Raad voor de Journalistiek muilkorft AD

DE RVDJ ONTKENT NIET DAT DE BEWUSTE INCIDENTEN ZICH HEBBEN VOORGEDAAN

Door Pamela Hemelrijk
De Raad voor de Journalistiek maakt het met de dag bonter: nu is het Algemeen Dagblad veroordeeld omdat die krant niet positief genoeg heeft bericht over het bezoek van een roedel Marokkaanse probleemjongeren aan kamp Westerbork. In de bewuste reportage werd gemeld dat een stuk of twintig jongeren het voor de rest had verpest, door tijdens de toespraken van overlevenden besmuikt te lachen, ravotten, in bomen te klimmen, capuchons over hun kop te trekken, en fotografen onheus te bejegenen (?Als je nog ??n foto neemt breek ik je camera in twee?n.?)

Door melding te maken van dit gedrag heeft het AD ?de grenzen van het maatschappelijk aanvaardbare overschreden?, zo oordeelde het edelgrootachtbaar college, dat ? hoe kan het ook anders ? werd voorgezeten door multiculti-kampioen Ed van Thijn.
De Raad voert als argument aan dat andere kranten, zoals de Volkskrant, de NRC en het Parool, w?l ?positief? cq ?neutraal? over het bezoek hebben geschreven, en dat de hele exercitie nou juist was bedoeld om de ?negatieve beeldvorming? rond Marokkaanse probleemjongeren te doorbreken. (Zonderling; ik dacht dat het project beoogde de jongeren kennis bij te brengen over de Endl?sung; niet om ze aan positieve publiciteit te helpen.)
De klacht was ingediend door de stichting ENIP (oftewel: En Nu Iets Positiefs), een subsidiespons die zich, onder patronaat van het Hilda Verwey- Jonker Instituut, beijvert om ontspoorde allochtone jongeren weer op het rechte pad te helpen. Hoeveel gemeenschapsgeld daaraan is besteed is in het hele 100 pagina?s dikke rapport van het Jonker Instituut nergens terug te vinden, maar het ergste moet gevreesd worden. Een van de projecten, waaraan 22 probleemjongeren meededen, behelsde het opknappen van oude spullen ten bate van een weeshuis in Marokko. De jongeren, vergezeld door 10 begeleiders, reisden vervolgens naar Marokko om de spullen af te leveren. Drie van hen schijnen inmiddels een baan te hebben, hetgeen wordt aangemerkt als een doorslaand succes.
De RvdJ ontkent niet dat de bewuste incidenten zich hebben voorgedaan (dat blijkt immer alleen al uit het fotomateriaal), maar stelt dat het AD met ?grievende kwalificaties?een ?vertekend en ten onrechte negatief beeld van de ENIP-jongeren? heeft geschetst. Dat is opmerkelijk, want het woord ?ENIP? kwam in het hele AD-verhaal niet voor. Wie de schoen past trekke hem aan, zou je zeggen.

Print Friendly, PDF & Email
Share