REMEMBER WHO YOU ARE !

by Charlotte Smith, aged 13

Remember who you are,
Your real self isn’t far,
Remember what you forgot,
You need to follow the dot to dot

We’ve been kept in a cage,
Fed greed, anger and rage,
Taught how to want and need,
To kill because of greed

In this cage, no room to stand,
Only room for them to demand,
We don’t know the truth of life,
Only the curves of a killing knife

We make fool of another’s mind,
We are taught not to be kind,
They feed off our sadness and fears,
They drink unhappy, upset tears

They want us to fight in any war,
So they can laugh at the horrid gore,
To bet all their money on who will win,
Like a boxing or wrestling ring

They feed us bullshit, they fed us lies,
They cover up the people’s cries,
They ridicule those who say they are bad,
Those against them, they label mad

But humans are starting to stand,
In a circle of love, hand in hand,
End this darkness, to find the light,
We won’t back down without a fight

We are awake! The lion shan’t sleep!
We aren’t frightened, following sheep,
We have remembered who we are,
We say, ‘Your real self isnt far’.

—————————————————–

Marcel Messing
(April 2012)

Jij mens

Jij mens,
die je handen hebt laten ketenen
je geest gevangen liet nemen
je vrijheid verspeelde
boog voor goden en halfgoden
voor koningen en keizers
tirannen en alleenheersers,
weet je wie je werkelijk bent?

Weet je van het koninkrijk in je
van een staat van bewustzijn
waarin geen slaven en meesters bestaan
waarin handboeien en ketens
nimmer vorm krijgen
waarin tralies niet bestaan
de geest eeuwig vrij is
in vrede, licht en liefde?

Jij mens,
die eeuwenlang je waardigheid liet vertrappen
je liet knechten
die slaafde en zwoegde
voor hen die je als vee bijeendreven
in hun kraal van begeerten,
ontwaak uit je nachtmerrie van onwetendheid.
Jij mens,
die verdwaalde in het labyrint der leugens
en op zoek naar waarheid
misleid werd door valse goden en profeten,
ga nu eindelijk rechtopstaan
nu je weet dat de waarheid verborgen is in jezelf,
niet te vinden in stenen tempels van priesters
die je steeds weer uitbuiten
niet wordt aangereikt door hen die met gladde tongen
je stem ontnemen
niet gehoord wordt door hen
die leugens gedrukt verkopen.

Jij mens,
zing niet meer mee in het slavenkoor
der verdwaalde zielen
het slavenkoor der onwetenden
het slavenkoor van geknakte zielen.
Breek de ketenen
hoor de roep der tijden
dit is je kans
dit is je mogelijkheid.
Jij bent licht en liefde
eeuwige vrijheid.

 

Print Friendly, PDF & Email
Share