RENE KIERS, PELS RIJCKEN EN DE PEDO’S

KANTOOR VAN DE LANDSADVOCAAT DEED AANGIFTE TEGEN MICHA WEGENS EEN ‘VALSE BOMMELDING’ MAAR HET VERVALSTE SAMEN MET DE ZAAKSOFFICIER HET BEWIJS * LAAT HET HOF TOE DAT DE ACHTERLIGGENDE MACHINATIES WORDEN ONDERZOCHT EN MAG PELS-VOORZITTER WORDEN GEHOORD? * BANDEN TUSSEN JORIS DEMMINK EN PELS RIJCKEN ZIJN IJZERSTERK EN OVERVLOEDIG

Afgelopen vrijdag dienden we bij het Haagse Hof het verzoek in Rene Kiers, bestuursvoorzitter van Pels Rijcken, onder ede te horen in het hoger beroep dat Micha tegen zijn veroordeling aanspande. Onder leiding van Kiers deed Pels Rijcken aangifte tegen Micha wegens het doen van een ‘valse bommelding’. Om de zaak extra op de spits te drijven zouden ze het complete kantoor hebben laten ontruimen. Probleem: er is geen bewijs van een ‘valse bommelding’. De Haagse rechtbank, waar op een gegeven moment maar liefst vijf kantoorgenoten van Kiers rondliepen, had daar geen problemen mee en achtte de valse bommelding ‘bewezen’. Maar nu zijn we bij het Hof en daar loopt maar een kantoorgenoot van Kiers rond. Nieuwe kansen dus. Of toch niet?

Micha is vanaf 2004 een grote vijand van Pels Rijcken, het kantoor dat in opdracht van de corrupte en criminele rechter Hans Westenberg Micha maar liefst vijf jaar lang bestookte met van a tot z gelogen producties en intimidaties. Hierbij ging het kantoor zo over de schreef, dat de betreffende Pels-advocaat (Henk-Jan Boukema) de straat op werd geschopt nadat Micha de procedure had gewonnen. Uiteraard kom hij direct aan het werk als rechter. In reactie hierop ging Micha over Pels Rijcken publiceren waarbij een enorme beerput open ging. Ook maakte hij Youtube-filmpjes die duizenden keren werden bekeken en de wantoestanden bij Pels in volle glorie aan het licht brachten. Dat vonden ze niet leuk bij Pels. Toen kwam de affaire-Demmink er nog eens bovenop. Demmink was als baas van Justitie een van de grootste opdrachtgevers van Pels. Daarom werd hij ook uitverkozen het nieuwe Pels-kantoor feestelijk te openen. Dit gebeurde dus terwijl iedereen bij Pels wist (cq. had kunnen e/o moeten weten) dat Demmink een kinderverkrachter is. Temidden van al deze wantoestanden en ellende heeft Pels zich nimmer verwaardigd vragen te beantwoorden van Micha die steevast op arrogante wijze werd afgezeken. Toen het ze bij de landsadvocaat te gortig werd, besloot men in samenwerking met Justitie -de belangrijkste client van kantoor- tot een list: we gaan aangifte doen tegen Micha wegens een valse bommelding! Omdat het allemaal opgeblazen nonsens was, besloot men het kantoor te ontruimen om de zaak daarmee te voorzien van enige ‘feitelijke substantie’. Bij de inhoudelijke behandeling zal aan het licht komen hoe Justitie de stukken op dit punt heeft vervalst.

Thans focussen we even op Rene Kiers zelf (foto). Uit de overlijdensadvertentie bovenaan dit stuk blijkt dat hij een Minerva-clubgenoot is van Oscar Hammerstein. Zoals bekend was Oscar zowel zakelijk als seksueel de billenmaat van de opperpedo van Nederland, Frits Salomonson. Salomonson heeft, dat mogen we toch wel zeggen, in een pedo-martelkelder aan de Amsterdamse Keizersgracht [backgrounds] op de meest weerzinwekkende wijze huisgehouden. Ook Demmink kwam daar, zo is verklaard door een slachtoffer, net als mensen van het KH. JDTV bracht een bezoek aan de Salomonson-martelkelders:

Nu gaan we hier niet beweren dat Rene Kiers een pedofiel is, maar helemaal los van de pedo-netwerken staat hij nu ook weer niet. Zijn clubgenoot Hammerstein deelde weer jaren het kantoor met Gerard Spong tegen wie mensen ook verklaringen hebben afgelegd van kindermisbruik onder wie de moeder van zijn zoon Xander. Demmink was met Rene Kiers en Ivo Opstelten lid van Minerva en daarnaast was Demmink dus de belangrijkste client van Pels Rijcken waarvan Kiers weer de voorzitter is. Opvallend is dat de Peter Schols uit de overlijdensadvertentie al de vijfde dode is uit de jaarclub van 16. Ver boven het gemiddelde. The price of living dangerously, zullen we maar zeggen. Opvallend is ook dat Berend Jan Drijber uit de jaarclub Ons Genoegen ook partner is bij Pels Rijcken. Tevens valt de naam van Diederik van Wassenaer op, topman bij ING. Leuk erbij te hebben. Maar de vraag is nu tegen de achtergrond van dit alles: hoe geloofwaardig is de aangifte van Rene Kiers tegen Micha? Mag Kiers over al deze feiten en omstandigheden worden gehoord? 20 augustus doet het Haagse Hof uitspraak over onze onderzoekswensen.

Print Friendly, PDF & Email
Share