SATANISCHE PROVOCATIES DOOR JUSTITIE

SINDS JORIS DEMMINK OFFICIEEL VERDACHTE IS WORDT HIJ ALLEEN MAAR MEER BESCHERMD DOOR JUSTITIE EN DE MSM * HERMAN BOLHAAR OP CAMPAGNE VOOR JORIS DEMMINK EN DE PEDO-NETWERKEN

bolhaar

Het meest bizarre aan de hele Demmink-horror film is nog wel, dat zijn status van ‘officiele verdachte’ helemaal niets heeft veranderd aan de houding van de MSM. Je zou toch zeggen: de MSM zijn slaafse progaganda-media dus als staat-rechters opdracht geven aan Justitie Demmink te vervolgen, dan ondersteunen ze dat van harte, ondermeer door eindelijk zelf onderzoek te gaan doen en a charge te gaan berichten over de affaire. Nee mensen, dream on! Hier zijn namelijk krachten in het spel die ver uitstijgen boven de -reeds criminele- macht van de overheid. En het zijn deze krachten die thans Herman Bolhaar [opnieuw] ‘op missie’ sturen de zaak-Demmink te ‘bepleiten’ via een satanisch en provocatief pers-offensief waarin hij zich presenteert als kampioen-bestrijder van kindermisbruik zonder de zaak-Demmink ook maar te noemen! Van de site van Pauw & Witwasman: Herman Bolhaar, hoofd van het Openbaar Ministerie, is net terug uit de Filipijnen waar hij misbruik, mensenhandel en sekstoerisme aanpakt. Zo werd vorige week de voortvluchtige pedofiel Richard B. opgepakt. Vanavond komt hij vertellen hoe Nederland meehelpt om deze vorm van criminaliteit uit te bannen. De satanische boodschap van Bolhaar: kindermisbruik binnen Justitie komt niet voor, het is een zaak van lower class burgers en die knopen we op, een voor een! Met dit optreden geeft Justitie opnieuw het signaal af het bevel van het Hof te Arnhem niet te zullen uitvoeren. Integendeel: via de Demmink-squads wordt precies het tegengestelde signaal afgegeven. Het is in feite niet te bevatten dat Pauw & Witwasman het woord ‘Demmink’ niet in de mond nemen na alle publiciteit die er reeds geweest is. Maar die laatste zin gaat uit van een verkeerde premisse, namelijk dat Pauw en Witwasman ‘journalisten’ zouden zijn. Als we ze zien als wat ze werkelijk zijn, door de Staat betaalde hitmen van krachten die zelfs nog crimineler zijn dan de Staat zelf, kunnen we dit wel begrijpen. En zo kan het gebeuren dat er een officiele strafvervolging loopt tegen de voormalige hoogste man van Justitie wegens het verkrachten van minderjarige kinderen, dat er rapporten verschijnen van de VN waarin wordt aangetoond dat het Vaticaan een grote misbruik-organisatie is van minderjarigen en dat er op de Nederlandse TV wordt gesproken over de ‘voortvluchtige pedofiel’ Richard B.

Print Friendly, PDF & Email
Share