SNS REAAL: HET WARE VERHAAL

OMDAT IEDEREEN ZIENDE BLIND EN HORENDE DOOF IS, ZAL NIEMAND ENIGE AANDACHT SCHENKEN AAN HET WARE VERHAAL ROND SNS REAAL * CRIMINELE ROL VAN ADVOCATENKANTOOR DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK * ‘INTEGRITEIT BESTUURDERS SNS REAAL BOVEN ELKE TEWIJFEL VERHEVEN’ (FD)

Fasten your seatbelts, again. We beginnen dit stuk met een citaat uit De Volkskrant van vanochtend: Het wrange is dat de meeste kopers van de participatiecertificaten niet wisten wat zij kochten. Het consumentenprogramma Tros Radar besteedde vorig jaar aandacht aan hun problemen. In veel gevallen bleek het te gaan om consumenten met weinig verstand van financiën. Zij voeren in 2002 en 2003 blind op een financieel adviseur die hun een fraai rendement met weinig risico in het vooruitzicht stelde. De meesten investeerden tienduizenden euro’s, sommigen zelfs tonnen. Het klachteninstituut Kifid oordeelde later dat SNS Bank de kopers van de certificaten heeft misleid. Zo was de kopers voorgespiegeld dat de lening na tien jaar zou worden afgelost, terwijl SNS Bank daar in werkelijkheid helemaal niet toe verplicht is. SNS Bank heeft daarop het grootste deel van de certificaten vorig jaar toch afgelost. Maar het laatste deel van deze leningen mag de bank pas in juni dit jaar terugbetalen. Tegen die tijd is het reddingsplan al in werking getreden. Ok. Well. De Brauw Blackstone aan het werk. Maar hear this:

In het FD van vanochtend werd gesteld dat de integriteit van de SNS-bestuurders ‘boven elke twijfel is verheven’ terwijl hierboven dus glashard bedrog wordt aangetoond. Bedrog dat overigens ook al uit de klommen spoot van grote artikelen in NRC Handelsblad en FD over SNS Property Finance. Dat is opmerkelijk: enerzijds stapelt he bewijs voor crimineel handelen van de bank en zijn bestuurders zich op, aan de andere kant worden zij op bijna hysterische wijze nu reeds gezuiverd van alle blaam, hetgeen nog eens wordt onderstreept door uitgebreide huilverhalen te verspreiden over de ‘doodsbedreigingen’ (type Ad Melkert) die de bestuurders bij voortduring zouden ontvangen en die hun persoonlijk leven ‘ernstig zou ontwrichten’. Wat is hier aan de hand? Dat leggen wij u uit.

In bankenland is sprake van een harde hierarchie. Bovenaan staat ABN Amro, de bank van het Koninklijk Huis. Dan komt ING. Iets daaronder, maar nog steeds in de champions league, zit Rabobank. Buiten de champions leauge vielen/vallen Fortis (niet echt Nederlands), DSB en SNS Reaal met zijn wortels in het ‘vieze volk’ en de vakbond. De bestuurders van de banken van de champions league zijn lid van ‘the club’ en kunnen met geen haar worden gekrenkt. Dat zagen we aan de behandeling die Rijkman Groenink ten deel viel en zeker ook aan die van Dick Scheringa. Nu zat ABN Amro medio 2006 met een probleem. Bouwfonds. De analisten van de bank zagen de bubble en wisten dat de zaak op zeer korte termijn zou ploffen. Ze moesten Bouwfonds dus lozen. Het goede deel zonder de risico’s ging naar een bank binenn de champions league, Rabo. Het slechte deel werd buiten de champions league gebracht en overgeheveld naar SNS Reaal dat aldus werd geofferd om de koninklijke ABN Amro uit de wind te houden. De man die bereid van SNS aldus te verraden, Sjoerd van Keulen, kreeg als beloning een positie in de RvC avn ING, een overstap dus van de Jupiler League naar de Champions League. Zo werkt dat in Nederland. De facto werd SNS Reaal dus reeds in augustus 2006 tot de bad bank gemaakt van ABN Amro. Eind vorig jaar vertrok Van Keulen met de stille trom bij ING. Gelukkig bestond zijn beloning voor het verraad van SNS Reaal uit meerdere componenten: een potsierlijke positie als voorzitter van het Holland Financial Centre en een borrel-functie bij het Wereld Natuur Fonds waaruit de invloed ‘van hogerhand’ op al deze moves duidelijk blijkt. Dat ABN Amro reeds medio 2006 op de hoogte was van de naderende ondergang van Bouwfonds blijkt uit deze passage op de website ftm.nl:

Rabobank, die de projectontwikkelingtak van bouwfonds overnam, wist ondertussen wel dat er risico’s waren verbonden aan de overname van de financieringstak. ‘Bouwfonds Property Finance heeft geen zeperds gehaald in het verleden, maar de markt is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. Dat kan snel veranderen als de markt tegenzit,’ vertelde Rabo topman Hans ten Cate, die eerder als ABN/AMRO topman ook al Bouwfonds overnam, na een persconferentie aan journalisten van FEM Business. ‘Financieringen in de VS zijn te veel een ver-van-ons-bed-show.

De ondergang van SNS Reaal is dus 100% in scene gezet, een plan van Nout en Wout om de dirt weg te halen bij de too big and too well connected to fail en onder te brengen bij een lesser God. De hoofdschuldige in het hele drama dat tientallen miljarden zal gaan kosten -maar ABN Amro, ING en Rabobank niet raakt- heet Sjoerd van Keulen. Maar zijn naam zullen we de komende weken niet gaan horen.

Print Friendly, PDF & Email
Share