POLITIE SABOTEERT ONDERZOEK YEHUDI M.

KRANKZINNIGE TOESTANDEN IN DEN BOSCH: RECHERCHE WEIGERT MET MICHA TE SPREKEN OVER YEHUDI * OFFICIER VAN JUSTITIE DEN BOSCH VERKRACHT DE WET OM CRIMINELE ADVOCAAT TE DEKKEN * YEHUDI STAAT GEHEEL BOVEN DE WET EN MAG STELEN, BEDRIEGEN EN VERKRACHTEN * UTRECHTSE DEKEN AANGESCHREVEN OVER WANTOESTANDEN ROND YEHUDI MOSZKOWICZ

Wat zo mooi leek te beginnen -een onderzoek van de recherche naar poging tot doodslag door Yehudi Moszkowicz, de criminele advocaat die grotendeels verantwoordelijk is voor de maandenlange detentie van Micha- veranderde reeds na enkele minuten in de nachtmerrie. Terwijl Micha en zijn vertrouwenspersoon stonden te wachten in de hal van het politiebureau aan de Vogelstraat in Den Bosch, werden zij geconfronteerd met twee rechercheurs die op hen afstapten alsof zij de verdachten waren: Willem Leusink en Linda de Haas. Toen Micha aangaf zijn vertouwenspersoon mee te willen nemen, werd dat verboden zonder opgaaf van redenen. Blijkbaar moest en zou Micha met een meerderheid moeten worden geconfronteerd van extreem vijandige politieagenten. Ook het maken van opnames -een grondrecht, al helemaal voor een journalist- werd verboden: de twee wensten de mogelijkheid de boel te kunnen vervalsen en manipuleren niet uit handen te geven. Onder deze condities wenste Micha geen verdere uitleg te geven over de aangifte tegen Yehudi M. Een telefoontje naar onze advocaat Thijs Stapel leverde glashelder op dat zowel het meenemen van een vertrouwenspersoon als het maken van opnames geen enkel probleem zouden moeten vormen. In de tussentijd hadden Leusink en De Haas -een horror-spook van een vrouw die haar eigen kinderen nog zou roosteren als dat haar carriere vooruit zou helpen- ook overleg gevoerd, met de hoofdofficier nog wel. Het resultaat: opnames worden niet geaccepteerd en mijn vertrouwenspersoon moest buiten blijven. “Alleen uw advocaat zou eventueel mee naar binnen mogen” beet Leusink me toe. Aldus zien we dat het OM in Den Bosch reeds bereid is de wet te verkrachten nog voor er inhoudelijk een woord is gezegd over de moordaanslag door Yehudi -die als geheim agent van het OM duidelijk boven de wet staat. Micha zal via zijn advocaat

zijn beklag doen over het gedrag van de twee agenten en eventueel ook aangifte doen. Hier is overduidelijk sprake van werkweigering. Maar er is nog wel wat meer te zeggen over de bizarre gang van zaken vanochtend in Den Bosch. Bij justitie weten ze immers wie Micha is, dat hij 30 keer is gearresteerd, zwaar is geintimideerd en bijna vier maanden in voorarrest heeft gezeten om niets. Je zou dus verwachten dat als men zich voor de eerste keer bereid toont een aangifte van hem in behandeling te nemen, dat men hem dan enigzins op zijn gemak zou stellen, al was het ook alleen maar omdat het in het belang van Justitie zou moeten zijn de criminele Yehudi achter de tralies te krijgen. Maar het tegendeel blijkt het geval: Yehudi wordt beschermd en Micha wordt geintimideerd alsof hij in deze zaak de crimineel is. Hiermee is opnieuw aangetoond dat er wel degelijk sprake is van een vedetta tegen Micha vanuit de top van Justitie: al zijn primaire grondrechten als burger -het doen van aangifte, het krijgen van rechtsbescherming, naleving van alle grondrechten- worden genegeerd en geschonden.

Daarnaast wordt opnieuw ontkend dat Micha journalist is en vanuit die hoedanigheid so wie so het recht -de plicht- heeft vast te leggen wat er gebeurt. Waar gaat dit op uitdraaien? Hoe lang houdt Justitie het perverse en criminele spelletje nog vol? Hoe lang blijven de criminelen en pedofielen in Den Haag nog aan de macht zodat ze het hele systeem kunnen saboteren? Intussen is de deken te Utrecht opnieuw aangeschreven inzake het tuchtrechterlijke onderzoek dat hij heeft geopend naar de moordaanslag door Yehudi. Maar het lijkt duidelijk hoe de wind waait in Nederland: Micha wordt voortdurend gearresteerd om niets -mede op aandringen van Yehudi- maar Yehudi mag zelf ongestraft doen en laten wat hij wil. Hiermee is bewezen dat Yehudi werkt voor Justitie, hetgeen overigens ook reeds blijkt uit het strafdossier van Micha waarin Yehudi volledig de rol speelt van officier van justitie. Binnenkort kunnen we Yehudi vragen stellen als hij onder ede komt te staan in het hoger beroep van de strafzaak tegen Micha. Of wordt ons dan verboden de belangrijke en relevante vragen te stellen?

Print Friendly, PDF & Email
Share