Schande of niet? Aan U de keus!

Vaatstra Files 25:

        

Bij de redactie is inmiddels tot in detail bekend dat Ali Hoessein Hassan in het weekeind van de moord op Marianne (2 mei 1999) door justitie is afgevoerd uit Friesland naar Amsterdam en twee dagen later op een vliegtuig is gezet met onbekende bestemming. Een dag later werd zijn vriend Feik, eveneens onder strenge geheimhouding,  afgevoerd naar Musselkanaal. Het waren Feik en Ali die Marianne hadden bedreigd in de Ringo Bar met een keeldoorsnijdend gebaar.           

– Een ander meisje van 13 (Y) meldde bij de politie dat zij op zondag 2 mei 1999 op het AZC had gehoord dat Feik en Ali bij de moord betrokken waren. Zij werd op maandag 3 mei gebeld door diezelfde Feik Mustafa “dat zij ook vermoord zou worden als zij zou blijven praten tegen de politie”. Ook hier heeft zij, samen met haar vader, op 4 mei aangifte van gedaan wegens telefonische doodsbedreiging. En ook deze aangifte verdween in de prullenbak. Vanaf die dag werden zij en haar ouders dag en nacht belaagd en gestalkt, in en om haar huis. Regelmatig werd zij midden in de nacht gebeld waarbij niets te horen was, behalve het tikken van een klok.  Zij is van 4 mei 1999 tot medio september 1999 uit pure angst haar ouderlijke woning nauwelijks meer uit geweest. Ook na diverse gesprekken met de politie (“niks aan de hand, kwajongenswerk” en “ga toch lekker gewoon weer naar school” of “laat die zaak van Marianne toch rusten”) heeft zij zich zeer resoluut opgesteld. Op de eerste dag dat zij weer naar school durfde, medio september 1999, werd zij door twee ‘donkere types’ aangerand en opnieuw bedreigd, waarbij zij blijvend nekletsel opliep. Ook de aangifte van deze aanranding werd niet serieus genomen. Haar ouders hebben daarop hun woning verkocht en zijn verhuisd naar een veiliger gemeente.         

– Vorig jaar voorjaar, in 2009, kwam dit meisje (inmiddels 10 jaar ouder) de ‘hoofdverdachte’ Ali Hassan Hoessein tegen in het gezelschap van zijn neef Jano Hassan [backgrounds]. Deze Jano vond het blijkbaar gepast om haar weer op te sporen en haar telefonisch ‘uit te nodigen’ voor de komende Koninginnedag, na middernacht. Deze verwijzing naar het tijdstip waarop Marianne 10 jaar eerder was vermoord, kan na alles wat er inmiddels was gebeurd, door haar niet meer worden gezien als een misplaatst grapje.         

André Vergeer: Wim, Hoe kun je dit nu anders uitleggen dan een bedreiging in de zin van: Meisje, als jij je mond niet houdt , dan weten we je te vinden!          

Wie gaat dit nu doodsbenauwde meisje beschermen? Doodsbenauwd omdat ik, Wim Dankbaar begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting, haar naam en Hyves-site heb genoemd? Wie gaat dit meisje garanderen dat zij zich geen zorgen hoeft te maken, omdat wij in een ordentelijke rechtstaat leven, waarin de boeven door justitie niet beschermd, maar gepakt worden ten behoeve van de VEILIGHEID van onze burgers?         

Isabella, Je bent een Nederlande vrouw van het formaat Kenau Simonszoon Hasselear, met dit verschil dat je het met 13 jaar al was!         

Wees gerust, als jou iets overkomt, dan is het de schuld van Justitie dat weigert jou te bechermen. Wir haben es nich gewusst, is geen excuus meer na deze publicatie. Als jou iets overkomt, of als Jano en Ali je ook nog maar één keer durven te benaderen, dan stap ik in  mijn auto, rij naar Groningen en sta ik niet voor mij zelf in! Weet je anders beschermd door de mariniers,  motorclubs en de Hell’s Angels,  die 10 keer meer moraal hebben dan Joris Demmink en Harm Brouwer!         

Wie gaat dit meisje verder even geruststellen? Jij, Fred Teeven? Die zich in het nieuwe kabinet extra hard gaat inzetten voor slachtoffers van geweld? Was Marianne geen slachtoffer van geweld? Was Feik’s vriendinnetje Stephanie geen slachtoffer van geweld? Is Isabel geen slachtoffer van verbaal en fysiek geweld, als zij nu nog met een verplaatste nekwervel voor het leven gehandicapt is als gevolg van de wurggreep in 1999, die volgens haar vader, ik citeer,  het volgende was: een vergeldingsactie, omdat zijn dochter verklaringen had afgelegd over de vermoorde Marianne Vaatstra.  Wanneer ga je die vervolgvragen nu eens stellen, Fred Teeven?          

Jij, Henk Mous, persofficier van het parket te Leeuwarden? Die nog steeds beweert dat justitie de juiste Ali Hassan in Turkije heeft opgepakt?          

         

Is Jano Hassan niet de volle neef van jullie hoofdverdachte Ali Hassan? Was Zaya Benjamin niet de AZC-caravangenoot van jullie hoofdverdachte Ali Hassan? Waarom hebben jullie hen dan nog  niet benaderd? Waarom bedriegen jullie ons met de leugen dat de juiste Ali Hassan is opgepakt  in Istanbul? Stelletje criminele malloten!         

Jij, Harm Brouwer? Die het zo verschrikkelijk vond toen je hoorde dat Marianne was vermoord en op diezelfde (zater)dag je taken overdroeg aan de plaatsvervangend hoofdofficier Michiel Severein, wiens naam je niet meer weet?          

Wie van de media roept Harm Brouwer eens ter verantwoording? Wie vraagt hem eens aan tafel om het allemaal eens haarfijn te komen uitleggen? Waarom er niets gedaan is met de aangiftes tegen Feik? Waarom Feik daags na de moord stiekem is afgevoerd uit het AZC als Asielzoeker Met Onaangepast Gedrag (AMOG) ?  Waarom de andere verkrachtingszaak met aangifte van Stephanie tegen Feik, gepleegd op dezelfde datum als de moord op Marianne,  is geseponeerd met het argument dat “er rekening gehouden dient te worden met de “culturele achtergrond” van de dader”?   (Vraag dit na bij vader van Reemst of de Ankertjes, die de advocaten waren) Waarom Feik volgens Ernst Hirsch Ballin “als verblijfvergunninghouder regulier gehuisvest”  is in Nederland en dus nu gewoon in Groningen rondloopt?          

Wie van de media gaat justitie eens vragen waarom ze nooit  aan Jano heeft gevraagd of hij weet waar zijn neef is, justitie’s hoofdverdachte? En of justitie het normaal vindt dat die hoofdverdachte en zijn neefje Jano een meisje de stuipen op het lijf jagen? En of ze het normaal vinden dat niet hun hoofdverdachte bang hoeft te zijn, maar de getuigen die Jano en Ali kennen, omdat de politie NIETS met hun aangiftes van molestering en doodsbedreigingen doet?         

Wie gaan dat doen? Pauw en Witteman?  Knevel en v/d Brink?  Of is het beschermen van de reputatie van Harm Brouwer een groter goed dan de oplossing van een moord op een beestachtig afgeslacht Fries meisje? Of doen jullie niets omdat jullie de feiten nog niet kennen?  Welnu, bij deze hebben jullie dan nu de feiten. Begin met inlezen hier.          

Voor al die mensen van het toenmalige AMOG centrum Musselkanaal, met uitzondering van de anonieme briefschrijver zelf, die de gang van zaken zoals daarin beschreven kunnen bevestigen,  heb ik ook een boodschap: Henk Wolthof, Greetje Brugman, Jaap de Wit: wijs niet zo laf door naar de woordvoerder van het COA Jan Willem Anholts, waarvan je weet dat die betaald wordt om de misstanden onder de pet te houden. Hoe dat gaat is hier te beluisteren. Wat is Justitie voor een organisatie geworden dat angst voor repercussies en de waarheid belangrijker is dan de burgerplicht die in de Grondwet beschreven staat? Dat die angst groter is dan hulp te bieden bij de oplossing van deze moord en het leed van de ouders te verzachten?  Schamen jullie je nu echt niet? Of toch wel een beetje? Waarom is het zo “vervelend” om met een vraag geconfronteerd te worden waar je het antwoord op kent, maar het niet durft te geven uit angst? Dat kan dan toch slechts een gewetensknoop zijn? Hoe kun je nu judoles geven aan kinderen als je werkt voor een organisatie waarvan je weet dat die de moordenaars van kinderen stiekem wegsluist?  Henk? Sietse?          

Voor al die mensen van het toenmalige Grenshospitium Tafelberg Amsterdam, die meer weten, heb ik dezelfde boodschap. Waarom zwijgen jullie, die WETEN dat hoofdverdachte Ali Hassan datzelfde weekend uit Friesland binnenkwam en binnen 2 dagen het land werd uitgezet? Waarom zwijgen jullie als het in de hele tent gonsde dat hij iets te maken had met de moord in Zwaagwesteinde? Moeten jullie dan eerst zelf een dochter hebben die vermoord wordt?          

Of moet je gewoon lang bij justitie werken om te weten dat het opperhoofd liegt in een speech die hij “Zwijgen is zilver, spreken is goud” [lees toespraak Harm Brouwer] durft te noemen:           

“De noodzaak voor het OM om openheid te betrachten, gaat echter veel verder. Uitgerekend wij, die het gedrag van anderen beoordelen en kwalificeren en daar zo nodig een straf voor eisen, dienen door middel van openbaarheid verantwoording af te leggen, althans ons toetsbaar op te stellen voor de buitenwereld.
Overigens geldt ook hierbij een volstrekte openheid als wij een fout zouden maken. Niet hopen of gokken, dat het zal overwaaien, beste collega’s, maar actieve openheid en verantwoording.”
         

Klaas,         

Nog even dit :         

Je bent het met mij eens dat de destijds verantwoordelijke HOvJ van de geheime afvoering van Feik en Ali heeft MOETEN weten, zo hij deze afvoering niet heeft moeten gelasten?         

Dat kan niet anders, dus je antwoord moet JA zijn. Het wordt uiteraard ook bevestigd door toemalig AZC directeur Louis Uijl.         

Dan blijven er 2 gegadigden over. Harm Brouwer of zijn vriend Michiel Severein. Dat het Harm Brouwer was, is aan te tonen middels de keiharde, meervoudige bewijzen dat hij op 3 mei 1999 nog die functie had. Ali is dat weekend al weggesluisd via Amsterdam. Feik is op 3 mei 1999 weggesluisd naar Musselkanaal (mogelijk via Drachten).         

Dat Harm Brouwer daarover liegt met zijn stelling dat hij de boel op de zaterdag dat Marianne werd gevonden (1 mei 1999) heeft overgedragen aan Severein, is natuurlijk extra veelzeggend, en bevestigt eens te meer bovenstaande stelling.         

Mocht die stelling niet waar zijn, dan had Brouwer mij uiteraard reeds lang geleden aangeklaagd wegens smaad en/of laster. Een zwaardere beschuldiging in de publieke arena en recht in zijn gezicht, is niet denkbaar voor de hoogste man van het Openbaar Ministerie, zijnde dat hij de moordenaars van Marianne Vaatstra stiekem heeft afgevoerd, daarbij op een onvoorstelbare manier zijn macht heeft misbruikt, en de ouders en de rest van Nederland al die jaren heeft bedrogen. Dat hij mij blijkbaar niet KAN aanklagen voor smaad of laster, en zich muisstil houdt, betekent reeds dat mijn stelling de waarheid is, en is andermaal alles zeggend.         

Harm heeft dit wel in opdracht van en/of in samenwerking met de baas van het COA moeten doen. Harm had namelijk niet de jurisdictie en de macht om het COA aan te sturen en de medewerkers zwijgplicht op te leggen. Welnu, die baas was Joris Demmink.         

Het enige wat ik mij nog afvraag is of Harm dit ongehoord grote risico heeft genomen (er is tenslotte altijd een kans dat het uitkomt, ook na 11 jaar nog) zuiver om hogerop te komen, of omdat hij zelf lid is van het pedofielen netwerk van Joris Demmink. Gezien het feit dat hij nu samen met Demmink de twee topposities van Justitie deelt, gecombineerd met het feit dat hij op zo’n lachwekkende manier voor Joost “ik heb ook moeite om mij niet aan een lekker jongetje te vergrijpen” Tonino opkwam, neig ik inmiddels naar de laatste optie, maar echt relevant is het niet.         

Harm heeft een extra probleem ten opzichte van Joris Demmink. Die is relatief anoniem gebleven, heel verstandig. Maar Harm moet regelmatig acte de presence geven in media optredens, met het steeds groeiende risico dat hij vroeg of laat ter verantwoording wordt geroepen over bovenstaande stellingen. Harm leest mee en slaapt niet lekker, hetgeen mij uiteraard een zorg zal zijn, want hij had voor mij al 11 jaar in de bak moeten zitten. Ook kan ik je verzekeren dat ik nog lang niet klaar ben met Harm!         

++++++++++++++       

Ook baas OM boos op Nawijn in kwestie Vaatstra       

RIJSWIJK (ANP) – Niet alleen het OM maar ook de topman van justitie is boos op Kamerlid Hilbrand Nawijn. In het AD zegt procureur-generaal Brouwer ,,niets te kunnen” met de handelwijze van Nawijn. Die probeert met een onderzoek de moord op de 16-jarige Marianne Vaatstra op te lossen. Vooral het feit dat het Kamerlid zijn bevindingen niet met justitie wil delen, stuit hem tegen de borst. ,,Ik vind het goed dat hij ons volgt, maar geef ons die nieuwe informatie dan ook!”, zegt Brouwer. ,,Dat weigert hij dus. Hij criminaliseert de hele Friese politie en geeft het OM een enorme draai om de oren, maar wil ons de onderzoeksresultaten niet geven. Wat is dan je doel?”       

Brouwer geeft verder aan dat hij te horen heeft gekregen dat Nawijn misschien bereid is om het rapport geanonimiseerd aan het OM te geven. Brouwer: ,,Ik zeg niet dat Nawijn puur op publiciteit uit is. Maar welk doel hij nu wel wil dienen, weet ik ook niet. En mocht straks blijken dat zijn onderzoek nergens toe leidt, is dat een nieuwe, onnodige klap voor de ouders van Marianne Vaatstra. Dat is het ergste.’       

Marianne Vaatstra werd in de nacht van Koninginnedag 1999 in een weiland bij Veenklooster verkracht en vermoord.       

++++++++++++++++       

Harm,       

Je bent het vleesgeworden synoniem voor hypocrisie en schofterigheid. Om dan ook nog voor je eigen sier het leed van de ouders erbij te halen, die je al die jaren hebt bedrogen, is werkelijk de limit.       

Kun je wel wat met mijn handelwijze? Ik deel tenslotte ALLES met je!       

Wim       

 

Print Friendly, PDF & Email
Share