POOIER-ZAAK DEMMINK: AD MAAKT HET WAAR

EXTRA: LEES HIER HET COMPLETE PROGRAMMA VAN DE BOLHAAR PEDO-MISSIE NAAR WASHINGTON * BOLHAAR HEEFT IN DE VS NIETS KUNNEN BEREIKEN EN WERD WEGGEZET ALS EEN TOTAAL ONGELOOFWAARDIGE PEDO-PLEITBEZORGER * PEDO-DINER MET AMBASSADEUR RUDOLF BEKINK OP DIENS RESIDENTIE

AD HEEFT IN CONCLUSIE VAN ANTWOORD BIJ NOTARIS OVERLEGDE VERKLARING OP NAAM INGEBRACHT OVER PEDO- EN POOIER-CONTACTEN VAN DE VOORMALIGE SG VAN JUSTITIE * HARRO KNIJFF NEEMT TOEVLUCHT TOT BIZARRE COMPLOT-THEORIE OM DEMMINK TE DEKKEN

In de publicaties wordt verwezen naar vijf ooggetuigen. Drie van hen hebben gedetailleerde en daardoor ook verifieerbare verklaringen afgelegd. Twee getuigen hebben bovendien schriftelijke verklaringen afgelegd, die zij zonodig onder ede zullen herhalen. En in een noot onderaan dezelfde pagina: een van de ooggetuigen, de heer Nico van Empel, wordt als zodanig aangeduid in de publicaties. De andere ooggetuige die een schriftelijke verklaring heeft afgelegd wordt in de publicaties aangeduid als ‘de Haagse hasjhandelaar’. Een in eigen naam onder ede bij de notaris afgelegde verklaring van deze persoon is overlegd bij conclusie van antwoord in de hoofdzaak. Aldus het granieten fundament onder de artikelen over Demmink in het AD, artikelen die door Peter R. de Vries werden afgedaan als ‘falende journalistiek’. Hier het stuk van de AD-advocaat waarin dit alles te lezen is. Ook het stuk in dit ‘incident’ in de aanloop naar de ‘hoofdzaak’ van de advocaat van Demmink, Harro Knijff, is beschikbaar. Het is een ontluisterend stuk.

Knijff probeert de hele affaire af te doen door te wijzen op de ‘complottheorie’ die zou zijn bedacht door de ‘vanwege moord en heroinehandel levenslang vastzittende Turkse Koerdenleider Huseyin Baybasin’ en diens ‘kring van adviseurs’ die zou bestaan -naast zijn advocate Adele van der Plas- uit ‘de familie Poot en de zich journalist noemende Micha Kat’. Deze ‘adviseurs van Baybasin’ hebben volgens Knijff –mind you, deze advocaat durft zijn tegenstanders na het uiten van deze aantoonbare waanzin te beschuldigen van ‘complottheorieen’- ook een motief voor het samenspannen met Baybasin: ‘zij menen niet altijd in alle opzichten op een juiste manier te zijn behandeld door het Ministerie van (Veiligheid en) Justitie’. No further questions, your honour. Wat we hier dus zien is dat Knijff zelf toevlucht neemt tot een -bewijsbare- complottheorie om daarmee zijn wederpartijen te kunnen beschuldigen van … complottheorieen! Zoals al lang en breed bekend is het verhaal van Baybasin geen complot, maar een op feiten en stukken gebaseerde wantoestand waarin de pedofiele strapatsen van Demmink in Turkije een sleutelrol spelen. Knijff lijkt dan ook begonnen aan een kamikaze-vlucht die niet alleen tot zijn eigen ondergang zal leiden, maar ook tot die van zijn criminele kantoor De Brauw Blackstone Westbroek dat al jaren met de Staat samenspant tegen… de familie Poot en Micha Kat. Lees hier het artikel over deze laatste ontwikkeling in het Katholiek Nieuwsblad. Koen Voskuil van het AD, de auteur van de pooier-stukken over Demmink, is overigens tot geen enkel gesprek meer bereid en verbreekt subiet de verbinding als hem om commentaar wordt gevraagd. Hiermee blijven er nog altijd twijfels bestaan over de houding waarmee het AD deze zaak ingaat als MSM, zulks ook ondanks het ‘granieten verweer’ dat ze hebben gevoerd bij conclusie van antwoord. Hierbij spelen twee overwegingen: 1. Het is moeilijk voorstelbaar dat het AD dat als MSM en onderdeel van De Persgroep [zie hier CEO Van Thillo] daadwerkelijk een confrontatie aandurft met de hoogste machten en het koninklijk huis; 2. Het is niet goed voorstelbaar dat de advocaat van het AD en diens kantoor die geheel zijn verknoopt met de macht hun client naar de overwinning durven te leiden tegen Demmink.

Print Friendly, PDF & Email
Share