REDACTEUR ARGUSOOG WEER GEÏNTIMIDEERD

BREAKING: ITALIAANSE RECHTERS DURVEN WAT DE NEDERLANDSE NIET MEER KUNNEN * HADDEN WE MAAR ‘ITALIAANSE TOESTANDEN’ IN NEDERLAND * NEDERLANDSE RECHTSTAAT COMPLEET CRIMINEEL EN CORRUPT, RIJP VOOR DE BRANDSTAPEL * KOMT ALLEN NAAR HET DEMMINK-PROTEST MORGEN IN DEN HAAG! [download flyers]

PEDO-CRIMINELEN PAKKEN IEDEREEN AAN DIE ZE EXPOSEN! BENT U DE VOLGENDE?

Op donderdag 25 oktober meldde zich opnieuw een deurwaarder aan de deur bij de natuurlijke persoon van de redacteur Arend Zeevat van Argusoog. Hij liet op het adres een bevel tot het betalen van een dwangsom , naar in eerste instantie werd gedacht, van  € 29.445,04 achter. Al eerder had men op het adres een brief achtergelaten met daarin vermeld dezelfde dwangsom, die men meende te kunnen incasseren door bij zijn werkgever beslag te leggen op zijn salaris. Deze intimidatiepoging werd getorpedeerd doordat een medewerkster van de salarisadminstratie van die werkgever constateerde dat er een verkeerd Burger Slaven Nummer was opgegeven.

Blijkbaar zijn de eisende partijen niet van zins hun intimidatiespel op te geven en zijn er andermaal toe overgegaan het opnieuw te proberen. Verdere details hierover zullen spoedig volgen.

 

Aanvulling

Wonderbaarlijke vermeerdering
Inmiddels zijn er meer details bekend over deze hernieuwde intimidatie van Argusoog-redacteur Arend Zeevat. Een belangrijk punt is dat men sinds het uitspreken van het vonnis op 23 december 2011 en het niet betalen van de proceskosten door Zeevat, ruim een half jaar totaal niets van zich heeft laten horen. Geen enkele herinnering, geen enkele aanmaning werd door de eisende partijen verstuurd ten aanzien van het in gebreke blijven van de betaling van de proceskosten.

Het lijkt er nu alleszins op, dat men een juist moment heeft afgewacht om met donderend intimiderend financieel geraas over Zeevat heen te kunnen denderen. Wetend dat hij de verlangde dwangsom nooit zou kunnen betalen, is dit een doelbewuste poging om hem de stuipen op het lijf te jagen en hem desnoods financieel de afgrond in te helpen. Dit moge blijken uit de wonderbaarlijke vermeerdering van het gewenste te incasseren bedrag in vergelijking met het bedrag dat de eisers via de beslaglegging op het salaris meenden te kunnen stelen. Het is werkelijk te triest voor woorden dat een uit gemeenschapsgelden betaalde Jeugdzorg zich met dit soort zieke criminele praktijken bezighoudt. Kijk naar de afbeeldingen van de laatse brief die op het adres van de natuurlijke persoon van Arend Zeevat werd bezorgd.

 

 

 

 

Om nog maar weer eens in herinnering te roepen waar dit allemaal ook al weer om ging, worden hieronder de afbeeldingen van het door de zwarte togamaffia in totale collusie met de eisende partijen, wegens hun gemeenschappelijk kinderrovende belang, uitgesproken vonnis op 23 december 2011 weergegeven.

 

 

 

 

 

Het rechtspraak.nl-archief
Er is onderzoek gedaan op www.rechtspraak .nl naar het kort geding en het vonnis in deze zaak. Getuige de volgende printscreens kwam het daar niet voor.

Printscreen zoeken op rechtspraak.nl op gedeelte zaaknr. 505299

 

Op geheel zaak/rolnummer: 505299/ KG ZA 11-1894 SR/MV

Geen resultaat dus.

 

Wel in het systeem?
Uit telefonisch  contact met de Rechtbank Amsterdam is vandaag gebleken dat deze zaak wel in het systeem staat weergegeven. Dit gegeven kunnen we nemen voor wat het waard is. Velen weten immers inmiddels dat het corrupte Justiële systeem zich in haar virtuele rechtsgang bediend van drie verschillende datastromen. De eerste geeft de zaken weer die al afgehandeld en voorgekomen zijn, de tweede die nog niet afgehandeld en nog niet voorgekomen zijn en de derde tenslotte, geeft de zaken weer die al wel afgehandeld zijn……, maar nog niet voorgekomen.

Dus het feit dat een zaak wel voorkomt in het systeem zegt nog niet zoveel. Het gaat er om binnen welke datastroom binnen de virtuele rechtsgang de zaak in het systeem voorkomt. Ook hier wordt de uitspraak van de stichter van de Orde der Illuminaten, Adam Weishaupt, zichtbaar in de praktijk gebracht.

“The great strength of our order lies in its concealment .Let it never appear in any place in its own name, but always covered by another name and another occupation.”

Het moge duidelijk zijn dat deze zich als sociaal-maatschappelijke organisaties presenterende onderaannemers van een op burgers parasiterende overheid, verworden zijn tot de slachttanden van een steeds inhumaner wordend monster. De ontmenselijking van de samenleving die op alle fronten aan het opmarcheren is, kan alleen gestopt worden door je eigen menselijkheid te ontdekken en verder te ontwikkelen. No matter what and no matter what the cost. Men kan niet ‘God’ en Mammon tegelijkertijd aanbidden. We kunnen niet én onze comfortzone in stand willen houden en tegelijkertijd maar afgeven op het oh zo foute systeem. We kunnen niet afgeven op de duivels buiten ons, terwijl ons gedrag nog te vaak geregeerd wordt door de duivel in ons. We kunnen niet eindeloos maar anderen het vuile werk op willen laten knappen, terwijl we zelf niets doen en maar mopperen op anderen dat ze niets doen. We kunnen niet anderen op angsten blijven wijzen, terwijl we zelf nog zo van angsten vervuld zijn en ons daardoor laten bepalen. De grote vraag is of jij de moed hebt om een werkelijk verschil te willen maken.

We leven in een tijd waarin we allemaal worden uitgenodigd om kleur te bekennen, een keuze te maken tussen het alleen dienen van het eigenbelang c.q. het groepsegoïstische belang, of het belang van het geheel van de gemeenschap.

Wanneer individuen zich niet in een gemeenschappelijk belang kunnen verbinden, dan zal het geheel als los zand uit elkaar vallen. Dus de cruciale vraag is:

Hoe ga jij je menselijkheid vormgeven?

Laatst bijgewerkt: 26 oktober 2012, 19.10 uur

 

Bron: Argusoog.org

Meer over Ben vd Brink hier

 

Feitenoverzicht Ben vd Brink

Kort feitenoverzicht zaak familie van den Brink **Update: Interviews Brian Gerrish, Micha Kat en Nieuwsuur over Jeugdzorg**

 

Op veler verzoek is er een chronologsich feitenoverzicht gemaakt met betrekking tot de ontvoering van de kinderen van Ben van den Brink en Leonie Minkema, Nirvana en Demi. Dit feitenoverzicht is hieronder weergegeven en zal na plaatsing op een aparte pagina via een button/link rechtsonder op de berichtenpagina permanent oproepbaar blijven. Zie afbeedling hierna. Het zal in de loop der tijd geactualiseerd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het past hier om Ingrid van der Kleijn, die enkele dagen noeste arbeid heeft geleverd om dit overzicht te maken, hartelijk te bedanken voor haar inzet. 

 

 

 

 

 

1. 2009. Ben van den Brink ontdekt dat zijn 2 dochters Demi en Nirvana worden misbruikt en mishandeld door zijn schoonvader en zijn vrienden. Vlak daarna vertelt zijn vrouw dat haar hetzelfde is overkomen. Ben wil verhaal halen bij zijn schoonvader, die inmiddels de politie heeft gebeld, en wordt omsingeld door 11 politie auto’s.

2. 15 september 2009. Ben meldt zich bij politiebureau Alkmaar, wordt daar aangehouden en 6 maanden vastgezet wegens bedreiging schoonvader. Een invloedrijke man met veel contacten.

http://www.argusoog.org/corrupte-rechtsgang-ben-van-den-brink/

3. 24 september 2009. Terwijl Ben in de gevangenis zit worden Nirvana en Demi uit huis gehaald en overgebracht naar het OCK het Spalier in Zandvoort. Ben en Leonie zijn geschokt dat hun misbruikte kinderen ook nog eens uit het gezin worden gehaald. Contact met de kinderen is er nauwelijks. De schoonvader mag Demi en Nirvana gewoon bezoeken.

4. In deze periode, zij is alleen thuis, wordt Lenonie herhaaldelijk verkracht door haar vader en een aantal van zijn vrienden, waarbij meerdere keren een politieagent uit Schoorl betrokken is.

5. Begin november 2009. Arts van OCK Het Spalier onderzoekt beide meisjes en stelt mogelijk sexueel misbruik vast.

6. 23 maart 2010 komt Ben weer vrij.

Bij zijn vrouw Leonie komen steeds meer ervaringen los die zij jarenlang heeft weggedrukt, waaruit blijkt dat zij door meerdere families in de woonplaats is misbruikt. Ook andere kinderen uit deze families werden uitgewisseld in misbruikkringen, bij velen al generaties lang. Voor Ben was dit niet te behappen. Hij wist niet wat hem overkwam.

7. Ben speurt verder, nu met hulp en zoekt de publiciteit op. Schakelt Europol, Stichting Morkhoven en Scotland Yard in. Ondervraagt diverse medewerkers van (9) verschillende instanties in het land, post op diverse plaatsen. Hieruit blijkt dat meerdere kinderen bij OCK het Spalier sexueel misbruikt worden. De instantie doet alles om dit te ontkrachten. Bovendien blijkt uit deze onderzoeken dat kindermisbruik bij instanties ongekend groot is.

Er wordt door onderzoekers verbanden gelegd tussen pedo-netwerken en het structureel sexueel misbruik van kinderen. De vraag werpt zich op of er sprake is van kinderhandel in Nederland.

http://www.argusoog.org/thema-uitzending-buro-jeugdzorg-het-vervolg-2/ .

Beluister 3e uur Ben van den Brink en Nico mul voor details bovenstaande

8. Structureel sexueel misbruik houdt verband met satanische gebruiken en rituelen. Een bij velen onbekend onderwerp dat nu bespreekbaar wordt, waardoor meer inzicht komt in het hoe en waarom van kindermisbruik.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Satanisch_ritueel_misbruik

http://www.alternatiefberaad.nl/downloads/casus-saditisch-ritueel-geweld.pdf

9. Augustus 2010. Leonie bezoekt de huisarts met Demi voor verwijderen wrat, onder toezicht van een begeleider van OCK het Spalier. Demi raakt in paniek als de arts aan haar billen wil komen, ze is bang “dat hij er wat in stopt”.

10. Maart 2011. Ben en Leonie willen Nirvana laten onderzoeken door een onafhankelijke Haarlemse arts. OCK het Spalier ontdekt dit en brengt de kinderen met spoed naar een geheime locatie (achteraf blijkt in Huizen), waar zij 8 dagen worden weggehouden van school, zodat elk spoor van sexueel misbruik niet meer te achterhalen is. Demi en Nirvana wordt contact met ouders ontzegd. Onder toezicht mag Leonie 1x per twee weken de meisjes anderhalf uur zien.

11. 19 augustus 2011. Demi en Nirvana worden overgeplaatst naar het Wilmahuis in Zoetermeer. Ben mag zijn kinderen nauwelijks zien, telefonisch contact is beperkt mogelijk. Ook hier gaat het misbruik door merkt Leonie omdat zij dezelfde ervaring heeft.

12. 20 september en 19 oktober 2011. Rechtszittingen die niet op het officiële landelijke gezagsregister voorkomen, over besluit uithuisplaatsing Demi en Nirvana en ontheffing gezag Leonie. Beide Rechtszittingen bestaan dus officieel niet zijn illegaal.

13. 1 November 2011. Onrechtmatige arrestatie Ben van den Brink. Ben en Leonie worden klemgereden door politie, Ben zwaar mishandeld en onder valse voorwendsels opgesloten. Er wordt geprobeerd een psychologisch rapport af te dwingen t.b.v. langere opsluiting. 4 november vrijlating.

http://www.argusoog.org/breaking-ben-van-de-brink-met-veel-geweld-gearresteerd/

http://www.argusoog.org/onrechtmatige-arrestatie-ben-van-den-brink/

Steeds meer onrechtmatigheden worden ontdekt op documenten, namen en foto’s van politie-agenten die ook andere functies vervullen bij jeugdzorginstanties, een aantal rechters die tegen de normale regels beslissingen nemen etc. Alles wordt openlijk besproken en gepubliceerd op Argusoog. De site wordt gedwongen te censureren om beëindiging of hoge dwangsommen te voorkomen.

14. Anneke Bleeker geeft publiciteit aan de zaak op haar website en wordt uitgenodigd door de burgemeester van Bergen Hetty Hafkamp en het hoofd van de regio-politie Duinstreek de heer Kooijman om toelichting. Er wordt van hun kant geen actie ondernomen.

http://www.verontrustemoeders.nl/pagina49.html

15. 9 december 2011. Ben vertrekt met dossiers naar Europol Duitsland om onrechtmatige opsluiting te voorkomen. Zet alles op alles om zijn dochters thuis te krijgen.

http://www.argusoog.org/ben-van-den-brink-opnieuw-belazerd-door-pedo-justitie/

http://www.argusoog.org/breaking-ben-van-den-brink-gaat-internationaal/

16. December 2011. Politie doet inval bij vrienden Ben en Leonie elders in het land om Ben op te pakken. Zonder succes.

17. 20 januari 2012. Inval politie zonder huiszoekingsbevel. Ben ontvlucht.

21 januari 2012. Leonie, alleen thuis, wordt regelmatig geïntimideerd door politie en er wordt opnieuw een onrechtmatige inval gedaan. Live verslag hier:

http://www.argusoog.org/breaking-inval-in-huis-ben-van-den-brink/

http://www.argusoog.org/inval-ben-van-den-brink-de-huiszoekingsbevelen/

Leonie duikt onder om geen verder risico te lopen op nog meer intimidatie of erger. Pleegouders Wilmahuis willen paspoort aanvragen voor Demi en Nirvana t.b.v. vakantie. Ben en Leonie zijn hier fel tegen en geven geen toestemming.

18. Begin februari 2012. Leonie mag Demi en Nirvana een maand lang niet bezoeken.

http://www.argusoog.org/donatie-oproep-ben-van-den-brink/

19. 22 februari 2012. Opnieuw arrestatie Ben

http://www.argusoog.org/breaking-ben-van-den-brink-opnieuw-gearresteerd/

http://www.argusoog.org/opnieuw-onrechtmatigheden-in-zaak-ben-van-den-brink/

20. 24 mei 2012. Ben wordt per vonnis van de rechter tijdens een nieuwe zitting zonder schorsingsvoorwaarden vrijgelaten. De zaak wordt aangehouden tot 11 juli, de datum waarop een nieuwe zitting gepland is. Deze wordt echter kort voor de zittingsdatum gannuleerd, daar er geen reclasseringsrapport is. Dit rapport zal er ook niet komen, omdat Ben geen contact heeft met de reclassering. De zaak tegen Ben blijft dus in het luchtledige hangen en er is hierover geen verdere communicatie tussen Justitie en Ben.

21. Het gezinshuis, Wilmahuis, staat op diverse sites vermeld. De eigenaresse zou volgens haar zeggen in dienst zijn van de Hoenderloogroep.

http://www.rkk.nl/zondag-van-Van-Willigenburg/archief/2010/detail_objectID707722.html

Maar ook onder Stichting Jeugdformaat vallen. Volgens Inspectie Jeugdzorg is beide niet het geval. Op een later tijdstip zegt zij voor zichzelf begonnen te zijn. Dit is tegen de regels van Inspectie Jeugdzorg en mogen de kinderen daar niets eens verblijven.

De ex-man van deze vrouw, die daar regelmatig over de vloer komt, is een politie-agent.. En wel dezelfde agent die 2 november 2011 aangifte deed,één dag na de arrestatie van Ben.

22. 21 juli-12 augustus 2012. Kinder worden tegen gezag ouders in, 4 weken meegenomen naar Kroatië.

23. De roep om onderzoek i.v.m. een ‘inner circle’ binnen instanties wordt steeds sterker i.v.m. nep procedures, vervalste documenten en een aantal rechtszaken die niet officieel geregistreerd staan binnen de rechtbank. Ook blijkt dat de documenten waarop de ouders uit het gezag zijn ontheven op vervalste papieren van de rechtbank zijn gemaakt en niet voorkomen in het landelijk gezagsregister van de rechtbank in Amsterdam.

http://www.argusoog.org/brief-rechtbank-alkmaar-toont-leugen-gezinsvoogd-aan/

24. 15 september 2012. Nieuwe website wordt gelanceerd http://www.verontrustevaders.nl/ met als doel nog meer aandacht te vestigen op Demi en Nirvana en ze zo snel mogelijk naar huis te krijgen. Verder het pedofiele netwerk bloot te leggen en kinderen die hetzelfde lot ondergaan te bevrijden. Er is samenwerking met de Morkhovengroep en Scotland Yard.

25. Er zijn – mogelijk – personen herkend op cd’s welke de aandacht heeft van veiligheidsdiensten, ook in het buitenland – en die verband houden met eerder genoemde pedonetwerken, waarbij directe verbanden in Noord Holland (politie-functionarissen incluis ) niet worden uitgesloten en waarbij speciale aandacht voor Bureau Alkmaar – waar de aangiftes door de familie van den Brink niet mogelijk blijkt.

26. 18 september 2012. Historische 7-klapper in de zaak ‘Valse aanklagers uit Amsterdam en Alkmaar’ tegen Ben van den Brink uit Schoorl. Een brief d.d. 26-06-2012 van een neprechtbank A’dam aan advocaat Gerard van der Meer, die Ben tot voor kort heeft ‘bijgestaan’ in zijn strafzaak betreft schaduwdossier.

http://www.verontrustevaders.nl/ bericht 2 voor downloaden documenten

27. Oktober 2012. Demi en Nirvana zijn nog steeds niet thuis, ondanks dat uit officiële documenten blijkt dat ouders gewoon het gezag hebben.

http://www.argusoog.org/over-ontvoerde-en-vermiste-kinderen/

Vier rechtbanken rechtbanken t.w. Haarlem, Amsterdam, Den Haag en Alkmaar zijn op de hoogte gebracht met alle officiële stukken. Bij politiebureau Alkmaar is tot drie maal toe aangifte geweigerd aan te nemen. De media is benaderd, personeel van de scholen van Demi en Nirvana zijn gemaild etc. GEEN MENS IN NEDERLAND DIE WAT DOET!

 

 

 

Het is een dieptrieste situatie rond de kinderen. De mechanismen binnen bureau jeugdzorg, justitie, en alle mechanismen er omheen bieden geen hulp en oplossing en lijken eerder een bedreiging voor ons welzijn. Het gaat hier om kindermisbruik en erger door ‘’gestoorde mensen’’, te vinden in allerlei families en beroepsgroepen tot de rechterlijke macht aan toe.

 

Wie herinnert zich nog de incest zaak uit Epe, waar meer dan 200 mensen bij betrokken waren. Dit kon naar buiten komen omdat het slachtoffer het dossier openbaar maakte. De zaak in Oude Pekela, waar twee huisartsen zich sterk maakten om satanisch ritueel misbruik aan te tonen. Deze mensen zijn kapot gemaakt om hen de mond te snoeren. Terwijl ze in de USA als experts naam hebben gemaakt en veel slachtoffers hebben kunnen helpen.

 

De Helderse incest- en ontuchtaffaire, waar een 12-jarig meisje alle kenmerken had van satanisch ritueel misbruik. Waar nergens een uitspraak van de rechtbank is te vinden in het landelijk gezagsregister, maar die er wel had moeten zijn op 2 juli 1996. Toevallig ook weer de rechtbank in Alkmaar waar de uitspraak had plaats moeten vinden. Het meisje van Nulde, een nichtje van Mellony van Hemert, die het boek schreef ‘Mijn familie, wat geheim moest blijven in de zaak Nulde’. Waarom mocht dat boek niet worden uitgegeven en is Mellony volkomen belachelijk gemaakt in de pers? De Zandvoortzaak waar Marcel Vervloesem gedegen onderzoek naar heeft gedaan. Bewijzen had van hooggeplaatste figuren op beeld en geluid etc. Hij werd 4 jaar opgeborgen en zijn bewijslast werd aangemerkt als bezit van kinderporno, is in beslaggenomen door justitie en nooit openbaar gemaakt. Het zijn te veel voorbeelden.

 

Het is tijd dat het fenomeen satanisch ritueel misbruik erkend en belicht wordt. Dat slachtoffers van families die van generatie op generatie, gruwelijk geweld ondergaan en daardoor meerdere persoonlijkheden ontwikkelen die gestuurd worden door een satanische cult, erkenning krijgen. Een therapeutische begeleiding door professionals krijgen, die weten hoe ze deze mensen kunnen verlossen uit hun misère. Dat kan alleen als wij onze ogen hiervoor durven te openen (zie punt 8). En de mensen die dit afschermen in de schijnwerpers te zetten.

 

Laten wij nu in Nederland het onrecht bij de wortels aan pakken om alle kinderen die in deze situatie verkeren een toekomst te geven.

 

Ingrid van der Kleijn

 

 

 

Gerelateerde informatie:  

 

* DE HELDERSE INCEST-EN ONTUCHTAFFAIRE

 

De ontuchtaffaire rond een nu 12 jarig meisje heeft alle kenmerken van grootschalig ritueel misbruik. Dat zegt een van de advocaten (…) Een van de advocaten haalt uit de dossiers dat het meisje ‘letterlijk en figuurlijk is blootgesteld aan familieleden, kennissen en buren’. De verdediger: ‘ik maak uit het dossier op dat het om rituelen is gegaan. Er is sprake van dat er maskers worden gedragen; ik lees over beschilderingen.Tijdens de bijeenkomsten heeft het kind allerlei seksuele handelingen moeten verrichten, er is zelfs een hond in het spel geweest’(…) De advocaat zegt naar buiten te treden omdat de bevolking er bij grote misdrijven recht op heeft te weten wat zich heeft afgespeeld.

 

http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=2886

 

Deze info had men ons mede moeten delen destijds maar werd ons gewoon onthouden – en dat is waarvan we nu dus de vruchten plukken..

 

* http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/05/15/de-ontmaskering-van-de-bovenwereld/

 

 http://www.mamjo.com/forum/index.php?action=printpage;topic=400175.0

 

* http://www.digibron.nl/search/share.jsp?uid=00000000012df1574854ea16d1243530&sourceid=1011

 

* http://www.digibron.nl/search/share.jsp?uid=00000000012df15aa4e5be897b7a4704&sourceid=1011

 

* http://rondehuis.blogspot.nl/

 

* http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/article14179153.ece/Vader-na-twintig-jaar-vervolgd-voor-incest-

 

* http://www.dailymotion.com/embed/video/xelx2t?theme=none

 

* http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/correspondent/1944428.stm

 

* http://www.undovedmind.org/ISGP/articles/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm

 

* http://www.undovedmind.org/ISGP/articles/dutroux/Belgian_X_dossiers_the_accused.htm

 

*http://www.arrestdemmink.com/index.asp?idmenu=4&title=News_and_Letters_from_Non-Profit_Organizations&idsubmenu=126#.UG2Nr5gxpuL

 

* http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/9588692/Met-investigate-Sir-Jimmy-Savile-as-dozens-more-abuse-allegations-are-made.html

 

* http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/tv-star-is-third-accused-of-sexually-assaulting-girl-in-saviles-dressing-room-8198500.html

 

* http://www.dailymail.co.uk/news/article-2213608/Was-sex-ring-inside-BBC-Jimmy-Saviles-Radio-1-colleague-procured-girls-him.html

 

* http://www.dailymail.co.uk/news/article-2213621/Claire-McAlpine-A-15-year-old-killed-leaving-diary-naming-DJs-abusers-Disturbing-questions-John-Peel-So-starts-WERE-involved.html

 

* http://blogs.telegraph.co.uk/news/damianthompson/100184007/the-rotten-culture-at-the-heart-of-the-bbc/

 

* Enzovoort

 

* Enzovoort

 

 

 

Tot slot enkele op Argusoog geplaatste onthullende reacties van een satanisch misbruikslachtoffer:

 

Geplaatst op 29 september 2012 at 14:38

Zoek verder…maar weest voorzichtig.
Het bestaat al vele jaren…al voor de oorlog.Captains of industry waren er bij betrokken. In mijn geval waren het de rijken…en niet te vergeten de politie zelf.Mijn dagboekjes kunnen jullie krijgen. Hier staan alle verhalen in van zaken die ik heb meegemaakt en vooral in mijn prille jaren. Vele mensen kunnen/willen het niet geloven maar helaas is het maar al te waar.Het gebeurde in ondergrondse kelders…in kerken…in scholen waar al niet. Het was een groot netwerk door heel europa en zelfs daarbuiten.

Geplaatst op 29 september 2012 at 14:38

Satanisch ritueel misbruik is er al veel jaren. Eerst was het een topic voor alle bladen en televisieprogramma’s. Ben een paar maal geintervieuwd maar plots was het over.
Nu ben ik al aardig aan de leeftijd maar nóg heb ik problemen met artsen, psychiaters….kerken en weet U waarom…In de satanische cult waar ik slachtoffer van was zaten hooggeplaatsten.. De plekken kan ik nog wel dromen. Zal een paar plaatsen noemen…..Delft,Rotterdam, Zwijndrecht….Mijdrecht…Scheveningen, Haarlem, Valkenburg, Bern, Zurich….Bazel, Aken,Keulen, Lugano, Verviers,Brussel, Zuid Oost Italie…Milaan. Het waren hele internationale netwerken met kopstukken over heel europa..Speelden elkaar het balletje toe.

Tot nu is het sedert de jaren 9o steeds ontkend. Politiemensen kregen de informatie niet serieus te nemen want we waren óf allemaal gek of een therapeut praatte het ons aan.
Het typische van het geheel is dat veel gebeurde beneden in een kerk en kelders van grote huizen, Men hoorde dan het geschreeuw niet van de gemartelden.Gemarteld werd er en hoe.Vaak was het zo dat er ondergrondse gangen waren van een gebouw naar een kerk bijv.en met name kath.kerken….Als ik een kerk zie dan griezel ik al van het kruis want de cult gebruikte ook een kruis maar dan omgekeerd.

Geplaatst op 4 oktober 2012 at 16:24 | In antwoord op ben vd brink.

Heeft totaal geen zin dat onderzoek. Ik kreeg op mijn 8e al een geslachtsziekte. Er werd niet gevraagd hoe dat zo maar kon. Laks of zaten ook zij in de satanische secte.

Geplaatst op 4 oktober 2012 at 13:37

Zal een voorbeeld vertellen wat ik moest doen en ondergaan. Ben 4x zwanger geweest van welke dader(s) weet ik niet. De eerste keer was ik 14 en de rest erna weet ik uit het blote hoofd niet meer. Dan moet ik eerst mijn dagboekjes terug hebben die ergens zijn opgeborgen ver van mijn huis. Je moest bijv. een baby doden. Deed je dat niet dan zeiden ze jou te doden. Ook mijn moeder deed mee en als ze dat niet deed dan zouden ze me doden. Dus…deed ze maar mee. Vluchten had gekund maar dat deed ze helaas niet.
Ik heb er veel mankementen aan overgehouden….oorklachten..verwringing van het bekken…bodymemories.niemand meer durven/kunnen vertrouwen en doe je dat wel dan hang ik want weet dan het verschil tussen kwaad en goed niet meer. Als ik een baby zie dan vraag ik me af…hoe is het bij jou thuis. Eens…ik was een jaar of tien toen ik aan mijn moeder vroeg…mamma waarom moet ik leven…Een groot deel van mijn familie deed mee en toen ik het eens aanroerde zei een neef…ga jij maar gauw naar een psychiater. Hoezo psychiater,,,hij wist toch beter?

Ben een loner en altijd gebleven want wie kun je immers vertrouwen? Weet U het?Heb veel cultsurvivers ontmoet in de loop van de jaren en allemaal zaten we met dezelfde problemen. De meesten waren niet getrouwd,zaten in de bijstand en het is een groot wonder…dat ikwel trouwde en evenmin in de bijstand kwam,Een meervoudige persoonlijkheid ben ik niet geworden want al jong vocht ik op mijn manier terug.

Geplaatst op 4 oktober 2012 at 16:40

Er was in het land al een praatgroep voor vrouwen en mannen die in een satanische cult gezeten hadden,(als kind) Het is dus al heel oud….Niemand geloofde je immers. Daar kon je je ei kwijt. Helaas bestaat de groep niet meer….Waarom niet is de grote vraag. Het is wel zo dat er vaak spionnen tussen zitten en doen alsof ze ook slachtoffer zijn. Kijk naar hun handen en zie je daar een ring…met een zwarte steen of doodshoofd. Wees er dan maar zeker van dat…vul de rest zelf maar in.Loop eens door amsterdam…..Ze herkennen elkaar door duim en pink op te steken. Dan weet je al hoelaat het is. Een cultdader. Helaas weten maar een paar mensen waar het hier om draait.Wat ook opvallend is is het feit…toen fictieve herinneringen zijn intrede deed de therapeuten stopten want veel te bang voor een proces aan hun broek kregen want men had het haar of zijn kind aangepraat dat het cult had meegemaakt.Ze kregen allerlei mankementen opgeplakt….van fantast…schizofreen…Mij is dat als een van de weinigen nooit overkomen maar wel iets anders wat ik liever niet benoem omdat ik er niet veel voor voelweer in de problemen te komen.Ze probeerden mij de dood in te jagen…maar niet gelukt.

Waar ik fel op tegen ben is naschoolse opvang…want wat spoken ze uit met je kind. Bij mij deed het hoofd van de lagere school het in het kolenhok.Ook hij zat in de sekte.
Deed aangifte bij de politie maar bleek deze politieman (lees dader er ook middenin te zitten(waar niet).Voor straf moest ik een zwangere dalmatier in de buik schoppen…maar weigerde. Weet nog precies waar het was en wel achter de schiedamseweg in rotterdam. Waar ik geen aangifte heb gedaan? Vrijwel overal maar het hielp nergens.
Voor ik het vergeet…zat in mijn jeugd in Indonesie op een plek waar veel diplomatenhuizen stonden. Daar wisten ze er ook wat van.

 

 

 

**Update: Interview Brian Gerrish en Micha Kat met BJZNH**

 

Bekijk onderstaand interview met Brian Gerrish over een voorgekookt showproces aangaande staatsbemoeienis met ouders en kinderen in Engeland en beluister de gelijkenis met de NL-situatie.

Interview Micha Kat met BJZNH

Nieuwsuur over Jeugdzorg

 

ot absoluut besluit van dit artikel wil ik een foto plaatsen die datgeen weergeeft waar het wat mij betreft bij de georganiseerde kinderhandel om gaat. Namelijk het totaal kapot maken van de meest fundamentele sociale structuur van onze samenleving, waarin kinderen hun eigen emotionele ontwikkeling kunnen ervaren. Natuurlijk is binnen de inmiddels volkomen verziekte sociale ordening die gezinscultuur niet perfect. Maar is perfectie hetgeen we naar moeten streven? Hebben kinderen misschien ook het recht om hun eigen zingeving op basis van hun eigen levenservaringen te kunnen bepalen? Wordt hiermee niet de kern geraakt van de meest wezenlijke vrijheid, die het geboorterecht van ieder mens is, namelijk onvoorwaardelijke zelfbeschikking over lichaam, ziel en geest?

Bron: http://www.argusoog.org/kort-feitenoverzicht-zaak-familie-van-den-brink/

Print Friendly, PDF & Email
Share