RECHTERS COMPLEET IN PANIEK

ZWARTE MAFIA WEIGERT BIJBANEN OP TE GEVEN MAAR ZOU WEL BEZWIJKEN ONDER DE ‘WERKDRUK’ * HOUTHOFF BURUMA MOET OP 21 FEB. REAGEREN OP HET WESTENBERG-OMKOOPSCHANDAAL * MICHA-CLAIM BLIJFT UITERST KANSRIJK

Over de corruptie-affaires rond de ex-rechters Westenberg en Kalbfleisch mag nog altijd niet worden gesproken. Toch vormen deze twee voormalige toprechters slechts het topje van een smerige ijsberg van corruptie en belangenverstrengelingen. Juist dat is natuurlijk de reden dat er niet over gesproken mag worden. Maar om de total collapse in de kwaliteit van en het vertrouwen in onze rechters toch nog enigzins te kunnen verklaren, moet de zwarte mafia met iets komen. En dus begint de baas van de Hoge Raad opeens als een kind te janken over de ‘werkdruk’ die op korte termijn zal gaan leiden tot ‘ongelukken’. Deze ‘noodkreet’ van Corstens is schandalig en misdadig. Immers, als deze extreme ‘werkdruk’ al zou bestaan, wordt deze mede veroorzaakt door de tienduizenden vaak vet betaalde bijbanen die rechters vervullen en die ze ook nog eens -in strijd met hun eigen regels- weigeren op te geven.

En deze bijbanen zorgen er niet alleen voor dat de rechters onvoldoende tijd hebben voor hun door de belastingbetaler betaalde gewone werk, maar corrumperen ze ook nog eens via allerlei geheime belangenverstrengelingen die voor de burger niet zichtbaar mogen worden. Dit alles roept het beeld op -met dank aan Corstens- van een liegende en bedriegende mafia die uitsluitend de eigen belangen wenst te dienen. In het licht van deze hypocrisie is het niet meer dan logisch dat minister Opstelten ‘nader onderzoek’ naar de problemen bij de rechterlijke macht tegenhoudt.

De ex-rechters Westenberg en Kalbfleisch zijn symptomatisch voor de situatie binnen onze rechterlijke macht. Vergeet hierbij niet dat Westenberg een van de meest invloedrijke rechters van Nederland was en ook de belangrijkste opleider van rechters. De meest corrupte rechter was tevens de belangrijkste opleider van jonge rechters. Beseffen we wel de mega-implicaties vann deze constatering? Het is precies zoals met Joris Demmink die zelf in het Helsinki-committee blijkt te zitten. De zwarte mafia leeft in een satanische en perverse schijnwereld waarin goed kwaad is en kwaad goed. Westenberg vulde de zakken met miljoenen naast zijn inkomen. Een van zijn ‘geheime werkgevers’ was het advocatenkantoor Houthoff Buruma dat minimaal 65.000 Euro steekpenningen uitdeelde. Hiermee handelde ook het advocatenkantoor crimineel. Tegen Houthoff Buruma is een tuchtklacht ingediend die thans in behandeling is bij de Amsterdamse deken Germ Kemper. Op 21 febr. moet het kantoor reageren. Blijft u intussen storten op de Micha-claim tegen de corrupte ex-rechter.

Print Friendly, PDF & Email
Share