RECTIFICATIE HAARLEMS DAGBLAD

Op vrijdag 4 januari 2013 publiceerde deze krant op de voorpagina en op Internet een artikel getiteld “Speurder uit Overveen stalkt Bauke Vaastra” [zie ook het vervolgartikel hieronderMariannes moeder geloofde speurder].

Een aantal stellingen in dit artikel blijkt achteraf onjuist en onzorgvuldig te zijn geweest. Dientengevolge rectificeren wij als volgt.

– Onze krant kwalificeerde de heer Dankbaar als een “zelfbenoemde speurder”. De heer Dankbaar maakt bezwaar tegen deze term omdat deze naar zijn mening een negatieve klank heeft.

– Het contact tussen de heer Vaatstra en de heer Dankbaar is tot eind 2010 wederzijds en vriendelijk geweest. Ook recent was er sprake van een wederzijds contact, waarin de heer Vaatstra de heer Dankbaar uitgenodigd heeft voor een dialoog. De term “stalken” kan daarom niet van toepassing worden geacht op de heer Dankbaar.

– Onze krant publiceerde een citaat van de heer Vaatstra waarin de heer Dankbaar een “vieze leugenaar” werd genoemd, aslmede de suggestie werd gewekt dat hij zich schuldig maakt aan strafbaar handelen. Omdat deze kwalificaties niet onderbouwd kunnen worden, is het onzorgvuldig geweest dit citaat te publiceren.

– Onze krant publiceerde dat de heer Dankbaar niet is ingegaan op een voorstel van de heer Vaatstra om naar de heer Dankbaar toe te komen. De heer Dankbaar stelt niets te weten van een dergelijk voorstel. Omdat de waarheid moeilijk is te achterhalen, is het onzorgvuldig geweest deze stelling te publiceren.

– Onze krant publiceerde dat de heer Dankbaar de heer Vaatstra ongevraagd heeft toegevoegd aan een internetsite over Marianne Vaastra. De heer Dankbaar stelt dat hij dit op verzoek van de heer Vaastra heeft gedaan. Omdat de waarheid moeilijk is te achterhalen, is het onzorgvuldig geweest deze stelling te publiceren.

– Onze krant publiceerde dat de heer Dankbaar de heer Vaatstra al sinds tien jaar benadert. Dit is niet juist gebleken. Het contact tussen beide heren is wederzijds geweest en bestaat sinds een jaar of drie.

– Het artikel wekt de indruk dat de heer Vaatstra geen prijs stelt op de “complottheorie” van de heer Dankbaar. Dit mag zo zijn, maar voor een volledig beeld is het correct om te melden dat de heer Vaatstra in het verleden de mening van de heer Dankbaar deelde.

– Elders in publicaties op het internet heeft de heer Vaatstra laten weten dat hij specifiek het Haarlems Dagblad krant heeft benaderd met als doel de heer Dankbaar in zijn eigen woonomgeving in een negatief daglicht te stellen. “De beste manier om zijn vrouw en kennissen duidelijk te maken dat hij gewoon met zijn onzinverhalen doorgaat is de kranten te benaderen die hij leest. Hem in zijn directe omgeving te treffen’, legt Vaatstra zijn keus uit.”

De redactie biedt haar verontschuldigingen aan de heer Dankbaar aan voor de deels onjuiste danwel onzorgvuldige berichtgeving.

Print Friendly, PDF & Email
Share