KINDERRECHTENACTIVIST SPOORLOOS

Stan Maillaud

Kinderrechtenactivist die onderzoek deed naar satanische sektes in Frankrijk ‘verdwenen’.

Op 2 oktober 2012 ‘verdween’ in Zuidoost Frankrijk de Franse kinderrechtenactivist Stan Maillaud na zijn arrestatie door de Franse politie. Stan Maillaud deed, in samenwerking met kinderrechtenactiviste Janett Seemann, onderzoek naar satanische sektes. De Franse politie verklaarde op dat ogenblik aan de verontrustte Janett dat Stan uit het politievoertuig gevlucht zou zijn maar Janett Seemann twijfelde onmiddellijk aan die uitleg. Stan Maillaud is een gewezen politieman die, nadat hij zijn ontslag gaf bij de politie, gedreven activist voor kinderen werd. Hij werkte jarenlang samen met Janett Seemann en Morkhoven onderzoeker Marcel Vervloesem. Dankzij zijn reportages – Stan Occulte, Zandvoort, Satanie enz. – werd hij in tal van landen bekend.

De Werkgroep Morkhoven werd op 3 oktober door Janett gecontacteerd. Morkhoven begon onmiddellijk aan een onderzoek. Op 4 oktober zonden zij een onderzoeksteam naar Frankrijk. De Franse gendarmerie liet al snel merken dat ze niet gelukkig waren met het Belgische onderzoeksteam en begon al direct met identiteitscontroles. Het onderzoeksteam liet zich vanzelfsprekend niet afschrikken en ze gingen gewoon door met hun onderzoek. Zij vermoedden in eerste instantie dat Stan door Justitie in een niet nader gekende strafinrichting of een psychiatrische instelling opgesloten werd zodat elk contact met derden verhinderd werd. Maar de Werkgroep Morkhoven hield alle pistes open.

De vzw Werkgroep Morkhoven protesteerde krachtig bij de Minister van Justitie in Frankrijk over de verdwijning, en de manier waarop, van Stan Maillaud. Het Franse Ministerie reageerde per fax dat ze een dringend onderzoek zouden instellen. Morkhoven zendt een extra team naar Frankrijk en tientallen verenigingen in Frankrijk verspreiden de oproep van Morkhoven inzake de verdwijning. Nog steeds op 4 oktober gaan ook Zwitserse teams de Morkhoven teams assisteren in Frankrijk. Eerder werkten de Zwitserse teams en Morkhoven ook reeds samen. Er wordt een crisiscentrum opgericht in Frankrijk en de zoektocht gaat verder.

Op 5 oktober vinden de Morkhoven teams, bijgestaan door de Zwitserse teams, een eerste teken van leven van de Franse activist. Meer wordt er niet vrijgegeven om het onderzoek niet te schaden maar ze weten nu dat Stan nog in leven is. Op 7 oktober vernemen de teams dat ook Janett ondergedoken is omdat ze vreest voor haar leven. Alle verbindingskanalen naar haar waren verbroken.

Op 8 oktober wordt er door de Werkgroep Morkhoven een advocaat ingeschakeld om officieel bezoektoelating te krijgen bij de Franse kinderrechtenactivist Stan Maillaud. Dit is de eerste stap op juridisch vlak om van de Franse Justitie klaarheid te bekomen nadat twee instellingen getraceerd werden waar de activist de afgelopen periode verbleef. De onderzoeksteams kregen in die beide instellingen toegangsverbod. De Franse Justitie ontkende dat er wat gebeurd zou zijn met de Franse activist. Dinsdag 9 oktober zendt de Franse Justitie een faxbericht aan de Werkgroep Morkhoven met het verzoek de internationale onderzoeksteams uit Frankrijk terug te trekken. De Franse politiediensten zouden rechtmatig opgetreden zijn. De teams gaan gewoon door met hun onderzoeken en laten zich niet intimideren. Ze vonden op 8 oktober ’s avonds immers het voertuig terug waarmee Stan en Janett zich verplaatsten. De Franse gendarmerie volgt de internationale teams op de voet maar ze laten hen met rust.

Nog op 9 oktober schakelt Frankrijk haar ambassade in voor een toenaderingsgesprek met de Werkgroep Morkhoven. Er wordt besloten dat de Zwitsers het gesprek op de Franse Ambassade gaan voeren terwijl Marcel Vervloesem vanuit België de organisatie en de zoektocht naar Stan en Janett voor zijn rekening blijft nemen. De teams worden verder bijgestaan door Franse mensenrechtenverenigingen. Op 10 oktober duikt Janett terug op vanuit haar schuilplaats en kunnen de teams zich terug op Stan Maillaud concentreren.

Op 12 oktober wordt het e-mailverkeer van Marcel Vervloesem plots geblokkeerd maar daar wordt een oplossing voor gevonden. Er wordt dan zowel een extra team van de Werkgroep Morkhoven als een extra team vanuit Zwitserland naar Frankrijk gestuurd. De zoektocht naar Stan wordt uitgebreid. De eerste journalisten tonen belangstelling. Er worden echter geen details vrijgegeven om het onderzoek niet te bemoeilijken. Een belangrijke getuige in de zaak van de satanische sekte wordt bedreigd en vreest voor haar leven. De teams worden extra met de neus op de feiten gedrukt. Maandag 15 oktober vindt een eerste gesprek plaats tussen de Franse Ambassade en de leiding van de Zwitsers en Morkhovenaren. De Ambassade wenste echter dat Marcel Vervloesem bij het gesprek aanwezig zou zijn dus een vervolggesprek zal plaatsvinden. Op dinsdag 16 oktober wordt een lijst met vragen aan de Ambassade overhandigd en zij zullen de grieven van de internationale onderzoeksteams doorgeven aan de Franse Justitie. Frankrijk is zelf een officieel onderzoek gestart. Familieleden van de Franse kinderrechtenactivist hebben officieel klacht ingediend en hun zoon als vermist opgegeven. Men zou elkaar op de hoogte houden.

Vrijdag 19 oktober krijgt Marcel Vervloesem bezoek van de Belgische Justitie. Ze zijn niet gelukkig met een video die door parlementslid Laurent Louis op internet gezet werd maar ook niet met het boek “Kinderen te Koop” van Marcel dat momenteel via de Werkgroep Morkhoven uitgegeven wordt. Justitie wil weten wie verantwoordelijk is voor de video waarin parlementslid Laurent Louis spreekt over de zaak Stan Maillaud en de manier waarop Marcel Vervloesem door de Belgische Justitie behandeld werd. Marcel heeft daar natuurlijk geen weet van en wijst erop dat het niet aan hem is om de vrijheid van meningsuiting te wijzigen noch politiekers of anderen te verbieden te schrijven of te spreken over mistoestanden binnen Justitie. Wanneer ze het boek voor de tweede keer willen ‘aanslaan’, zegt Marcel Vervloesem dat het een recht was om het te schrijven en dat het aan lezers toekomt om het al of niet te lezen gezien men van Justitie toch de waarheid niet moet verwachten in dit soort zaken. Marcel raadt Justitie aan dat ze beter eens hun tijd kunnen steken in het terugvinden van de verdwenen cd-roms Zandvoort op het bureel van een Procureur Generaal en de 445 verdwenen pv’s van ‘Operatie Kelk’.

Video van Laurent Louis:

Appel de Laurent LOUIS suite à la disparition de Stan Maillaud

Het boek “Kinderen te Koop” van Marcel Vervloesem is nog altijd te koop: in België – [email protected] * in Nederland kan dat ook via brenninkmei[email protected]

Op 20 oktober geeft de Franse gendarmerie voor ’t eerst toelichting over het gebeuren in de zaak Stan Maillaud:
Een politievoertuig zag langs de weg een kleine bestelwagen staan. Toen de politiewagen aanstalten maakte om de bestelwagen te controleren, reed deze evenwel weg. In het voertuig zouden twee mannen gezeten hebben. Het politievoertuig is dan de bestelwagen beginnen te volgen. Door een bijzonder toeval kwam er vanuit de andere richting een anonieme politiewagen aan zodat de bestelwagen kon gemaand worden om te stoppen. In de bestelwagen werden twee mannen aangetroffen. Toen men deze op hun identiteit wilde controleren is één van deze mannen op de loop gegaan in een maïsveld en kon niet meer gevat worden. Vooreerst wilde men een helikopter inzetten doch door de mist was dit technisch niet mogelijk. Men opteerde dan om speurhonden te gaan halen om de zoektocht mogelijk te maken. De zoektocht is van vrij korte duur geweest omdat men geen spoor meer kon vinden van Stan.”
De onderzoekers van Morkhoven en Zwitserland hebben akte genomen van deze weergave der feiten door de Franse politie en toetst deze nu aan de getuigenweergave van Janett Seeman – gezien er in beide weergaven der feiten, die intussen door de teams zijn onderzocht, diverse ongerijmdheden zijn aangetroffen. De Zwitserse en Morkhovense onderzoekers blijven de zaak uitpluizen.
Uit een bericht dat zopas binnenliep werken de overheden goed mee en zijn de politiemensen die bij de controle van de bestelwagen aanwezig waren erg aangeslagen temeer omdat deze tal van verwijten toegestuurd kregen. Over de identiteit van de andere man die in de bestelwagen zat, werd geen toelichting gegeven.

 

Actie voor Stan Maillaud:

Stan Maillaud chasseur de pédophiles – FRANCE3 20/10/2012


21/10/2012

Exclusief interview met Marcel Vervloesem over Stan Maillaud

Godelieve Vaesen

21 oktober 2012

 

Print Friendly, PDF & Email
Share