PROGRAMMA DAG VAN DE RECHTSPRAAK

MAANDEN ZOEMDE HET ROND: WAT IS HET PROGRAMMA VAN DE EERSTE EN BAANBREKENDE ‘DAG VAN DE RECHTSPRAAK‘ DIE JUSTITIE OP 27 SEPTEMBER VANAF 10:00 ORGANISEERT IN DE HAAGSE GEVANGENPOORT? KLOKKENLUIDERONLINE HEEFT DE PRIMEUR!

EXTRA: ONDERAAN DIT STUK BEELDEN VAN DE EERDERE GEHEIME ‘DAGEN VAN DE RECHTSPRAAK’

De opening wordt verzorgd door niemand minder dan Hans Westenberg, eminent ex-rechter en ’s lands voornaamste opleider van jonge rechters en advocaten. Hans spreekt over hoe nieuwe media als Twitter en Faceboek ongekende mogelijkheden bieden buiten zittingen om te communiceren met bevriende procespartijen om zaakjes ‘af te kaarten’. Via bijzondere ecryptie-methodes die zijn ontwikkeld door het NFI is het nu mogelijk alle sporen van dergelijk overleg uit te wissen. De Rechtspraak biedt de mogelijkheid voor alle rechters met deze nieuwe methodes te oefenen via een kort practicum onder leiding van Hans en de cyber-deskundigen van het NFI. Vervolgens is het podium voor Pieter Kalbleisch, voormalig toprechter en netwerker. Hij spreekt over de media in meer algemene zin, en dan met name over hoe de journalistiek kan worden ingezet rechters die -onverhoopt en geheel ten onrechte- in de problemen komen ‘wit te wassen’. Met name met De Telegraaf is hiertoe een overeenkomst gesloten. Ook na zijn belanrijke lezing is er tijd voor een kort een practicum

waarin rechters allerlei casus -van het niet opgeven van bijbanen en het vervalsen van processtukken tot zelfs verkrachting en moord- kunnen voorleggen aan Telegraaf-journaliste Saskia Belleman die dan vervolgens uitlegt hoe zij te werk gaat in de betreffende gevallen. De zaak-Marianne Vaatstra zal door haar als voorbeeld worden ingezet om te laten zien hoe De Telegraaf moordenaars en verkrachters binnen Justitie geheel en al vrijuit kan laten gaan.

Hierna volgt een lunchpauze. Het middagprogramma wordt geopend door Erik van den Emster, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij zal het nieuwe media-plan van de Raad onthullen en toelichten waarvan de key points zijn:
-journalisten die iets negatiefs schrijven over Justitie en/of een rechter worden vervolgd tot ze zelfmoord plegen
-de Raad staat garant voor alle juridische kosten die rechters moeten maken om hun eer en goede naam overeind te houden
-advocaten die journalisten bijstaan in geschillen met rechters worden geintimideerd en uit de Balie gewerkt


Hier vast een voorproefje van hoe Erik van den Emster aankijkt tegen de relatie media – rechterlijke macht

De tweede spreker van de middag is niemand minder dan Joris Demmink, SG van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij behandelt de laatste ontwikkelingen binnen het jeugd- en familierecht en dan met name de belangrijke taak die op de schouders van kinderrechters rust de kinderen ter beschikking te stellen van de pedonetwerken. In zijn belangrijke en baanbrekende presentatie wordt hij terzijde gestaan door de voormalige kinderrechters Carla Eradus -thans president van de rechtbank Amsterdam- en de reeds genoemde Pieter Kalbfleisch. Als lid van de Commissie-Deetman beschikt Pieter over allerlei belangijke inside informatie over hoe kinderrechters met maximale effictiviteit kunnen opereren. Na afloop van deze presentatie om 17:00 uur zijn er een aantal aan Jeugdzorg toegewezen kinderen beschikbaar in een speciaal vertrek.

Zo vloeit de dag automatisch over van het serieuze naar het feestelijke gedeelte. Champagne, cocaine en matrassen worden klaargelegd door de leden van de Jonge Balie te Den Haag en ter beschikking gesteld door Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn.


Een greep uit onze eregasten op de Dag van de Rechtspraak 2012

Speciale aandacht vragen wij voor de guests of honour, mensen die al jaren intensief met ons samenwerken en vele problemen voor ons hebben opgelost: de advocaten Stijn Franken en Geert Jan Knoops, de hoogleraaren mediastudies Henri Beunders en bestuurskunde Paul Frissen, politicus Jan de Wit (SP) en de journaliste Saskia Belleman van De Telegraaf.


In deze video zien we -met name aan het einde- geheime en unieke beelden van eerdere ‘dagen van de rechtspraak’ die tot nu toe geheim en besloten waren.

Print Friendly, PDF & Email
Share