RVD: PANIEK OVER BEATRIX-DEMMINK

Kijk hier naar onze eerdere poging bij de RVD antwoord te krijgen op onze vragen over de relatie tussen Beatrix en Joris Demmink; ook de vragen zelf zijn daar te lezen. Tevens ontvingen we -toeval?- een buitengewoon interessante posting van ‘Luser’ die mogelijk een beslissend licht werpt op de verknooptheid van Demmink met ons Koninklijk Huis [backgrounds] waarbij ook opeens de affaires-De Roy van Zuydewijn en Lensink meer achtergrond krijgen:

Luser
22 oktober, 2011 om 18:38

Het antwoord op de prangende vraag hoe het komt dat Joris Demmink tijdens zijn loopbaan nooit ontslagen werd wegens pedofiele gedragingen met o.a. Turkse jongens, maar in 2003 zelfs promoveert en de functie van secretaris-generaal kreeg, heeft direct te maken met het koninklijk huis, met de Oranjes, met een familie met fout DNA. Met Beatrix dus, en ja, haar gemaal Prins Claus, met zijn eigen levensloop en zijn pedoseksuele gedragingen begin 60′er jaren toen hij een diplomatieke functie in Ivoorkust vervulde. Die seksuele misdragingen leidden er in 1963 toe dat hij door Bonn van zijn post werd ontheven en teruggeroepen, alwaar Claus von Amsberg een bureaufunctie kreeg bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zonder dat feitelijk gegeven zou Beatrix hem zeer waarschijnlijk nooit hebben ontmoet.

Dan wordt door een foto bekend wie die onbekende vriend van Beatrix is waarmee de kroonprinses in de paleistuin wandelde. Een Duitse jonkheer, werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dan ontstaat er na het lichten van zijn doopceel grote commotie, niet alleen nationaal, maar ook binnen de paleismuren. Dus niet alleen m.b.t. zijn militaire loopbaan tijdens Hitler’s Derde Rijk maar ook de ‘duistere kant’ van Beatrix’s liefje, waar in de Duitse pers al één en ander over die hardnekkige geruchten over het seksuele gedrag van Claus uit Ivoorkust was gepubliceerd. Toen hij dus nog zijn diplomatieke functie aldaar vervulde.

In die tijd bezoekt Prins Bernhard, die ook de beschikking had over o.a. de onderzoeksresultaten van de toenmalige BVD de nieuwe in 1963 gekozen president van Duitsland, Heinrich Lübke in verband met o.a. de commotie over zijn aanstaande schoonzoon. Over dat bezoek is toen in de pers geschreven. Dat bezoek leidde er uiteindelijk toe dat het dossier uit het archief van de Duitse diplomatieke dienst werd verwijderd. Duitse historici hebben toentertijd bevestigd dat onderzoek naar zijn pedoseksuele gedragingen in Ivoorkust door het verdwijnen van het diplomatieke dossier, niet meer verricht kan worden. Dat bezoek van Bernhard had natuurlijk ook te maken met het feit dat Claus binnen afzienbare tijd de Nederlandse nationaliteit zou krijgen. Bernhard had tenslotte in 1936 hetzelfde meegemaakt. Het is Bernhard gelukt die pedoseksuele schandvlek voorgoed ontoegankelijk te maken voor welk onderzoek dan ook.

Beatrix werd in 1980 tot koningin gekroond. Niet lang daarna begon ook Demmink’s loopbaan bij Justitie. Met regelmaat steken geruchten over Claus en homofilie de kop op. Dan vallen er namen van o.a. Mr. Salomonson en Mr. Felix Rhodius [kabinet van de koningin]. In die tijd duiken er ook verhalen op over bezoek Claus aan ‘gay’ bars in New York.

Daarna gaat het snel met loopbaan van Joris Demmink. Van de ene functie naar steeds weer een hogere. Op 6 oktober 2002 stierf prins Claus. In 2003 wordt Joris Demmink secretaris-generaal. Toeval? Integendeel. Het is een promotie om de hechte samenwerkingsband tussen enkele Justitieambtenaren [eed van trouw aan de koningin] en de Oranjes te bekrachtigen.

Even terug naar 2000, het jaar waarin Margarita de Bourbon de Parme smoorverliefd werd op Jhr. Michael Röell. Een relatie die door koningin Beatrix getorpedeerd werd. Daar werd later o.a. in de boulevardbladen over gepubliceerd. In het liefdesverdriet dat volgde, kwam Margarita in een fitness centrum onze Edwin de Roy van Zuydewijn tegen. Ze trouwen in 2001. Een relatie die in 2003 uitmondde in wat genoemd wordt: de Margarita-affaire. Het jaar dus waarin Joris Demmink zijn laatste promotie kreeg en via de minister de eerst aangewezen persoon werd om elke mogelijke bedreiging van de Oranje familie een halt toe te roepen.

Terug in de geschiedenis, terug naar 1879/1880, want toen zorgde Willem III, de Gorilla dat de Oranjes toch nog een nazaat kregen en wel Wilhelmina. Velen denken dat Jhr. de Ranitz de biologische verwekker van Wilhelmina was, maar nader onderzoek toonde al in 2000 aan dat het niet jonkheer de Ranitz was maar Jhr. Mr. Joan Roell, wiens grootvader als afgezant van de latere Koning Willem I [na ballingschap in 1813 via Scheveningen teruggekeerd en daarna tot de eerste koning der Nederlanden gekroond] al vanaf 1806 in Parijs met Napoleon onderhandelde over de teruggave van het koninkrijk der Nederlanden. In 1914 werd deze Röell al één der eersten door Willem I in de adelstand verheven. Als dank voor zijn bijzondere inspanning.

Jhr. Mr.Joan Röell werd na de geboorte van Wilhelmina secretaris van de voogdijraad. koning Willem III, alias de Gorilla koos daarnaast ook een de Roy van Zuydewijn [adellijke tak] als lid van diezelfde voogdijraad. De vader van Edwin de Roy van Zuydewijn wordt gekoppeld aan Bernhard [WO II]. Beide families hebben een archief die compromitterende zaken bevat voor zowel de Gorilla als Bernhard. Ik hoop dat de lezer de verbanden gaar zien m.b.t. erfgenamen met fout DNA.

Als prins Bernhard in 1936 ons land binnentrekt logeert hij tot aan het huwelijk met Juliana bij de familie Röell nabij Hilversum. De hartsvriendin van Beatrix is een Röell. Zij groeide daar mee op en is in mei 1940 samen met haar moeder en de Oranjes naar Engeland en later Canada gevlucht.

Wat ik wilde aantonen is dat Demmink is chantabel was voor de Turkse overheid gezien zijn pedo-activiteiten. Baybasin werd daar het slachtoffer van. Demmink kan blijven zitten omdat hij behoort tot de ‘Inner Circle’ die het familiegeheim van de Oranjes moet bewaken.

Sorry voor de hoeveelheid historische info

ZIE VOOR MEER ACHTERGRONDEN OOK HET ‘GEHEIME’ ARTIKEL ‘LINKSGESTRICKT’ UIT 1983 DAT DOOR MICHA KAT UIT HET DUITS WERD VERTAALD ONDER DE KOP ‘CLAUSGATE‘ EN VAN COMMENTAAR WERD VOORZIEN

Print Friendly, PDF & Email
Share