SOMMATIE AAN BRAM BAKKER, PSYCHIATER

EXTRA: DNA WATERDICHT ? 100% MATCH ? DACHT HET NIET !

STOP DE NOG NOOIT VERTOONDE HETZE TEGEN MICHA KAT, WIM DANKBAAR EN ANDEREN * WAT IS ER AAN DE HAND IN NEDERLAND? * WIE ZIJN DE WERKELIJKE PSYCHOPATEN? * STAATSMAFIA ZET NU PSYCHIATRIE IN ALS WAPEN NET ALS STALIN DEED * EXTRA: LUISTER NU NAAR DE VAATSTRA-UITZENDING VAN GISTEREN OVER DE ZAAK-VAATSTRA MET MICHA EN WIM * OOK REEDS AANGIFTE TEGEN PETER KIPPEVEL DE VRIES

IN EEN POGING HUN TERROR-JOURNALISTIEK TE ‘ONDERBOUWEN’ KOMT POWNED TERECHT BIJ EEN PARTY-PSYCHIATER ANNEX MEDIA-JUNK MET EEN REEDS VRIJWEL VERWOESTE REPUTATIE * DESALIETTEMIN IS DEZE BRAM BAKKER BEREID MICHA KAT EN WIM DANKBAAR KRANKZINNIG TE VERKLAREN ZONDER ZE OOIT TE HEBBEN GESPROKEN OF GEZIEN * ULTIMATUM AAM BRAM BAKKER TOT WOENSDAG 12:00

Geachte heer Bakker,

In een uitzending van Powned (Pownews, 22 november) over mij en over de heer W. Dankbaar komt u aan het woord. De uitzending was erop gericht onze onderzoekingen in de zaak-Vaatstra onderuit te halen door ons neer te zetten als psychotische gekken.

De journalistieke invalshoek van dit item komt geheel voor rekening van Powned en is op geen enkele wijze in overeenstemming met de feiten. Wellicht mede om die reden achtte Powned het noodzakelijk hun item te ‘onderbouwen’ met ‘wetenschappelijke expertise’. Zo kwamen ze bij u terecht.

U zegt in de uitzending: Het gedrag van iemand die in een of andere paranoide fanatsie verkeert is onnavolgbaar voor de omgeving; dat is een verwarde jongen die een mes trekt op straat en een wildvreemde overhoop steekt. (….) Deze mensen hebben een theorie

dat er allemaal dingen aan de hand zijn die anders zijn dan wat er feitelijk aan de hand is in de zaak-Vaatstra. Dat is ver van de werkelijkheid verwijderd wat zij denken of claimen maar zij zijn er niet van te overtuigen dat dat zo is. En het ingewikkelde hierbij is dat hoe meer tegenstand hoe meer ze erin gaan geloven.

Met deze uitlatingen heeft u gehandeld in flagrante strijd met de beroepsregels voor psychiaters. U bent reeds meermalen door uw beroepsvereniging op de vingers getikt voor het doen van zeer verregaande uitlatingen over mensen die u niet kent noch heeft gezien en/of gesproken. In 2005 moest u opdraven voor het Medisch Tuchtcollege wegens ontoelaatbaar gedrag jegens uw patienten. In de genoemde uitzending werpt u zich daarenboven ook nog eens op als deskundige in de zaak-Vaatstra. Met uw optreden heeft u opnieuw grote schade toegebracht aan het imago van de psychiater in Nederland en daarenboven ook nog eens onrechtmatig gehandeld jegen de heer Dankbaar en mij. Met name de uitlating over het ‘neesteken van een wildvreemde op straat’ gaat elke grens die door een psychiater in acht dient te worden genomen verre te boven.

Ik verzoek en zonodig sommeer u:
-Bij Powned zendtijd af te dwingen in Pownews waarin u afstand neemt van de hierboven genoemde uitlatingen; dan wel/subsidiair
-Een verklaring te doen toekomen aan Pownews waarin u afstand doet van de genoemde uitlatingen die in de uitzending van Pownews wordt voorgelezen en die tevens aan mij dient te worden geemaild.

Tevens verzoek en zonodig sommeer ik u:
-Op uw website www.brambakker.com een grote mededeling te plaatsen dat u de gedane uitlatingen in Pownews betreurt en er afstand van neemt met het volledige citaat van uw uitingen zoals hierboven weergegeven.

U heeft tot woensdag 28 november 12:00 om aan mijn sommaties te voldoen.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat
journalist

cc: mijn advocaat G. van der Meer in Amsterdam; mijn mede-onderzoeker in de zaak-Vaatstra A. Vergeer in Driebergen

Print Friendly, PDF & Email
Share