RECHTERS KRUIPEN VOOR PEDIGRAAF

UITSPRAAK IN PEDIGRAAF-ZAAK OVER TWEE WEKEN * RECHTER MONETTA ULRICI LIEGT, WIJST WRAKINGSVERZOEK TEGEN ZICHZELF AF, WERPT MICHA ‘MISBRUIK VAN RECHT’ VOOR DE VOETEN EN LEGT MICHA EEN ‘WRAKINGSVERBOD’ OP * RAF-ACHTIGE TOESTANDEN OP DE PARNUSSUSWEG * LEES MEER BIJ STEVE BROWN

BREAKING: SJUUL PARADIJS EN JOOST DE HAAS AANWEZIG OP PEDIGRAAF-ZITTING SAMEN MET TMG-JURIST

Het dieptepunt werd bereikt toen de tweede wrakingskamer zijn opwachting maakte. De eerste wrakingskamer was gewraakt omdat deze -net als de voorzieningenrechter- weigerde toe te staan dat er opnames werden gemaakt -zulks op verzoek van De Pedigraaf-, alle fans van Micha (tussen de 30 en 40: jongens BEDANKT!) achter kogelvrij glas wegzette wegens een ‘veiligheidsrisico’ terwijl de stoelen in de zittingszaal leeg bleven en deze beslissingen nam geheel in lijn met de gewraakte voorzieningenrechter. Meer details over de RAF-achtige wijze waarop de Amsterdamse rechtbank Micha probeerde te criminaliseren in bovenstaand filmpje van Steve Brown. Deze tweede wrakingskamer stond onder leiding van Monetta Ulrici (foto). “Ik ken jou” riep Micha. “Jou en je hele familie”.

“Ik heb nog gezoend met je zus Patricia en je andere zus Michaela was een dispuutsgenoot van mijn ex-vrouw. Patricia is weer getrouwd met een dispuutsgenoot van mij. Jij werkte toch bij Stibbe?” Het gezicht van Ulrici verwrong zich in een tronie van woede en wanhoop. “Jij werkte toch bij Stibbe?” herhaalde ik mijn vraag. “Ja, ik werkte bij Stibbe”. Achter het kogelvrije glas waar het publiek zat klonk geklap en gejuich. Maar toen deed Ulrici iets onvoorstelbaars. Toen ik zei dat ik geen andere keuze had dan ook haar te wraken wegens persoonlijke banden vanuit een gemeenschappelijk verleden in het Amsterdamse studentenleven, ontkende zij simpelweg alle feiten en omstandigheden. “Er is niets van aan” brieste ze. Vervolgens wees ze de wraking van zichzelf af, verweet Micha ‘misbruik van recht’ en legde Micha een wrakingsverbod op voor de rest van de zitting. Het enige dat Micha nog restte was de griffier te sommeren in het PV te laten opnemen dat hij zei dat Ulrici ‘in strijd met de waarheid heeft verklaard’. De griffier zou dat opnemen. Toen ik ook vorderde dat zou worden opgenomen dat Ulrici heeft geoordeeld over haar eigen wraking, begon zij te schreeuwen dat deze zitting was afgelopen, aldus de griffier belettend deze woorden toe te voegen aan het PV. Ulrici zat te stomen en te koken, de sfeer was om te snijden. Tegen deze rechter loopt reeds een disciplinair onderzoek wegens het verzwijgen van nevenfuncties en het onderhouden van collusie-achtige banden met de eliteadvocatuur waar zij met anderhalf been in staat, zowel vanuit haar eigen verleden dat van haar zus Michaela (foto) die bestuurder is bij NautaDutilh. Zo zien we hoe ‘onafhankelijke rechtspraak’ feitelijk pure terreur is van de criminele en plunderende elite die over lijken gaan hun eigen belangen te beschermen waaronder die van De Pedigraaf.

Opvallend was de aanwezigheid van Sjuul Paradijs en Joost de Haas, in 2007 met Bart Mos auteur van de beroemde Demmink-artikelen (‘topambtenaren in pedonetwerk‘) waarvan de krant nu geheel afstand neemt (‘heksenjacht op Joris Demmink‘). Bas le Poole ontkende overigens dat er sprake was van een U-turn van zijn client in de verslaggeving over Demmink. “Is niet waar! Niet waar!” riep de Pedigraaf-advocaat. Ik vroeg Sjuul op de gang waarom hij mij nou had ontslagen in 2008 als correspondent te Bangkok, maar ook na vijf jaar weigerde de hoofdredacteur deze vraag te beantwoorden of anderzins het woord tot me te richten. Joost kwam wel naarme te om een hand te geven. Joost is een goeie vent, ik mag hem eigenlijk heel graag. Voor het inhoudelijke deel begon rond 7 uur ’s avonds -na vijfeneenhalf uur preliminaire kwesties- waren ze echter al verdwenen. Over twee weken is de uitspraak. Op het www.pedograaf.nl-punt kan ik nooit aansprakelijk worden gesteld wat dat domein valt niet onder mijn beheer en gezag, net zomin als www.depedograaf.nl. Verder werd nog gevorderd dat ik De Telegraaf niet meer mag aanduiden als Pedigraaf. Dat zullen ze dan wel toewijzen, hoe krankzinnig dat ook is, want het enige gevolg van zo’n in de Nederlandse rechtspraak ongekend uitingsverbod (mag Pedigraaf dan wel?) zal zijn dat all over het internet het woord Pedigraaf zal opduiken. Ze kunnen geen kant meer op. Wel zijn ze na deze horror-voorstelling weer 50.000 Euro lichter op de Basisweg.

Print Friendly, PDF & Email
Share