RECHTER ALWIN GAAT OP VOOR TBS

TOTALE CRISIS BIJ HAAGSE RECHTBANK * NA WESTENBERG EN KALBFLEISCH NU RECHTER DE LOOR-ALWIN * NIEUWE KAMERVRAGEN VOOR OPSTELTEN?

De Haagse ‘senior-rechter’ (staat gelijk aan vice-president) L. Alwin is volgens een column in HP/de Tijd van deze week ‘ontoerekeningsvatbaar’ en ‘komt in aanmerking voor een TBS-maatregel’. Hieronder zullen we het complete artikel presenteren. Maar nu eerst de consequenties van dit alles. Die zijn namelijk niet gering. Want deze ‘Haagse kleuterjuf’ zoals onze vrienden van ProRepublica haar eerder omschreven leidt niet alleen de berechting van onze waxine-werpende Tukker Erwin Lensink. Zij gaat ook over de wraking door Micha Kat en Eric Donk van politierechter Puite die de strafzaak tegen hen voorzit. Gaan wij onze strafzaak laten bepalen door een ontoerkeningsvatbare schooljuf die evident incompetent en corrupt is, een misbaksel die in het kielzog van haar illustere Haagse voorgangers Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg de reputatie van onze rechterlijke macht door het slijk sleurt?

De situatie is thans de volgende. Wij hebben onze politierechter gewraakt omdat deze ons niet toestond ons eigen proces te filmen en daarbij ook nog eens een evident onrechtmatige motivering gaf -die hij vervolgens uit het proces verbaal wilde laten. Vette puinhoop dus. Vervolgens kwam er een wrakingskamer bijeen onder leiding van kleuterjuf en TBS-kandidaat Alwin. Deze werd door ons ook gewraakt, en wel om meerdere redenen. De belangrijkste was dat deze kamer uit Haagse rechters bestond en reeds eerder was vastgesteld dat Haagse rechters niet over ons kunnen oordelen, dat dan weer vanwege de zaak-Westenberg en omdat de Haagse rechtbank zelf partij is. Duidelijk toch? Om over de wraking van de wrakingskamer te beslissen kwam een nieuwe wrakingskamer bijeen, bestaande uit rechters uit Breda. Hier leest u wat er toen gebeurde: in totale paniek wees deze ‘tweede wrakingskamer’ onze eerste wraking van de hand reeds na enkele dagen! Daarbij kregen we ook nog eens een wrakings-verbod opgelegd!

Nu onze wraking van de Alwin-wrakingskamer is afgewezen, komt de kleuterjuf binnenkort weer in beeld om in een nieuwe wrakingszitting te gaan oordelen over onze wraking van de politierechter. In overleg met onze advocaat hadden we aanvankelijk besloten verstek te laten gaan -maar wel een notitie in te dienen- maar dat ligt nu heel anders. Nu zullen we wel komen -de datum is nog niet bekend- en alles op alles zetten kleuterjuf Alwin opnieuw gewraakt te krijgen, desnoods via een aparte procedure. Want wie wil er worden berecht door een kleuterjuf (die ook bestuurslid is van de Society for Japanese Arts) die in de media wordt omschreven als ‘ontoerekeningsvatbaar’ en in aanmerking komende voor TBS?

KOMT OOK ALLEN NAAR DE NU REEDS HISTORISCHE ALWIN-WRAKINGSZITTING; DE DATUM WORDT BINNENKORT BEKEND GEMAAKT

Het Alwin-artikel uit HP/de Tijd:

De ontoerekeningsvatbare rechter

door Joris van Casteren

Je zou denken dat ze zich wel even gedeisd zouden houden bij de rechtbank van Den Haag. Na de strapatsen van oud-rechter Westenberg die in de jaren 90 in het proces rond de Chipshol-zaak onder een hoedje speelde met zijn kameraad Kalbfleisch, riep het gerechtsbestuur de magistratuur onlangs op ‘op de tellen te passen’ om te voorkomen dat het vertrouwen van de burgers in de rechtspaak nog verder afneemt.

Rechter L. de Loor-Alwin heeft daar kennelijk geen boodschap aan. Tijdens de behandeling van de zaak van ‘waxinelichthouder-werper’ Erwin L. -inmiddels al weer negen maanden in voorarrest- merkte zij op dat ‘het werpen van een waxinelichthouder in de richting van de gouden koets ernstig genoeg is om het opleggen van TBS te overwegen’. Ja, u leest het goed: het werpen van een waxinelichthouder is ernstig genoeg om voor TBS in aanmerking te komen.

Met boven haar aan de muur een portret van Hare Majesteit de Koningin die De Loor-Alwin doorschemeren dat het er feitelijk ook niet toe deed dat het object naar de Gouden Koets was geworpen; het ging erom dat de 626 gram wegende waxinelichthouder ‘iemand in het publiek of misschien wel een van de lakeien levensgevaarlijk had kunnen verwonden’. De Loor-Alwin wil doen geloven dat als L. het voorwerp in een drukke straat naar een veegwagen van de Gemeentereiniging had gegooid, hij op dezelfde wijze was vervolgd.

Wie nog niet van mening is dat er tegen L. een vooringenomen zo niet politiek proces wordt gevoerd, zou voor de aardigheid op YouTube het filmpje met ‘de aanslag’ moeten bekijken.

PvdA heeft het ‘te druk’ om iets over de zaak-Lensink te zeggen

En daarna bijvoorbeeld wat beelden van het ‘rustig’ verlopen kampioensfeest van Ajax op het Museumplein om te zien wat daar zoals door de lucht vloog in de richting van politieagenten: bakstenen van twee kilo en stoeptegels van 7 kilo. Bij mijn weten zijn vrijwel alle opgebrachte Ajax-supporters na een paar uur heengezonden en kreeg geen van hen TBS opgelegd.

Wie is deze De Loor-Alwin, vroeg ik me af. Een overijverige kleuterjuf, zo stelde ik me voor, een oude moeder uit Leiden die haar dochter op hockey heeft gedaan. Als nevenfunctie heeft ze opgegeven bestuurslid te zijn van de in Aerdenhout gevestigde Society for Japanese Arts. Eerder maakte zij zich als eens onsterfelijk belachelijk, maar kennelijk niet belachelijk genoeg om in Den Haag tot rechter te worden benoemd. Het was in het jaar 2000, toen ze nog werkte als officier van justitie en het ging om een taxichauffeur uit Rijnsburg en een jonge vrouw uit Zwijndrecht die dood in haar auto was aangetroffen.

De taxichauffeur had de vrouw twee maal vervoerd en nam contact op met de politie. Toen de politie hem weken later terugbelde, dacht de taxichauffeur dat hij door iemand in de maling werd genomen, waarop hij gekscherend verklaarde dat hij de Zwijndrechtse ‘hadf omgebracht met een Magnum-ijsje met nootjes’. De Loor-Alwin was van mening dat de taxichauffeur vervolgd moest worden. In haar requisitoir betoogde ze dat hij ‘het politieonderzoek bewust had gefrustreerd’. Een fikse geldboete leek haar op z’n plaats. Gelukkig voor de taxichauffeur sprak een rechter met gezond verstand hem vrij.

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) die opkomt voor de belangen van rechters en officieren van justitie wond zich hevig op toen minister Opstelten in februari zijn plannen om te korten op de rechterlijke macht bekend maakte. Zolang er rechters als mevrouw De Loor-Alwin actief zijn, die intussen zelf voor een TBS-maatregel in aanmerking komt, en er kennelijk tijd is dit soort overbodige processen te voeren, kan die bezuininging me niet snel genoeg gaan.

Print Friendly, PDF & Email
Share