SNS REAAL: HET WARE VERHAAL (2)

ONS KONINGSHUIS DE STURENDE EN VERNIETIGENDE KRACHT ACHTER HET BANKEN-ARMAGEDDON * ALLEN & OVERY EN ARNOLD CROISET VAN UCHELEN, DE ADVOCAAT VAN WESTENBERG, AAN DE KNOPPEN MET DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK * BANCAIRE PEDO-MAFIA VAN MAURICE LIPPENS LEGDE DE ULTIEME BOM ONDER HET SYSTEEM * DE ROYALTY EN BILDERBERG MAAKTEN HET KARWEI AF

Opvallend toch dat Euro-Karremans Jeroen Dijsselbloem een onderzoek naar de feiten rond de ondergang van SNS Reaal weigert, temeer nu het ene fraude-schandaal over het andere heen tuimelt? Opvallend toch dat geen enkel medium de positie meldt van Sjoerd van Keulen bij het door Oranje en De Brauw gedomineerde Wereld Natuur Fonds? Of nou ja, niet zo opvallend, want dit zijn allemaal leads die het ware verhaal over de ondergang van SNS Reaal kunnen onthullen. Dit ware verhaal komt erop neer dat de NWO het bancaire systeem willens en wetens aan het vernietigen is als cruciaal onderdeel van de agenda de burgers hun macht en zekerheid te ontnemen. Vanuit deze agenda wordt ook de verwoestende rol van Nout Wellink verklaarbaar onder wiens ‘toezicht’ de ene na de andere bank kapot ging en die om mysterieuze redenen geen uitleg hoeft te geven over de ondergang van SNS Reaal. Maar er is meer. Zoals altijd. Veel meer. Want de rol van ons koningshuis bij het uitrollen van deze agenda is waarschijnlijk nog veel groter dan tot dusver gedacht. Hierbij dient natuurlijk te worden bedacht dat de royalties wereldwijd een cruciale positie innemen binnen Bilderberg en de NWO.

Even terug in de tijd. Een van de grote drivers achter de ondergang van Fortis en ABN Amro was de overnamestrijd om de Belgische Generale Bank rond 1998. Fortis onder leiding van Maurice Lippens won deze strijd nadat ABN Amro had geprobeerd de Belgische bank in handen te krijgen via een min of meer vijandige overnamepoging. Eerder had de bank van Rijkman Groenink gefaald in Frankrijk. Deze nieuwe misser van ABN Amro zou de bank later fataal worden omdat compensatie werd gezocht in Italie -er moest en zou een nieuwe ‘Europese thuismarkt’ moeten worden gecreerd- met alle verwoestende gevolgen van dien. Door de zeer agressieve break-in poging van ABN Amro in Belgie (eerder had ING er een grote bank overgenomen) ontstond een diepe haat van Lippens tegen ABN Amro, ene haat die er mede toe zou leiden dat Fortis uiteindelijk ABN Amro zou overnemen, zij het dat die vreugde van zeer korte duur was. Enfin, dit allemaal als achtergrond. Waar het ons nu om gaat is het aantonen van de invloed van koninklijke huizen en Bilderberg op ons bancaire systeem. Hierover lezen we de volgende bizarre passage in het boek De Prooi van Jeroen Smit (blz. 108). Het gaat over de cruciale fase in de strijd om De Generale Bank:

Zijn tegenstander (van Lippens) Fred Chaffart (de CEO van De Generale Bank) begint nerveus te worden als hij begin april overleg heeft met Paul-Emmanuel Janssen, de hem steunende voorzitter van zijn Raad van Commissarissen, in Belgie een machtig instituut omdat daar de belangrijkste aandeelhouders in zitten, over de te volgens strategie. Tijdens die ontmoeting worden de heren verrast door een telefoontje van koning Albert(foto bovenaan). Deze maant Janssen om tot een vergelijk te komen met Fortis. In het belang van het land. Janssen is een beetje uit het lood geslagen en antwoordt: “Majesteit, het is allemaal niet zo eenvoudig. Wij hebben niets tegen Fortis. Maar wij zijn van oordeel dat hun voorstel niet goed is voor de bank omdat….” De koning laat hem niet uitspreken. “Excuseer me, maar ik heb niet veel tijd. Ik bel met mijn GSM vanuit mijn vakantieoord. Als ik terug ben in Brussel moeten we de zaak eens uitgebreider bespreken.” De verbinding wordt verbroken. Ondanks herhaalde verzoeken bij het Hof om bij het staatshoofd te worden ontvangen, komt dat beloofde gesprek er niet.

Goed, hiermee is dus duidelijk wie de macht uitoefent over de banken in Belgie: de koning. Koning Albert beveelt De Generale Bank in zee te gaan met Fortis en dat gebeurt. Nu terug naar SNS Reaal. Als dit soort wantoestanden in Belgie mogelijk zijn, waarom dan niet in Nederland waar vast staat dat Beatrix zich bemoeit met alles wat los en vast zit? In het eerste deel van SNS Reaal, het ware verhaal hebben we uiteen gezet hoe SNS in 2006 in feite tot de bad bank is gebombardeerd van ABN Amro doordat het giftige Bouwfonds daar werd ondergebracht. Deze operatie had dus als doel ABN Amro, de bank van Oranje, te redden. Sjoerd van Keulen werd hiervoor beloond, ondermeer met de functie binnen het WNF. We kunnen nu rustig de hypothese naar voren brengen dat Beatrix hier eigenhandig aan de knoppen heeft gezeten (uiteraard geadviseerd door haar advocaat Arnold Croiset van Uchelen) net als haar collega Albert. Precies om deze reden mag het ware verhaal nimmer aan het licht komen. In de hal van ABN Amro’s hoofdkantoor staat een groot beeld van koning Willem I, de oprichter van de bank. Dit lezen we bij Smit (blz. 111). Jan Kalff van ABN Amro denkt dan nog dat hij de strijd om De Generale Bank kan gaan winnen:

In datzelfde interview staat hij ook nog even stil bij het feit dat hier sprake zal zijn van een grote historische hereniging. Want ABN Amro en De Generale Bank zijn beide door koning Willem I opgericht in de tijd dat Belgie en Nederland nog een land vormden.

Wat we dus zien is dat de banken niet meer zijn dan speeltjes in de handen van de royaltys en Bilderberg. Koning Albert beloonde Maurice Lippens voor het overnemen van De Generale Bank conform zijn agenda met de titel van Graaf. Smit (blz. 116): Lippens noemt zijn overwinning een verjaardagsgeschenk voor de koning. Albert toont zijn vreugde en dankbaarheid en geeft baron Maurice Lippens de hoogste adelijke titel van graaf. Zoals bekend wordt Lippens prominent genoemd in de Dutroux-dossiers als satanische kinderverkrachter.

Print Friendly, PDF & Email
Share