RUTTE NAAR TURKIJE VOOR INSTRUCTIES

ER IS NOG NIETS VERANDERD SINDS DE ZAAK-BAYBASIN EN DE CHANTAGE VAN NEDERLAND DOOR TURKIJE * EERSTE DAAD VAN RUTTE-II: NAAR ANKARA VOOR DE MARSORDERS VAN ZIJN MEESTERS * WILDERS ZWIJGT DUS MOET HET WEL WAAR ZIJN: NEDERLAND WORDT GEREGEERD VANUIT ANKARA * ZITTEN DE ALBAYRAKJES OOK AAN BIJ DE DINERS?

BREAKING: WERD MARK RUTTE TIJDENS DE KABINETSFORMATIE OOK GECHANTEERD DOOR DIEDERIK SAMSOM MET ZIJN PEDO-PARTIJGENOTEN?

Hoe voorspelbaar kan het leven zijn? Rutte-II is nog niets eens begonnen of de corrupte en criminele ‘minister pedo-president’ en zijn ‘minister voor Buitenlandse Kinderhandel’ stappen al op het vliegtuig richting Turkije voor instructies. Blijkbaar is het pedo-chantage materiaal dat werd ingezet tegen Demmink nog altijd bruikbaar en we mogen er gerust vanuit gaan dat er meer is. Veel meer. Bijvoorbeeld pedo-materiaal dat in Nederland is opgenomen door Turkse ‘agentjes’ en waarop veel meer mensen te zien zijn. Belangrijke mensen. Mensen van ‘onbesproken naam en faam’. En dat moet vooral zo blijven. Daarom moet Rutte komen opdraven voor Erdogan cs. voor enig ‘overleg’ over hoe het verder moet met hun kolonie Nederland nadat Beatrix vijf maanden geleden werd opgeroepen. Eerder wisten te Turken via chantage de drie ‘Albayrakken’ geplaatst te krijgen op verschillende invloedrijke posities. Daar weer voor konden de Turken hun grote vijand Baybasin uitschakelen via de Demmink-pedo dossiers. Wat zou zetbaas Mark -wat een leven: marsorders uit Brussel, uit Washington, uit Geneve en uit Ankara: hij hoeft geen seconde meer zelf na te denken- thans weer te horen krijgen? Welke ‘staatsvijand’ van de Turken


De VVD is de pedo-partij bij uitstek. Tientallen kinderverkrachters ‘dienen’ het land onder het banier van de ‘liberalen’. De pedo-cultuur bij de VVD is begonnen met Harm van Riel in de jaren 60 van de vorige eeuw en werd voortgezet door Hans Wiegel en Ed Nijpels.

moet nu levenslang gevangen worden gezet op basis van gefalsificeerd bewijsmateriaal? Hoeveel Nederlands defensie-materiaal dient nu te worden overgedragen aan de Turken opdat zij daarmee de Koerden de hersen kunnen inslaan? En o ja: er gaat een complete handelsmissie mee. Die kunnen mooi worden gedwongen tot gratis ‘leveringen’. Dat hier geen sprake is van een ‘handelsmissie’ maar van een ‘pedo-chantage missie’ blijkt vooral uit het complete stilzwijgen van Wilders. Hij weet dat dit allemaal ‘te gevoelig’ ligt en dus is zwijgen geboden. Toch een mooie business, de pedo-business. Een groeimarkt. Tip: investeer nu in de Istanbul Stock Exchange. Wij voorspellen giga-redementen!

Tot slot nog een aardige gedachte. Hoe komt het het de VVD bij de kabinetsformatie zulke waanzinnige concessies deed dat de hele partij ‘in brand staat’? Zouden de vrinden van de PvdA Mark Rutte hebben gechanteerd met Joris Demmink en alle andere liberale kinderneukers? Who knows. Maar los van deze vraag is een ding zeker: blackmail makes the world go round!

Print Friendly, PDF & Email
Share