REGERING FINANCIERT KINDERMISHANDELING

Ingezonden door vader van Narda

Graag wil ik u informeren over het verzoek van onze dochter die na het indienen van een klacht over jeugdzorg via een spoed OTS procedure uit huis is geplaatst naar de andere kant van het land, waarbij ook het bezoek onmogelijk is gemaakt ondanks gerechtelijke afspraak.

Op verzoek van Narda wil ik jullie informeren:

“STOP DE DOOR DE REGERING GEFINANCIERDE KINDERMISHANDELING DOOR JEUGDZORG”

Narda zit na 5 jaar mishandeling door jeugdzorg en gezinsvoogdij in beperking opgesloten in een voormalige jeugdgevangenis.

Waarom?

Omdat zij na beëindiging van de OTS vorig jaar december hulp vroeg om de mishandeling en seksueel misbruik door een hulpverlener / oud co-mentor van school te verwerken en een plek te geven.

Nu moet zij onder dwang een therapie gaan volgen om te accepteren dat zij zwakbegaafd / zwakzinnig is zoals de gezinsvoogdij zonder onderzoek heeft bepaald.

Jeugdzorg heeft zelfs al in de rapportage opgenomen dat het de vraag zou zijn of Narda ooit zelfstandig zou kunnen wonen, wederom zonder onderzoek.

Onderzoeksrapporten van de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij worden consequent met vele leugens gevuld en de eigen mening van Narda wordt niet erkend.

De kinderrechters lezen deze rapporten, maar doen geen onderzoek naar de waarheid zoals volgens de wet op de jeugdzorg en het bestuursrecht wel zou moeten.

Wanneer de rechter tijdens de zitting middels bewijs wordt geconfronteerd met de leugens van Jeugdzorg, worden deze leugens niet opgenomen in het vonnis, waarna jeugdzorg de stelling inneemt dat de rechter de leugens tot waarheid heeft bevestigd door deze niet puntsgewijs in het vonnis op te nemen.

In het volgende verzoek tot verlenging staan deze leugens dan vervolgens opnieuw opgetekend met de vermelding dat het rapport tijdens de vorige zitting door de kinderrechter is geaccordeerd.

Vervolgens werden de rapporten zonder toestemming van Narda of haar ouders in strijd met de wetgeving rondgestuurd langs diverse instanties zoals de gemeente, de DWI, de dienst Zorg en Samenleven, de woningbouw en anderen in haar omgeving.

Narda wilde bijvoorbeeld graag leren en een diploma halen. Onderzoek werd door de gezinsvoogd verboden omdat dit voor Narda te belastend zou zijn. Onafhankelijk onderzoek toonde echter aan dat Narda met een dyslexie programma het VMBO zou kunnen halen, echter de gezinsvoogdij verbood het, negeerde zelfs een uitspraak van de rechter hiertoe.

Op de praktijkschool waar de gezinsvoogdij haar zonder toestemming van haar ouders plaatste mocht zij in de eerste jaren op last van de gezinsvoogdij haar eigen naam niet gebruiken, omdat de gezinsvoogd had bepaald dat zij moest luisteren naar de naam Rosamunda van Bremen.

Zij werd wekelijks door een medewerkster van Altra uit de klas gehaald en moest dan zeggen dat de mening die zij zelf had gegeven tegen de kinderbescherming en de gezinsvoogd niet haar eigen mening was maar die van haar vader. Zo moest Narda ook verklaren dat haar vader haar dyslexie had aangepraat.

Narda kreeg vervolgens op de school bijna geen onderwijs, maar moest gedurende 3 jaar de toiletten schoon houden.

Op de Facebook pagina van Narda wordt het hele verhaal van Narda in de komende periode op de tijdlijn ingevuld en beschreven.

Laat een ieder van deze mishandeling en opsluiting weten en help Narda vrij te krijgen.

KINDERMISHANDELING IS EEN MISDAAD. DIT ZOU VOORAL MOETEN GELDEN VOOR DE KINDERBESCHERMING EN GEZINSVOOGDIJ INSTELLINGEN.

Wij danken jullie voor het lezen van deze mail

Print Friendly, PDF & Email
Share