Site voor de Raad voor de Journalistiek

KLOKKENLUIDERONLINE VOOR DE RAAD

Op 15 december heeft de redactie van klokkenluideronline een klacht ontvangen bij de Raad voor de Journalistiek. Klager is de Haagse onroerendgoed-magnaat Arie Gerla. Deze klacht kan maatgevende jurisprudentie opleveren over wat mag en wat niet mag op internet.
Kern van de klacht van Gerla is dat hij in enkele opmerkingen die door anonieme inzenders op de site zijn geplaast wordt beschuldigd van allerhande malversaties. Verwezen wordt ondermeer naar het Rotterdamse ‘Asklepion-debakel’ waarin hij ‘de gemeente Rotterdam miljoenen afhandig gemaakt zou hebben’. In andere inzendingen wordt hij ‘een oplichter’ genoemd met ‘een bizar verleden’ die er ‘misselijk makende praktijken’ op zou nahouden.

Gerla stelt in zijn stukken dat de redactie volledig verantwoordelijk is voor deze opmerkingen, dat de redactie onjuist handelt door deze teksten openbaar te maken en te houden en ook door de genoemde beschuldigingen niet te verifieren. Op de site staat enige malen nadrukkelijk vermeld ‘opmerkingen zijn eigendom van de plaatser. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud’.
De hamvraag waar het in deze zaak om zal draaien is: in hoeverre mag een internetsite (anonieme) opmerkingen van inzenders plaatsen zonder voorafgaande toesting? Tal van internetsites werken met inzenders die op de site kunnen melden wat ze willen. Tot dusver lijken de enige juridische berperkingen te bestaan uit een verbod via internet op te roepen tot geweld, racisme en/of pedofilie. De juridische status van concrete belastende informatie jegens concrete personen afkomstig van anoninieme inzenders is op dit moment nog onduidelijk.
De scheldkannonade jegens Gerla kwam tot stand binnen een serie opmerkingen die werden geplaatst naar aanleiding van het artikel ‘Hetze tegen Arnold Heertje door Betuwelijn?’ Dit stuk ging over een tweetal zeer kwetsende artiekelen tegen Heertje in De Telegraaf en opperde de mogelijkheid dat er een lobby tegen Heertje is opgestart vanuit ‘de macht’ wegens diens oproep een parlementaire enquete te beginnen naar de besluitvorming rond de Betuwelijn.
Overigens zal de site geen verweer voeren. De redactie heeft dit aan de Raad per email laten weten en schrijft: “Sinds een van ons uw voorzitter Fleers op een sympoium in Utrecht heeft horen betogen dat de artikelen in HP/de Tijd over ‘Margaritagate’ ‘roddeljournalistiek’ betreffen, achten wij de Raad incompetent tot het geven van een oordeel over welke journalistieke kwestie dan ook.”

Print Friendly, PDF & Email
Share