SATAN BLIJFT ZITTEN IN TORENTJE

ALS klokkenluideronline.is NIET MEER WERKT KUNNEN JULLIE IN HET VERVOLG NAAR klokkenluideronline.is

WIE O WIE IS MARK RUTTE? WAT GAAT ER ALLEMAAL SCHUIL ACHTER DE ‘ONTWAPENENDE’ GRIJNS VAN DEZE ‘VRIJGEZEL?’ * IEDEREEN MET INFO OVER MARK RUTTE MELDDE ZICH BIJ DEZE SITE * NOG NOOIT WAS EEN PREMIER ZO VAAG EN VLUCHTIG

Op 16 januari publiceerde deze site het veelgelezen artikel Satan in het Torentje.  Acht maanden later blijkt Baphomet-vereerder Mark Rutte opnieuw te zijn geroepen tot het hoogste politieke ambt van ons land.  Dit werpt eens te meer de vraag op: wie is deze man? Wat drijft hem?  Hoe is het mogelijk dat er na al die jaren nog altijd niets concreets bekend is over zijn seksuele leven, dat er nooit mannen of vrouwen zijn opgestaan die claimen een relatie met hem te hebben gehad, nooit buitenechtelijke bastaardzonen zijn opgedoken en/of rancuneuze exen? Deze vragen komen eens te meer naar voren na een human interest-uitzending rond Rutte van Peter van der Vorst waarin de premier ‘bekende’ ‘af en toe een scharrel (geslacht werd niet gemeld) te hebbben’.  Toen ik dat zag wist ik direct: niet geloofwaardig. Stel je eens even voor: waar moet Rutte deze ‘scharrels’ vandaan halen? Uit de VVD? Uit Brussel? Uit cafe Barrera in Leiden? Uit Nieuwspoort? Hoe kan hij al die ‘scharrels’ geheim houden? Waarom nooit schreeuwende koppen in de Prive: BABETTE: IK DEED HET MET MARK EN HIJ KWAM ZES KEER KLAAR? Zo’n stuk schat ik al gauw op een tonnetje of twee voor de gelukkige ‘scharrel’!

Nee, dat Rutte de tijd en de energie zou hebben ‘erop los te scharrelen’ -nog los van de evidente en niet te beheersen risico’s- kunnen we uitsluiten. Mannen in zijn positie krijgen de objecten van hun begeerte doorgaans aangeleverd op de momenten dat het hun goed uitkomt, tussen twee Euro-toppen door bijvoorbeeld. We hebben dan te maken met exclusieve escort-bureau’s of sekshuizen die optimale discretie betrachten. In de VS is wel over dergelijke organisaties gepubliceerd. Maar wij vermoeden dat er met Rutte toch weer iets heel anders aan de hand is. Ik laat de lezer verder maar zelf invullen wat dit zou kunnen zijn, maar een cruciale vraag torent boven alles uit: wat is de relatie tussen Rutte en zijn partijgenoot Joris Demmink? Is de voornaamste reden van de sabotage van de onderzoeken naar Demmink en de andere high ranking-pedofielen in Den Haag dat onze premier er zelf midden in zit, samen met tal van andere VVD’ers?Is deze positie van Rutte in de pedo-netwerken de reden van de (media)stilte over zijn seksleven? Maar dan zou je weer kunnen opwerpen: waarom komt Rutte dan niet met een proxy wife om de aandacht af te leiden? Waarschijnlijk wordt ook dat te risicovol gedacht. Dan maar zwijgen.

Als Rutte inderdaad in de pedo-netwerken zit, is dat waarschijnlijk niet zijn eigen keuze geweest. Nee, hij is ‘gerecruteerd’ door de pedo-captains als Joris Demmink, Kees Lunshof en Ger van Roon. Wat biedt een betere bescherming dan de hoogste man van het land in je eigen club? En vormt deze hypothese ook geen perfecte verklaring voor het feit dat er nooit een liefdespartner van Rutte -man of vrouw- naar buiten is getreden? Immers: ofwel deze mensen bestaan niet ofwel ze zouden kennis kunnen dragen van voornoemde dark sides van Rutte en moeten daarom met alle macht geheim worden gehouden. Maar er is meer.

Van 2002 tot 2006 was Rutte staatssecretaris, ondermeer van Onderwijs. Hij deed dat zo slecht dat hij zijn beleidsterreinen veranderde in walmende puinhopen. Hij tergde de studenten tot het uiterste door het uitslaan van complete wartaal -soms stond hij zelf letterlijk te stamelen en te hakkelen zodanig dat er geen Nederlands woord meer uit kwam- en in 2003 werd hij als staatssecretaris van SoZaWe zelfs door de rechtbank veroordeeld wegens het aanzetten tot rassendiscriminatie. Nederland had nog nooit dergelijk opzichtig falen gezien van een lid van een kabinet. Normaal gesproken had Rutte per brancard moeten worden afgevoerd. Maar het liep anders.  Blijkbaar was de arme Rutte door ‘hogere machten’ uitverkoren ons land te gaan leiden. Thans beklimt deze volledig geprogrammeerde en gebrainwashte satan voor wie er geen enkel onderscheid bestaat tussen leugen en waarheid -een typisch kenmerk van de satanist- opnieuw het Torentje. God, heb medelijden met het Nederlandse volk!

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share