Rutte beantwoordt series Kamervragen over Bilderbergconferentie

Begin deze maand was demissionair premier Mark Rutte (VVD) in de Verenigde Staten voor de Bilderbergconferentie, samen met onder andere koningin Beatrix en D66-leider Alexander Pechtold.

De SP en de Partij voor de Dieren willen weten wat er gebeurt op de conferentie waar jaarlijks een keur aan invloedrijke personen samenkomt.

Vicepremier Maxime Verhagen (CDA) liet weinig los over de bijeenkomst: “Zoals altijd worden over de inhoud van hetgeen daar besproken geen mededelingen gedaan.” Hij was zelf ook al eens op de conferentie.

Kamervragen

SP-Kamerlid Harry van Bommel ageert al jaren tegen de besloten bijeenkomst, die ieder jaar op een andere plek wordt gehouden. Hij wil dat Rutte openheid geeft over de conferentie. “Een geheime bespreking met wereldleiders en topindustriëlen waar niet over gesproken mag worden zou elke democraat moeten weren,” twitterde hij.

Partij voor de Dieren-leider Marianne Thieme heeft inmiddels tot twee keer toe Kamervragen gesteld, en antwoord gekregen. Ze wilde onder meer dat openbaar wordt gemaakt wat is besproken. Ook wilde ze weten wie opdraait voor de reis- en verblijfkosten van Rutte.

Geheimzinnigheid

De Bilderbergconferenties zijn met veel geheimzinnigheid omgeven. Zo is de pers niet welkom en worden er nooit mededelingen gedaan over de onderwerpen die worden besproken. Dit voedt speculatie van complotgroepen. Onder meer wordt beweerd dat de internationale vrijmetselarij op de conferentie samenzweert, of dat een wereldregering wordt gesmeed die een wereldwijde dictatuur nastreeft.

Middels een brief bood Rutte de antwoorden op de schriftelijke vragen gesteld door Kamerlid Thieme aan over zijn deelname aan de Bilderbergconferentie.

Chatham House

De demissionaire minister-president bekent aanwezig te zijn geweest op de Bilderbergconferentie. Naar eigen zeggen werd hij uitgenodigd als de minister-president van Nederland. Voor het antwoord op het grootste gedeelte van de resterende vragen verwijst Rutte naar de Chatham House Rule. De besprekingen van de Bilderbergconferentie vallen net als veel andere internationale conferenties onder deze regel, aldus Rutte. Door deel te nemen heeft hij de Chatham House Rule aanvaard.

Thieme wilde graag weten hoe het uitnodigingsbeleid van de Bilderbergconferenties tot stand komt, of het ESM-verdrag is besproken en of Rutte de mening deelt dat transparantie gewenst is bij de mogelijke bespreking van crisismaatregelen. Rutte verwijst steeds kort naar de Chatham House Rule.

Chatham House, officieel het Royal Institute of International Affairs, is een non-gouvernementele organisatie in Londen, die belast is met het bestuderen van internationale vraagstukken. Het is één van ’s werelds meest prominente denktanks op dit gebied.

Veel Britse politici leggen regelmatig een bezoek af aan Chatham House om te beloven de ware machthebbers en hun financiers te steun in plaats van hun eigen volk. Onder meer de Britse minister-president David Cameron, vicepremier Nick Clegg, de oud-premiers Gordon Brown en Tony Blair, minister van Justitie Ken Clarke, minister van Buitenlandse Zaken William Hague en minister van Financiën George Osborne bezochten het 18e-eeuwse huis.

Rijksrekening

Rutte wilde wel zeggen wie opdraait voor de kosten van de Bilderbergconferenties. De reiskosten en kosten voor het verblijf zijn voor leden van de regering voor de rijksrekening, lees: belastingbetaler.

Het was kennelijk niet de respons waar Kamerlid Thieme op had gehoopt want een dag later stuurde ze de demissionaire premier een aantal vervolgvragen. Afgelopen woensdag werden ook deze vragen door Rutte beantwoord.

Hij wilde nog steeds niets kwijt over het besprokene en beriep zich opnieuw op de Chatham House Rule. Na afloop van de conferentie mogen volgens deze regel geen uitlatingen worden gedaan aan derden, zo stelde hij.

Al is de leugen nog zo snel

De Chatham House Rule werd in 1927 gedefinieerd. De kern is dat deelnemers aan een discussie vrijuit moeten kunnen spreken. Er mag in de buitenwereld gesproken worden over de discussie mits uitspraken niet zijn toe te schrijven aan de deelnemers.

Rutte mag dus wel vertellen wat hij zelf heeft gezegd, maar hij kiest ervoor dat niet te doen. De Partij voor de Dieren-voorvrouw vroeg Rutte dan ook waarom hij aanneemt dat de Bilderbergconferentie zou vallen onder de Chatham House Rule. De Chatham House Rule stelt namelijk dat een deelnemerslijst niet gepubliceerd mag worden terwijl er wel een deelnemerslijst op de officiële website van de Bilderbergconferentie is gepubliceerd.

Het enigszins onsamenhangende antwoord van de minister-president: “Het al dan niet delen van de deelnemerslijst van een bijeenkomst met derden is aan de organisatie van een iedere bijeenkomst. Het causale verband dat u lijkt af te leiden uit het al dan niet delen van een deelnemerslijst en het vrijgeven aan, dan wel delen met derden van hetgeen besproken is – al dan niet herleidbaar – deel ik niet.”

Prins Bernhard, voormalig lid van de Duitse nazipartij, was in 1954 één van de initiatiefnemers van de eerste bijeenkomst, die werd gehouden in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek bij Arnhem. Daar dankt de conferentie ook zijn naam aan.

Bekijk ook onderstaande uitgebreide verslaggeving over de Bilderbergconferentie in Virginia door RT:

Bilderberg 2012: Geheime top van start in Virginia

Bilderberg 2012: Machtselite zweert heimelijk samen

Bilderberg achter de Nieuwe Wereld Orde?

Bilderberg 2012: Betogers versus Nieuwe Wereldorde

Journalist gearresteerd tijdens verslaggeving over de Bilderbergconferentie 2012

 

Bron: Niburu.nl

 

Print Friendly, PDF & Email
Share