STAAT BETAALT ADVOCAAT VAN DEMMINK

NU BEVESTIGD IN ANTWOORD OP WOB-VERZOEK: DE BELASTINGBETALER DRAAIT OP VOOR DE DECLARATIES VAN HARRO KNIJFF * OP KOSTEN VAN DE FISCUS WORDT DE WAARHEID BESTREDEN EN JOURNALISTEN GEINTIMIDEERD * WANNEER BEGINT DE PARLEMENTAIRE ENQUETE?

Ter toelichting merk ik het volgende op. Mijn ambtsvoorgangers en ik hebben tot betaling van deze declaraties ten laste van de begroting van dit ministerie besloten met toepassing van art. 69, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. Aldus G. N. Roes, DG Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid in Justitie in een brief aan Stichting de Roestige Spijker d.d. 9 april. In deze brief maakt het ministerie stukken openbaar naar aanleiding van een WOB-verzoek van de stichting naar onder andere de betaling van de declaraties van Harro Knijff, de advocaat van Joris Demmink. Roes legt over een declaratie van Knijff d.d 31 augustus 2004 ten bedrage van 12.032,69,

een declaratie d.d. 31 juli 2007 ten bedrage van 7.644,00, een declaratie van 5 september 2008 ten bedrage van 2,499,00, een declaratie van 4 februari 2009, ook ad 2,499.00, een declaratie d.d. 12 mei 2009 ad 2.249,10 en een declaratie d.d. 19 februari 2013 ad 9,268,30. Die laatste declaratie heeft als betreft-kenmerk Demmink/AD. De eerste in de serie, die uit 2004 -en de hoogste- heeft als kenmerk Verschuldigd aan De Brauw Blackstone Westbroek NV wegens procedure Raad voor de Journalistiek. Deze procedure leidde tot het vrijgeven door NOS-journalist Lex Runderkamp van de zogeheten ‘Runderkamp-papers’ aan Micha Kat. De overige declaraties hebben als kenmerk Demmink II Advies.

De betaling van de declaraties van Knijff is explosief omdat Knijff in dienst van Demmink en betaald door de staat delicten pleegde en slechts een enkel doel had: het bestrijden van de waarheid. Henk Krol werd door Knijff met de dood bedreigd, op kosten van de Nederlander. Talloze media werden geintimideerd op een wijze die we slechts kennen uit het Cambodja van Pol Pot en het Noord Korea van de Kimmen. Het ernstigste is nog wel dat de door de fiscus betaalde rechtsbijstand van Knijff tot de dag van vandaag doorloopt waarbij nog hogere rekeningen te verwachten zijn als gevolg van de bodemprocedure die Demmink onder druk van de Roestige Spijker moest aanspannen tegen het AD, de eerste keer dat Demmink daadwerkelijk als eiser in rechte optreedt. Een beetje bodemprocedure kost 50.000 Euro. Bij Knijff eerder 100.000.

Het WOB-verzoek richtte zich ook op stukken die zijn opgemaakt ‘naar aanleiding van publicatie in het AD van 6 oktober 2012 en daaropvolgende publicaties’. Een memo over dit stuk (‘advies betreffende artikel AD inzake SG’) wordt niet openbaar gemaakt. Een algemeen verzoek tot het overleggen van alle stukken ‘in het kader van het onderzoek naar beschuldigingen jegens mr. J. Demmink in de periode tot en met heden’ is evenmin gehonoreerd.

De documenten worden binnenkort gepubliceerd op de site van De Roestige Spijker

Print Friendly, PDF & Email
Share