningen ook écht aan het toenemen zijn. Nederland heeft de actie veroordeeld en de Syriërs streng toegesproken — mannetjesputter Uri Rosenthal is alom gerespecteerd door zijn genuanceerde dreigementen…. Waarom Libië wel finaal kapot is gebombardeerd en Syrië niet, heeft het land te danken aan de Russische vlootbasis in Tartus — Syrië. De ongehoorde brutaliteit van Westerse eenheden om via terreur en guerilla-technieken Assad op de vlucht te jagen, vinden we hier blijkbaar de normaalste zaak van de wereld.

Het sarcastisch bedoelde artikel, dat Assad weer Westerse hulp heeft ingeroepen, vindt u hier:

http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/12/04/syrie-assad-huurt-westerse-snipers-in/

IS NEDERLAND BETROKKEN?

“Natuurlijk zijn wij neutraal, behalve als Royal Dutch Shell in het geding is. De Nederlandse buitenlandse politiek is een aftreksel van de grootzakelijke Shell-agenda en dat mag telkens weer blijken:

http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/05/31/beatrix-financiert-het-regime-van-assad/

Het wachten is op het sturen van een Nederlands bataljon, die bewoners van een soeverein land terroriseren en uitmoorden, met als hoger doel “het verdedigen van de Nederlandse soevereiniteit en de integriteit van haar grondgebied”. Artikel  100 lid 1 van de Grondwet luidt:

De regering verstrekt de Staten-Generaal vooraf inlichtingen over de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Daaronder is begrepen het vooraf verstrekken van inlichtingen over de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht voor humanitaire hulpverlening in geval van gewapend conflict.

In 2008 is de laatste hand gelegd aan het veranderen van de Grondwet, om het mogelijk te maken onder de dekmantel van humanitaire hulp, een aggressie-oorlog te beginnen. Dit land wordt nergens in zijn integriteit aangetast, maar met een simpele pennestreek zitten we middenin een oorlog. De militairen zouden zich overigens  af kunnen vragen in hoeverre het wenselijk is nog orders op te volgen van een volledig corrupt en gechanteerd hoofd van de regering. Want de regering voert het opperbevel, dus het staatshoofd staat hier achter de stafkaarten, dat kan in een bananen-monarchie, leest u maar:

Artikel 97 lid 2 Grondwet: De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht.

Niemand heeft ervoor gekozen, maar tussen de onnozele bezoekjes in de polder en grootzakelijke transacties door, jaagt mevrouw met het grootste gemak onschuldigen waar ook ter wereld de dood in.

Gelukkig is mevrouw onschendbaar voor grootzakelijk-criminele acties en de belastingdienst.

BRON: HERSTELDEREPUBLIEK.WORDPRESS.COM

Print Friendly, PDF & Email
Share