Rampen-man in top DNB: provocatie!

IS JAN KEES DE JAGER SINDS OOK HIJ OFFICIEEL HOMO IS KRANKZINNIG GEWORDEN?

In wat niet anders kan worden genoemd dan een ongekende en weerzinwekkende provocatie heeft het kabinet de ‘wiskundige’ Jan Sijbrand benoemd tot hoofd Toezicht bij De Nederlandsche Bank in welke hoedanigheid met met name dient te waken over de ‘risico’s’ die banken nemen. Sijbrand werkte in een vergelijkbare functie van 1996 tot 2008 bij ABN Amro, een bank die juist in die periode niet alleen gebukt ging onder de meest absurde blunders en risico’s, maar zelfs ook verwerd tot een criminele organisatie [Wall Street Journal; meer backgrounds] die in de VS sancties kreeg opgelegd en vervolging moest afkopen. Niets was bij ABN Amro onder Groenink en Sijbrand te dol

tot het moment dat met vuige en achterbakse trucages (de stiekeme verkoop van LaSalle aan BOA wat ook weer leidde tot procedures) de overname door Barclays moest worden ‘binnengehaald’ hetgeen opnieuw uitliep op een totale mislukking. Door jaren van wanbeleid werd ABN Amro onder het ‘risicomanagement’ van Sijbrand gereduceerd van ’s lands trots tot een rottend en corrupt lijk dat werd opgeslokt door Fortis, RBS en Santander. Omdat Fortis in die tijd werd geleid door criminele pedofielen tegen wie thans een procedure loopt wegens wanbeleid -over ‘risicomanagement’ gesproken!- ging het hele schip ten onder waarna de belastingbetaler de bank van de nieuwe ‘risico-manager’ van DNB de reddingsboei moest toewerpen. Aangenaam kennis te maken: Jan Sijbrand is de naam. De puinhopen die deze ‘risico-manager’ wist te creeeren zijn zelfs zo groot, dat tot op de dag van vandaag wordt geprocedeerd door bestolen aandeelhouders in meerdere procedures tegen de Staat.

Met de benoeming van Sijbrand steekt het kabinet een vette middelvinger op naar het volk en zegt in feite: we zetten de grootste en meest corrupte en incompetente crimineel neer op de meest gevoelige positie omdat we jullie gaan bestelen en leegplunderen! En dat steken we niet eens onder stoelen of banken! Deze provocatie wordt met zoveel woorden toegegeven in NRC Handelsblad van vandaag waarin we lezen: In het boek Bankroet zegt voormalig ABN Amro-bestuurder Jan Kalff lang getwijfeld te hebben of zijn bank wel aan die ingewikkelde financiele constructies moest doen: “We hebben een geweldige mathematicus aangetrokken, Jan Sijbrand, die het derivatenbedrijf goed kende en ook nog goed kon uitleggen hoe je deze ingewikkelde produkten en hun risico’s moest managen.” Dit slaat toch alles? Hier wordt vrijwel letterlijk gezegd: door het ‘ingrijpen’ van ‘risico-man’ Sijbrand zijn we ons als gekken gaan storten op levensgevaarlijke producten! Maar goed, zolang het volk dit allemaal blijft pikken en slikken hebben we eigenlijk geen recht van spreken. De Telegraaf is overigens wel licht kritisch over de benoeming van Sijbrand en schrijft critici zetten vraagtekens bij de benoeming. Tevens worden vraagtekens geplaatst bij de laatste werkgever van Sijbrand, de schimmige Haagse zakenbank NIBC.

De rampzalige en misdadige benoeming van Sijbrand is in de media ondergesneeuwd door die van Klaas Knot als de opvolger van de incompetente pillen-junk Nout Wellink die overigens -zij het impliciet- door alle media genadeloos wordt afgeserveerd. Met de komst van Knot vanuit Den Haag -hij werkte direct onder Jan Kees de Jager op het ministerie- is het complete toezicht op de Nederlandse financiele sector in handen gekomen van staats-lakeien en criminelen, want de AFM waar onze pedo-vriend Arthur Docters van Leeuwen eerder excelleerde staat nu onder leiding van ex-topambtenaar Ronald Gerritse terwijl Gerrit Zalm bij ABN Amro aan het roer staat.

Print Friendly, PDF & Email
Share