SCHOKKEND VERLOOP ZAAK BEN VD BRINK

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

Raad voor de Rechtsbijstand
Op 26 juni j.l. belde Ben van den Brink met de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) om navraag te doen betreffende ingediende financiële bijstandtoevoegingen in zijn zaak. Deze Raad is een uitvoerend, maar ook een beoordelend orgaan  van de overheid die ondersteund in de kosten van een advocaat. Normaal gesproken moet de cliënt een van de advocaat ontvangen formulier invullen en ondertekenen, waarna dit naar de RvR wordt gestuurd, die al dan niet besluit een financiële vergoeding in de advocaatskosten toe te kennen. Voor zijn laatste advocaat die hem bij de zitting van 24 mei bijstond heeft hij dat niet hoeven doen.

Schokkende onthulling
Tijdens zijn telefoongesprek met de RvR kwam hij er achter waarom hij dat niet heeft hoeven doen. Volgens de medewerker van de RvR stond in het systeem nog steeds zijn vorige advocaat als zijnde de actuele advocaat in het bestand. Zijn huidige advocaat kwam niet in het bestand van zijn zaak voor. Dit betekent dus dat zijn huidige advocaat bij de zitting van 24 mei aanwezig was, terwijl in het bestand van de RvR zijn vorige advocaat hem daar als raadsvrouw bijstond. Vreemde zaak, niewaar?

Nog vreemder is, dat er door een medewerker van de rechtbank Amsterdam twee toevoegingsaanvragen zijn ingediend voor juridische bijstand van Ben’s vorige advocaat, namelijk voor de laatste zitting op 24 mei, waar zij dus niet bij aanwezig was en voor een zitting in november 2011. Dat was zeer waarschijnlijk die waar Ben werd voorgeleid in Haarlen op 4 november en zijn voorlopige hechtenis werd geshorst. Daar was zij dus ook niet bij aanwezig, want hij had toen nog een andere advocaat. De zitting waar die vorige advocaat wel bij aanwezig was, was de zitting van 26 april. Deze bleek echter in het geheel niet in het bestand van de RvR voor te komen.

Gerommel met parketnummers
 We weten inmiddels dat de zaak Ben van den Brink in juridisch opzicht aan alle kanten stinkt. De vele onrechtmatigheden die zich in deze zaak hebben voorgedaan, is op deze site uitvoerig over bericht. Het bovengenoemde komt daar weer bij. Maar dat is nog niet alles. Wanneer men de ‘officiële’ rechtbankdocumenten bekijkt van de laatste tijd in deze zaak, dan kan men waarnemen dat er ook met parketnummers van de zaak wordt gerommeld. Zo hanteerde het arrondissement Haarlem vorig jaar het volgende nummer:  15/700828-11. De eerste twee cijfers staan voor het nummer van het arrondissement, het tweede getal is het registratienummer van de zaak en de laatste twee cijfers staan voor het jaartal dat de zaak is begonnen.

Toen deze zaak werd overgeheveld namens de rechtbank Alkmaar naar Amsterdam werd daar een nieuw parketnummer aan gekoppeld, namelijk; 13/674285-11. Andere rechtbank, ander nummer lijkt de logische gedachte. Op 16 januari kreeg van den Brink een schrijven van de rechtbank Alkmaar als ontvangstbevestiging van een door hem verzonden brief. Daarboven werd in deze zelfde zaak echter ineens een parketnummer van een vorige zaak uit 2009 vermeld, 14/810352-09. Of het is een zooitje bij justitie, of men sticht verwarring.

In een vorige zaak tegen Ben van den Brink, in 2009, speelde iets soortgelijks. Er vonden toen in oktober en november drie zittingen plaats met het parketnummer: 14/810352-09. Vervolgens werd er bij een zitting eind december 2009 weer een ander parketnummer gehanteerd: 14/810518-07. Bij de zitting van 1 maart 2010 vond men het gebruik van  een parketnummer blijkbaar overbodig en op 23 maart 2010 werd weer het hierboven eerst genoemde nummer gebruikt.

Men zou haast vermoeden dat er met verschillende zaken door elkaar wordt gewerkt, waar de verdachte niet van op de hoogte wordt gebracht en het gebruik van dubbele dossiers komt hierbij ook weer in beeld.

Andere naam
Dat laatste werd op heldere wijze bevestigd, toen Ben van den Brink enige tijd geleden naar het politiebureau in Alkmaar werd geroepen om een oproep voor de komende zitting van 11 juli op te komen halen, die bij navraag bij de rechtbank Amsterdam niet door hen bleek verstuurd te zijn.  Van den Brink had toen aan de dienstdoende wachtcommandant op het bureau gemeld, dat hij had vastgezeten onder een andere naam, namelijk Brink. De wachtcommandant zou daarop geantwoord hebben dat hij dit wist.

Op 11 juli is dus de volgende zitting om 13.30 uur in de rechtbank Amsterdam aan de Parnassuswg 220. Tijdens de zittingen van 26 april en 24 mei 2012 is gebleken dat het zwarte togavolk er niet van houdt om door publiek in deze zaak bekeken te worden, getuige hun zenuwachtige gedrag tijdens die zittingen. Daarom plaats ik hier een oproep om met zoveel mogelijk mensen bij die zitting aanwezig te zijn, zodat we het hun zo moeilijk mogelijk kunnen maken om onrechtmatigheden uit te voeren.

 

Wees er dus bij op 11 juli om 13.30 uur!!! 

BRON: ARGUSOOG.ORG

Print Friendly, PDF & Email
Share