REACTIE APTROOT OP PEDOLITIE-GATE

Het gratis dagblad Metro opent vandaag groot met de onthulling dat het VVD-Tweede Kamerlid Charlie Aptroot door een homoprostitué onder druk gezet zou zijn. De jongenshoer dreigde naar de roddelbladen als Aptroot niet met geld over de brug zou komen. Het liberale Kamerlid weigerde hierop in te gaan.

From: Aptroot C.B. (Burgemeester)
To: ‘Frides Laméris’
Cc: [email protected] ; [email protected] ; Jan Boeykens ; [email protected] ; Haring H.M.M. ; Jong K.J.W. de Wethouder ; Leeuwen M.E. van (Wethouder) ; Haan T.J. ; Koek H.M.M. ; Domburg P.J. van ; Maher-Berckenkamp E.C. ; Graaf P. van der ; Janssen M.J.H. (ST-VTH)
Sent: Thursday, May 16, 2013 4:22 PM
Subject: RE: [SPAM] Herinnering: Uitnodiging tot wijs handelen in een afschuwelijke zaak/ politiebetrokkenheid bij sadistisch misbruik van minderjarigen in Zoetermeer?

Geachte heer Laméris,

Ik heb uw email van 13 mei jl. ontvangen.

Voor wat betreft de aantijgingen met betrekking tot het sexueel misbruik van de dochters van de heer Van den Brink kan ik u het volgende mededelen. De betrokken aangiften zijn onderzocht. Na dat onderzoek is gebleken dat er onvoldoende aanwijzingen zijn om tot een strafrechtelijke vervolging over te gaan.
Ik heb uw email van 13 mei jl. voor verdere behandeling aan de politie-eenheid Den Haag gezonden.

Ch.B. Aptroot
Burgemeester van Zoetermeer

Hieronder de ‘herinnerings-email’ van Frides Lameris aan burgemeester Aptroot:

Geachte heer Aptroot,

Deze tweede mail wordt u toegezonden als herinnering van mijn mail d.d. 13-05-2013 (zie daarvoor beneden).

Ik heb u in deze eerdere mail gevraagd om mij voor a.s vrijdag 17 mei 12.00 uur (en niet 18 mei zoals abusievelijk in de eerdere mail vermeld stond), te laten weten of u met mij in communicatie wilt gaan over de schokkende vondst van kinderpornografische filmopnamen, waarbij Zoetermeerse politieagenten betrokken zijn, alsmede de vondst van een computer met harde schijf, waarop naar vermoeden beelden te zien zijn van misbruikte kinderen uit Zoetermeer. Dit alles overeenkomstig wat aan mij is meegedeeld door de heer B. van den Brink uit Schoorl, wiens vertrouwenspersoon ik ben, en wiens sadistisch misbruikte dochters al geruime tijd in het gezinshuis het Wilmahuis in Zoetermeer verblijven.

Mijn eerste brief aan u is inmiddels in het Engels vertaald en wordt verzendklaar gemaakt teneinde de buitenlandse pers te informeren over de alarmerende zaken die in Zoetermeer zijn geconstateerd. Het is de Russische president Putin geweest die enige tijd geleden op de Rusische televisie de voorzet heeft gegeven om in te zien dat Nederland inmiddels door politiek wanbestuur verworden is tot ´the land of pedophiles´. Als er niet onmiddellijk wordt opgetreden tegen deze pedofiele bendes in Zoetermeer, die naar zich nu laat aanzien ook pedofiele politieagenten -door ons spottend ‘pedolitie-agenten’ genoemd-, omvat, zal voor de burgers duidelijk worden dat de politieke autoriteiten, locaal en nationaal al hun gezag verloren hebben. Het zal dan ook voor iedereen duidelijk worden dat de hoop en toekomst van ons land- onze kinderen – ook tengevolge van het doofpotbeleid van locale politici, ongegeneerd opgeofferd worden aan de criminele lusten van geheel ontspoorde nepgezagsdragers – namelijk de kinderverkrachtende politieagenten, met betrekking tot wie het hoogst strafbare materiaal in mijn vorige mail is opgenoemd.

Nadat burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar het had aangedurfd om naar Washington af te reizen om daar samen met 8 andere Nederlandse officials te pleiten voor het behoud van de hoogste TRIER-status, terwijl men niet wenste te spreken over het misbruikschandaal rond uw partijgenoot ex-secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink, is hij door leden van de Amerikaanse Rebecca Stichting gekarakteriseerd als behorende tot het kindermisbruik doofpottende ´Team Pedophile Holland´.

Met de intentie te voorkomen dat burgers en pers u en uw college binnenkort het predikaat ´Team Pedophile Zoetermeer´ zullen toekennen, is deze tweede herinneringsmail geschreven. Deze herinneringsmail wordt nu ook gezonden aan de overige leden van het College, daar zij samen met u verantwoordelijk zijn voor het in Zoetermeer te voeren beleid.

Wat betreft de dochters Demi en Nirvana van de familie van den Brink: zij zullen desnoods bevrijd worden met een Project X- achtige bevrijdingsactie in Zoetermeer. Ik hoop voor ons en u allen echter dat het niet zover zal hoeven komen.

Met vriendelijke groeten,

Frides Laméris, Zuidlaren
050-4096142

Print Friendly, PDF & Email
Share